Ydinvoimalaitoksen eliniän hallinta

Suomen ydinenergiateollisuus on tunnettu osaamisestaan voimalaitosten käytössä, eliniän hallinnassa ja pidentämisessä sekä tehonkorotuksissa. VTT:llä on tärkeä rooli Suomen ydinenergiaosaamisessa, sillä se tarjoaa teknistä tukea ja uutta tutkimustietoa kaikille osapuolille ja sidosryhmille.

Lyhyesti

VTT:n tutkimustilat ja laskentaosaaminen ovat ainutlaatuisia ja monikäyttöisiä. 

VTT toteuttaa ydinvoimalaitosten virheanalyyseja.

Panoksemme Suomen ydinenergia-teollisuuden menestykseen on ollut merkittävä.

Ydinvoimalaitoksen käyttöiän pidentäminen saattaa olla taloudellisesti järkevin tapa tuottaa vähähiilistä energiaa.

Ydinvoimalaitos on valtava sijoitus, mutta jos sitä ylläpidetään oikein, se tuottaa energiaa luotettavasti ja turvallisesti kymmeniä vuosia. Olemassa olevan ydinvoimalaitoksen käyttöiän pidentäminen saattaa olla taloudellisesti järkevin tapa tuottaa vähähiilistä energiaa. VTT on auttanut kaikkia Suomen ydinvoimalaitoksia ja monia kansainvälisiä asiakkaita voimalaitoksen eliniän hallinnassa ja pidentämisessä sekä tehonkorotuksissa. Olemme myös tukeneet viranomaisia tarkastustyössä ja riippumattomissa analyyseissä. 

VTT:n ydinturvallisuustalossa (CNS) hyödynnetään ainutlaatuisia tutkimustiloja ja analyysityökaluja:

 • Kuumakammiot säteilytettyjen materiaalinäytteiden testaamista varten
 • Radiologiset laboratoriot
 • Metallografian laboratoriot
 • Mikroskopia: Optinen mikroskooppi (Light Optical Microscope, LOM), pyyhkäisyelektronimikroskooppi (SEM), läpäisyelektronimikroskooppi (Transmission Electron Microscope, TEM)
 • Näytteen valmistelu kuumakammiossa
 • Primääripiiriä simuloivat testausympäristöt, autoklaavit
 • Tilat ainetta rikkomattomaan tutkimukseen ja testaukseen
 • Tilat vaativaan ainetta rikkovaan testaukseen, esim. murtumismekaniikka ja väsyminen
 • Lentokonetörmäysten tutkimuslaite
 • Laskentaohjelmistot
 • Aerosolilaboratorio
 • Radiokemian laboratorio, alkuaine- ja isotooppianalyysit

Arvioimme säteilyn vaikutusta materiaalin mikrorakenteeseen ja käyttäytymiseen, ympäristöavusteista murtumista, materiaalien muodonmuutosprosesseja, materiaalien ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä, materiaalien käyttäytymistä korkeissa lämpötiloissa ja käyttöä vastaavissa olosuhteissa sekä muita materiaalien toimintaan liittyviä osa-alueita.

Käytämme primääripiirin osien kestävyyden arviointiin sekä rikkomattomia että rikkovia tutkimusmenetelmiä. Käytämme edistyneitä laskennallisia menetelmiä esimerkiksi primääripiirin murtumismekaniikan, lämpöväsymisen ja putkiston värähtelyn tutkimiseen. Arvioimme laskennallisin menetelmin infrastruktuurin tai rakennusten kestävyyttä. Nämä tutkimukset kattavat esimerkiksi esijännitetyt betonista valmistetut suojarakennukset ja turvallisuuskriittisten rakennusten suojamuurit.

Vaurioanalyyseissä VTT:n osaamisen ja tutkimustilojen avulla voidaan arvioida vauriot yksityiskohtaisesti ja ennakoida niiden tulevaa kehittymistä korkeissa tai matalissa lämpötiloissa. Tilamme ovat kansainvälistä huipputasoa.  Ne sisältävät sekä standardoituja testauslaitteita että monipuolisia tutkimuslaitteita.

Jaa
Matti Paljakka

Matti Paljakka

Solution Sales Lead, Nuclear energy
Erika Holt

Erika Holt

Customer Account Lead