Uusien ydinvoimamaiden tuki

Ydinenergia on vähähiilinen, suuren mittakaavan tuotantoon sopiva sähkön ja lämmön lähde. Autamme uusia ydinvoimamaita vastuullisen ydinenergiaohjelman luomisessa.

Lyhyesti

Ydinenergia on varteenotettava vähähiilinen energialähde myös maissa, joissa sitä ei ennestään ole 

VTT tarjoaa puolueetonta ja kattavaa tukea ydinenergiaohjelman suunnittelua ja käynnistämistä varten

VTT:n asiakkaat pääsevät osalliseksi Suomen menestyksestä ydinenergia-alalla

Ydinenergialla on olennainen rooli vakaan sähköverkon ylläpitämisessä ja energiaturvallisuuden takaamisessa. Jotta ydinenergiatuotanto saadaan käyntiin maassa, jossa sitä ei ennestään ole, tarvitaan uutta lainsäädäntöä, sääntelyä, osaamista ja kokonaan uusia organisaatioita eri osa-alueille. Lisäksi vastuullinen ydinenergiaohjelma tarvitsee uskottavan ydinjätehuoltosuunnitelman jo varhaisessa vaiheessa.

VTT ei siirrä ratkaisuja uusiin ydinvoimamaihin sellaisinaan, vaan ratkaisut luodaan paikallista osaamista kehittämällä.

Yhdessä kumppaniemme kanssa voimme tarjota palveluita kaikille ydinenergiasektorin toimijoille. Tuemme viranomaisia ja valtiollisia organisaatioita käytäntöjen, lainsäädännön, maan sisäisen osaamisen ja sääntelyyn liittyvän toiminnan kehittämisessä. Avustamme ydinvoimalaitosprojektien parissa toimivia yrityksiä teknologioiden arvioinnissa ja laitoshankkeiden kysymyksissä sekä autamme ydinvoimatuottajia saamaan tuotantoresursseistaan mahdollisimman suuren hyödyn. Lisäksi tuemme ydinjätehuolto-organisaatioita välivarastojen ja loppusijoitusratkaisuiden tehokkaassa suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä autamme tutkimus- ja kehitysorganisaatioita osaamisen kehittämisessä. 

Usein maat, joilla on runsaasti kokemusta ydinenergian tuotannosta, puhuvat tiettyjen teknologioiden puolesta. Suomi on tästä poikkeus. Suomella ei ole omaa ydinreaktoriteknologiaa, joten voimme palvella muita puolueettomasti hyödyntämällä kokemuksiamme useista eri teknologioista. Olemme riippumaton, avoin ja luotettava kumppani.

Smart Nuclear Energy Solutions

Jaa
Erika Holt

Erika Holt

Customer Account Lead
Matti Paljakka

Matti Paljakka

Solution Sales Lead
Toimialat