Turvallisuuskulttuurin arviointi ja kehittäminen

Palvelu

Turvallisuuskulttuurin arviointi mahdollistaa organisaation turvallisuuskäytäntöjen jatkuvan parantamisen kansainvälisten standardien mukaisesti.

Lyhyesti

Tekninen huippuosaaminen ei yksin riitä estämään onnettomuuksia.

Organisaatioiden on hankalaa havaita omia turvallisuutta koskevia oletuksiaan.

Turvallisuutta on syytä lähestyä tavalla, joka ottaa huomioon ihmisten, teknologian ja organisaatioiden välisen vuorovaikutuksen.

Matti Paljakka
Matti Paljakka
Solution Sales Lead, Nuclear Energy