Vetyteknologia ja polttokennot

Palvelu

Vetyteknologialla on yhä tärkeämpi rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. Vetytekniikan edistys ja uudistuva lainsäädäntö luovat yrityksille teollisuudessa, liikenteessä ja yhä useammilla aloilla tilaisuuksia siirtyä kohti puhdasta energiaa ja teollisuutta. VTT kehittää uusia vetypohjaisia ratkaisuja ja tarjoamme myös konsultaatiota, testausta ja validointipalveluja

Lyhyesti

Autamme teollisuuden aloja vähentämään päästöjä ja säästämään resursseja arvioimalla, mallintamalla ja simuloimalla uusia konsepteja, prosesseja ja vetyteknologioita.

Me analysoimme kustannustehokkaita vetytekniikan ratkaisuja hiilettömään toimintaan esimerkiksi sähköistämisen tai hiilineutraalien energiankuljettimien avulla ja kehitämme prosesseja, jotta ne tuottaisivat vähemmän hiilidioksidia tai käyttäisivät hiilidioksidia uusiin tuotteisiin.  

Ratkaisemme vedyn tuotantoon, varastointiin ja käyttöön liittyviä teknisiä ongelmia ja tasapainotamme haasteita sähkö- ja energiajärjestelmissä.

Pasi Kokko
Pasi Kokko
Solution Sales Lead, Industrial Energy and Hydrogen