Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto

Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto on nopeasti kasvava ala, joka tarjoaa uusia mahdollisuuksia myös yrityksille, jotka eivät aiemmin ole toimineet ydinenergia-alalla. VTT auttaa kiinnostuneita yrityksiä niin teknisissä kysymyksissä kuin liiketoiminnan kehittämisessä.

Lyhyesti

Ensimmäiset suuret ydinreaktorit ovat saapumassa teknisen käyttöikänsä päähän.

Ydinvoimalaitosten käytöstäpoisto on nopeasti kasvava ala.

Tutkimusreaktorien poistaminen käytöstä parantaa käytännön ymmärrystä ydinvoimalaitosten käytöstäpoistosta.

Ensimmäiset suuret ydinreaktorit ovat saapumassa teknisen elinkaarensa päähän, joten ydinvoimalaitosten käytöstäpoistosta on tullut kasvava ala. Käytöstäpoiston tärkeimmät edellytykset ovat hankkeen valmistuminen nopeasti, edullisesti, turvallisesti ja ympäristön kannalta kestävästi.  

Käytössäpoistoprojektit tarjoavat runsaasti mahdollisuuksia myös yrityksille, joilla ei ole aiempaa kokemusta ydinenergia-alalta, esim. logistiikka-, jätehuolto- ja mittalaiteyritykset, digitaalisten palvelujen tarjoajat. VTT koordinoi ydinvoimalaitosten käytöstäpoistoon liittyvää ekosysteemiä, dECOmmia. Hanketta on rahoittamassa myös Business Finland. Hankkeen tavoitteena on tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia ja kehitystarpeita yhdessä sekä käynnistää kehitysprojekteja.  

Ydinvoimalaitoksen käytöstäpoisto tarjoaa mahdollisuuksia myös ydinenergia-alan ulkopuolella toimiville yrityksille.

VTT purkaa parhaillaan FiR1-tutkimusreaktoriaan sekä säteilytettyjen materiaalien tutkimuslaboratoriotaan. Nämä projektit ovat parantaneet toimialan tuntemustamme ja kasvattaneet käytännöllistä osaamistamme voimalaitosten käytöstäpoistosta. VTT:llä on näyttöä asiantuntemuksesta sekä laskennallisissa että mittauksiin perustuvissa inventaarioanalyyseissa. Yksi tärkeistä laskentatyökaluista on Serpent, Monte-Carlo -koodi. Mittauksissa VTT:n Ydinturvallisuustalo tarjoaa useita alkuaine- ja isotooppianalyysiin liittyviä palveluja, jotka kattavat myös vaikeasti mitattavissa olevat isotoopit.

FiR1:n käytöstäpoistohankkeesta saamamme kokemukset sekä VTT:n ja kumppaneidemme osaaminen ovat auttaneet meitä kehittämään uusia keinoja, jotka mahdollistavat voimalaitosten poistamisen käytöstä turvallisesti ja ekologisesti sekä aiempaa nopeammin ja edullisemmin. Robotiikalla sekä virtuaalisen ja lisätyn todellisuuden kaltaisilla digitaalisilla teknologioilla on suuri merkitys niin suunnittelussa, koulutuksessa kuin hankkeiden toteutuksessa. 

Jaa
Erika Holt

Erika Holt

Customer Account Lead