Patenttien, teknisen know-how'n ja ohjelmistojen lisensointi

Palvelu

VTT:n laajan patenttiportfolion, ohjelmistolisenssien ja know-how'n avulla hyödynnät uusia teknologioita, jotka nopeuttavat tuotekehitystä, pienentävät kustannuksia ja tuovat kilpailuetua.

Mitä ovat immateriaalioikeudet?

Immateriaalioikeudet ovat omistusoikeuksia yksilön tai yrityksen omaan osaamiseen ja ideoihin. Immateriaalioikeuksista käytetään lyhennettä IPR (Intellectual Property Rights). Ne antavat tekijälle yksinoikeuden hallita keksintöjään ja hyötyä niistä.

VTT tarjoaa asiakkailleen kolmenlaisia immateriaalioikeuksia:

  • Patentit
  • Liikesalaisuudet (tekninen know-how)
  • Ohjelmistot
Päivi T. Mäkelä
Päivi T. Mäkelä