Ydinenergian tulevaisuus

Palvelu

Ydinenergia-alalle kehitetään uusia ratkaisuja, kuten pieniä modulaarisia ydinreaktoreja tai fuusioenergiaa. VTT auttaa asiakkaita pääsemään mukaan kehitystyöhön sekä löytämään oikean ajankohdan ja tavan uusien teknologioiden käyttöönottoon.

Lyhyesti

Pienet modulaariset ydinreaktorit voivat pienentää hiilen käyttöä kaupunkien ja teollisuuden energiantuotannosta

Kehitteillä olevat ydinvoimalaitokset voivat tuottaa myös lämpöä, kylmyyttä ja kemikaaleja.  

ITER-projektin kaltaiset fuusiohankkeet tarjoavat alihankkijoille runsaasti mahdollisuuksia. 

Matti Paljakka
Matti Paljakka
Solution Sales Lead, Nuclear Energy