Pilottilaitokset ja prosessien jalostus

Pilottilaitokset ja prosessien jalostus nopeuttavat uusien tuotteiden ja prosessien kaupallistamista, sillä yritysten ei tarvitse investoida omiin pilottilaitoksiin ja kalliisiin tuotekehityslaitteistoihin.

Lyhyesti

Pilotointiin ja jalostukseen liittyvä osaaminen 

Käyttövalmiiden tilojen tuoma ajansäästö  

Investointi- ja käyttökulujen jakamisen tuomat kustannussäästöt 

Uuden prosessikonseptin tai tuotteen kehittäminen edellyttää prosessin suorittamista ja toistamista käytännössä sekä erilaisten teknistaloudellisten muuttujien seuraamista. VTT:n pilotointitilat ja ammattilaiset muodostavat sillan uusien läpimurtoteknologioiden laboratoriotason kehitysvaiheiden ja kaupallisen tuotannon välille. Tämä vähentää uusiin prosessikonsepteihin liittyvää epävarmuutta ja mahdollistaa kaupallistamiseen liittyvän ”kuolemanlaakson” ylittämisen. 

 

Pilotoinnin avulla ylitetään kaupallistamisen ”kuolemanlaakso”. 

Pilottilaitokset ja huippuammattilaiset koko kehittämisketjulle 

VTT:n monipuoliset tutkimusympäristöt ovat tärkeä asiakkaitamme palveleva voimavara. Nykyaikaiset laboratoriot sekä huipputason karakterisointi- ja mallinnusvälineet tukevat tuotekehitysinfrastruktuuriamme, joka tuottaa ainutlaatuista arvoa pilotoinnille. Kaikki on saumattomasti integroitu VTT:n eri alojen ammattilaisten ja laajan yhteistyöverkostomme käyttöön.  

Jalostuspalvelumme ovat asiakkaiden käytettävissä innovaatioprosessin kaikissa vaiheissa yliopistoista start up -yrityksiin ja suuriin kansainvälisiin yrityksiin. 

Koko arvoketjun jalostus ja demonstrointi  

VTT:llä on pilottilaitoksia teollisen arvoketjun useisiin vaiheisiin raaka-aineiden hankinnasta ja jalostuksesta älykkäiden teollisten muunnosten kautta sovellusten testaukseen ja esittelyyn. Voimme palvella liiketoimintaekosysteemejä poikkiteknologisilla jalostusmahdollisuuksilla, jotta liiketoimintapotentiaali voidaan osoittaa eri arvoketjuissa.  

Pilotoinnin avulla ylitetään kaupallistamisen ”kuolemanlaakso”
Jaa
Jouni Lattu

Jouni Lattu

Customer Account Lead