Älykäs energia ja rakennettu ympäristö

Energiajärjestelmämme on murroksessa. Ilmastotavoitteet edellyttävät energian entistä puhtaampaa tuotantoa sekä tehokkaampaa jakelua ja käyttöä. Energiajärjestelmät kehittyvät yhä monimutkaisemmiksi ja joustavimmiksi. Keskeisimmillä energiankäytön sektoreilla, kuten rakennuksissa, liikenteessä ja teollisuudessa, päästövähennykset ja lisääntynyt tehokkuus voidaan saavuttaa sähköistymisen ja sektori-integraation avulla. Kun rakennuksilla on aktiivisempi rooli energiajärjestelmissä, on varmistettava, että sisäilman laatu on turvallisella ja miellyttävällä tasolla. VTT tarjoaa tutkimus-, kehitysinfrastruktuurin, joka tukee uusien teknologioiden ja ratkaisujen kehittämistä energiamurroksen luomia uusia liiketoimintamahdollisuuksia varten.

VTT:n älykkään energian ja rakennetun ympäristön tutkimustilat ovat suunniteltu tulevaisuuden energiajärjestelmiin tarvittavien uusien teknologioiden, ratkaisujen ja liiketoimintamallien kehittämistä ja pilotointia varten. Kehitystyötä tehdään läheisessä yhteistyössä yritysten, tutkimusorganisaatioiden ja muiden sidosryhmien kanssa.

IntelligentEnergy -tutkimusalustallamme voidaan testata hajautettuja energiajärjestelmiä varten kehitettäviä uusia teknisiä ratkaisuja ja tuotteita monikäyttöisessä ympäristössä. Alustalla on useita toisiinsa yhdistettyjä itsenäisiä laitteita kattaen tuotannon, ohjauksen, kuormat ja energiavarastot. Alusta on joustava ja se voidaan mukauttaa erilaisiin tarpeisiin.

Puhtaan ilman laboratoriomme tarjoaa ainutlaatuisen tutkimus- ja kehitys palvelualustan. Se sisältää mm. tutkimustyöhön tarkoitetun AHU:n (Air Handling Unit), ilmansuodatuksen tutkimus- ja kehitysjärjestelmiä, testihuoneita ilmanpuhdistuksen ja päästöjen tutkimukseen, vakiointihuoneen ilmanäytteiden analyysiin ja monipuolisia mittauslaitteita partikkeli-, mikrobi- ja kaasupohjaisten epäpuhtauksien ja nestevirtausten mittaamiselle.

VTT:n uusi toimistorakennus FutureHub toimii myös Living Lab -tutkimusalustana. Rakennus muodostaa paikallisen energiajärjestelmän, jossa on useita älykkäitä ratkaisuja. Rakennuksessa on aurinkopaneeleja, sähköautojen latauspisteitä, uudenaikainen rakennusautomaatiojärjestelmä, 5G-testiverkosto ja useita erilaisia mittareita ja sensoreita, jotka keräävät jatkuvaa dataa rakennuksen digitaaliselle kaksoselle. Rakennusta voidaan käyttää esimerkiksi paikallisen optimoinnin, virtuaalisten voimalaitosten, energiayhteisöjen ja alueellisten operaattorimallien tutkimus-, kehitys- ja innovaatiotyössä.

Keskeinen infrastruktuurimme:

VTT IntelligentEnergy -testialusta

Puhtaan ilman laboratorio 

VTT FutureHub Living Lab

Tarjoamme tutkimusta seuraavilla alueilla:

 • Sektori-integraatio 
 • Älykkäät sähköverkot 
 • Alue- ja rakennustason energiaratkaisut 
 • Uuden sukupolven kaukolämpöverkot 
 • Energiajärjestelmien hallinta ja suunnittelu 
 • Tuulivoimateknologia 
 • Energiamarkkinoiden tulevaisuus 
 • Skenaariot hiilineutraaliin yhteiskuntaan 
 • Puhtaan ilman ratkaisut 
 • Digitaalisaation mahdollistajat (tekoäly, 5G, sensorit, reunalaskenta, digitaaliset kaksoset, rakennusten tietomallit, lohkoketjuteknologia) 

Kenelle?

 • Energiayhtiöt ja palveluntarjoajat 
 • Energia- ja rakennusteollisuus 
 • IT-ratkaisujen tarjoajat 
 • Alan uudet toimijat 
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!
Kirsi Kotilainen
Kirsi Kotilainen
Solution Sales Lead, Smart Energy and Built Environment