Ihmislähtöisen teollisen metaversumin ratkaisut

Palvelu

Uudet teknologiat vauhdittavat teollisen työn murrosta. Tulevaisuudessa voimme hoitaa etänä tehtäviä, jotka nyt edellyttävät fyysistä läsnäoloa, ja operoida esimerkiksi robotteja ja autonomisia ajoneuvoja kotoa käsin. Teollinen metaversumi yhdistää fyysisen ja virtuaalisen työympäristön ja tekee yhteistyöstä ja kommunikaatiosta työntekijöiden, robottien ja tekoälyn välillä saumatonta. Teollisesta työstä tulee metaversumin myötä houkuttelevampaa. Lisäksi tuottavuus kasvaa ja sosiaalinen, ympäristöllinen ja taloudellinen kestävyys paranee.

Lyhyesti

Teollisessa metaversumissa maantieteellisesti erillään olevat tiimit voivat tehdä yhteistyötä virtuaaliympäristöjen, asiantuntija-avatarien, digitaalisten kaksosten, datan visualisoinnin, virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden (AR ja VR) sekä kehitteillä olevan jaetun todellisuuden (Shared Reality, SR) avulla.

VTT lähestyy metaversumia ihmislähtöisesti. Ihmislähtöinen metaversumi auttaa tekemään teollisuustyöstä houkuttelevampaa, saavuttamaan jatkuvasti tiukentuvat kestävän kehityksen tavoitteet sekä parantamaan tuottavuutta, joustavuutta ja turvallisuutta.

VTT:llä on laajaa kokemusta ja ainutlaatuista asiantuntemusta teollisen metaversumin rakennuspalikoista: tiedonhallinnasta, yhteistyömalleista sekä kehitystä vauhdittavista teknologioista.

Markku Kivinen
Markku Kivinen
Business Development Manager
Karoliina Salminen
Karoliina Salminen