Ydinjätehuolto ja loppusijoittaminen

Miten ydinjäte sijoitetaan pysyvästi niin, että tulevien sukupolvien turvallisuus voidaan taata? VTT on työstänyt vastausta tähän kysymykseen jo yli 30 vuoden ajan.

Lyhyesti

Suomi on ydinjätehuollon maailmanlaajuinen edelläkävijä

VTT on tärkeä tutkimus-, kehitys- ja innovaatiokumppani Suomen korkea-aktiivisen ydinjätteen käsittelyohjelmassa 

VTT on kansainvälisesti aktiivinen ja avoin yhteistyölle 

Ydinjätehuollon pitkän aikavälin turvallisuuden varmistaminen on äärimmäisen tärkeää. Laajan ja monialaisen asiantuntemuksensa avulla VTT luo materiaalin loppusijoitusta ja loppusijoitusympäristöä varten ratkaisuja, jotka vastaavat asiakkaiden, yhteiskunnan ja turvallisuusviranomaisten vaatimuksia. Noin sadan ydintekniikan asiantuntijan tiimimme tekee kansainvälistä yhteistyötä tarjotakseen huippulaadukkaita ratkaisuja.

 

Suomi on ydinjätehuollon maailmanlaajuinen edelläkävijä. VTT on ollut mukana rakentamassa tätä menestystä jo yli 40 vuoden ajan. 

VTT on ollut kehityksen kärjessä laatimassa käytännöllisiä ratkaisuja korkea-aktiivisen jätteen käsittelyyn ja loppusijoitukseen Suomessa ja Ruotsissa (Posiva ja SKB), muiden jätemuotojen hallintaan (TVO, Fortum ja Fennovoima) sekä viranomaisten ja valtiollisten tahojen tarpeisiin (TEM, STUK ja SSM).

Ydinjätehuoltoa koskeva asiantuntemuksemme on laajaa. Se kattaa seuraavia osa-alueita:

  • Maantieteellisen sijainnin ja hydrogeokemiallisten seikkojen karakterisointi
  • Kapselointi- ja käsittelyteknologioiden kehittäminen, mihin sisältyvät esimerkiksi polttoaineen karakterisointi, säiliön rakenne ja turvallisuus sekä robotiikka
  • Vapautumisestejärjestelmien kehittäminen, arviointi ja rakentaminen
  • Materiaalin käyttäytymisen ja turvallisuuden valvonta ja mallintaminen
  • Käytönaikainen ja käytöstäpoiston jälkeinen turvallisuuden arviointi, sisältäen riskien arvioinnin
  • Lupa-asioihin liittyvä dokumentointi ja tarkastus

VTT:llä on monipuolista osaamista ja resursseja ydinjätehuollossa. Käytössämme on yli 10 000 neliömetriä moderneja laboratoriotiloja, joissa voidaan tehdä kokeita ja soveltuvuusselvityksiä nanomittakaavan tutkimuksista täysikokoisiin rakenteellisiin mallinnuksiin. Meillä on käytännön kokemusta in-situ-suunnittelusta, -rakentamisesta, -instrumentoinnista ja -valvonnasta Posivan ONKALO-laitoksella. Käytössämme on useita kokeellisia tekniikoita ja monimittakaavaisia mallinnustyökaluja, joita voidaan käyttää haastavien ongelmien ratkaisemiseen.

VTT:llä on aktiivinen rooli sekä kansallisesti että kansainvälisesti. Olemme olleet mukana laatimassa Suomen kansallista vuoden 2030 ydintutkimusstrategiaa, ja olemme strategisen KYT2022-tutkimusohjelman koordinaattori. Olemme julkaisseet satoja tieteellisiä julkaisuja ja monet tutkijoistamme ovat kansainvälisesti tunnustettuja asiantuntijoita. VTT on osallistunut moniin EU:n ja kansainvälisiin projekteihin kuten H2020 Euratom -hankkeisiin. Lisäksi olemme aktiivisesti mukana European Technology Platform on Implementing Geological Disposal (IGD-TP) -platformissa, Sustainable Network for Technical Support Organizations on Radioactive Waste Management (SITEX) -verkostossa sekä OECD NEA:n RWMC-, IGSC- ja TDB-komiteoissa.

Jaa
Erika Holt

Erika Holt

Customer Account Lead