Ennakointi ja innovaatiopolitiikka

Ennakointitutkimus auttaa organisaatiota hyödyntämään kestävän tulevaisuuden mahdollisuuksia ja varautumaan muutoksiin. Asiakkaiden ennakointiprosessi hyötyy VTT:n laajasta tutkimuksesta ja nousevien teknologioiden osaamisesta.

Lyhyesti

Ennakoinnilla varaudutaan tulevaisuuteen, luodaan tulevaisuutta, avarretaan käsityksiä tulevaisuudesta ja luodaan tulevaisuutta.

Yritykset ja muut toiminnan harjoittajat, julkiset toimijat, kaupungit ja niin edelleen hyötyvät ennakoinnista.

VTT:n kanssa toteutettu ennakointiprosessi nojautuu tutkittuun tietoon ja teknologiaosaamiseen.

Menestyvän toiminnan takana on usein ennakkoluuloton näkemys siitä, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. Millaisia tarpeita asiakkailla ja markkinoilla on tulevaisuudessa? Millaiset yhteiskunnalliset ilmiöt haastavat meitä tulevaisuudessa? Millaisia teknologioita meillä tulee olemaan, ja mitä niillä voidaan tehdä? Miten voimme rakentaa tulevaisuutta kestävästi?

Menestyvän toiminnan takana on usein ennakkoluuloton näkemys siitä, mitä tulevaisuus voi tuoda tullessaan. 

Ennakoimalla tulevaisuutta voimme varautua muutoksiin ja hyödyntää avautuvia mahdollisuuksia. Siitä on hyötyä yrityksille ja yhteisöille, kunnille ja kaupungeille, alueille, virastoille, ministeriöille, kansalaisjärjestöille. Me VTT:llä teemme ennakointia esimerkiksi organisaation strategiaprosessin tai poliittisen päätöksenteon taustaksi, tukemaan kaupungin kaavoitusprosessia tai ennakoimaan teknologian kehitystä, joka auttaa yrityksiä tai yhteiskuntaa ratkomaan uusia haasteita. Parhaassa tapauksessa tunnistamme haasteen tai tarpeen ja löydämme siihen teknologisia ratkaisuja. Olemme esimerkiksi auttaneet asiakkaitamme löytämään ratkaisuja 3D-printtauksen ja synteettisen biologian alueilla.

Organisaatio saa tukea muutosvoimien, myös heikkojen sellaisten, tunnistamiseen ja niistä aukeavien tulevaisuuksien analysoimiseen. Analyysin avulla saamme käsitystä siitä, kuinka organisaatio menestyy eri tulevaisuuksien muodostamissa uhissa tai mahdollisuuksissa. Usein ennakoinnissa arvioidaan myös, millaisia vaikutuksia erilaisilla päätöksillä voi olla.

Ennakointi ei ennusta tulevaisuutta, vaan varautuu tulevaisuuteen, luo sitä ja avartaa käsityksiä tulevaisuudesta.

  • Tulevaisuuteen varautuminen on nähtävillä olevien trendien ja signaalien tunnistamista ja tulevaisuuden toiminnan suunnittelua niin, että trendit tukevat toimintaa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillintä vaatii tulevaisuudessa siirtymistä pois fossiilisista hyödykkeistä uusiutuviin. Ilmastopakolaisuus puolestaan on signaali, joka tullee voimistumaan tulevaisuudessa.
  • Tulevaisuuden luominen ennakoimalla trendien ja signaalien kehitystä puolestaan on mahdollisuuksien tunnistamista tulevaisuudessa. Esimerkiksi ilmastonmuutoksen myötä avautuu markkinoille uusia liiketoimintamahdollisuuksia uusiutuvien materiaalien ja energian käytön tai älykkäiden järjestelmien kautta.
  • Tulevaisuuden avartaminen on murrosten tunnistamista, uudenlaisten tulevaisuuksien ideoimista, naurettavien tai mahdottomilta tuntuvien ajatusten julkituomista. Näistä kummallisuuksista voi kuitenkin syntyä uusia juttuja, jotka voivat muuttaa tulevaisuutta ja tehdä historiaa. Mitkä ovat ne polut, joita emme heti osaa kuvitella ilmastonmuutoksen ratkaisemiseen?

VTT auttaa ennakoimaan tieteen ja datan pohjalta

Strategiaprosessiin tai muuhun tulevaisuustyöhön liittyvää ennakointia tehdään VTT:n ennakointiprosesseissa järjestelmällisesti tieteen tuloksiin ja erilaisiin datalähteisiin nojautuen. Kuuntelemme ja osallistamme asiantuntijoita ja erilaisia sidosryhmiä. 

Teemme ennakointia yhteistyössä asiakkaamme kanssa. Menetelminä käytämme työpajoja, haastatteluja, kirjallisuusselvityksiä ja data-analytiikkaa sekä trendianalyysiä, skenaarioita, tiekarttoja ja visiotyöskentelyä. VTT:n teknologiaosaaminen luo vahvan pohjan erityisesti teknologian ennakointiin.

Kaiken lähtökohtana on monialainen ja moniääninen ymmärrys tulevaisuuden uhista ja mahdollisuuksista. Otamme huomioon poliittiset ja taloudelliset, sekä yhteiskuntaan, teknologiaan ja ympäristönäkökohtiin liittyvät näkökulmat. Kestävä kehitys on VTT:n ennakoinnin peruslähtökohta.

 

Lue lisää

Jaa
Ari Jussila

Ari Jussila

Solution Sales Lead