Tekoälyratkaisut teollisuudelle

Tekoälyratkaisuilla voidaan optimoida teollisuuden prosesseja ja tuotantolaitoksia sekä mahdollistaa autonominen tuotanto tulevaisuudessa. VTT auttaa teollisuusyrityksiä luomaan tekoälyratkaisuja ja käyttämään dataa tehokkaampien prosessien ja paremman päätöksenteon tukena.

Lyhyesti

Hallitsemme tekoälyn koko arvoketjun suunnittelusta, mittaamisesta ja analytiikasta päätöksenteon tukemiseen asti.

Tekoäly auttaa optimoimaan raaka-aineiden käyttöä, toimenpiteiden ajoitusta ja laadunhallintaa sekä tukee valvomo-henkilöstöä parempien päätösten tekemisessä.

Tuemme siirtymistä autonomiseen teollisuustuotantoon.

Miten teollisuusyritykset voivat hyödyntää paremmin keräämäänsä valtavaa datamäärää? Miten tuotanto- tai prosessiketjuja voidaan optimoida? Mitä hyötyä tekoälystä on teollisuudelle?  

Teollinen valmistus kulkee askel kerrallaan kohti autonomista tuotantoa. Muutos tapahtuu vaiheittain: manuaalinen työ vähenee, prosessit paranevat, toimintojen tarkkuutta ja tuotteiden laatua parannetaan dataan perustuen. Tekoälyn käyttö voi tukea teollisuusprosesseja merkittävällä tavalla: esimerkiksi arvioimalla raaka-aineiden käyttöä, ajoittamalla toimenpiteitä, hallinnoimalla laatua ja tukemalla prosessin ohjaajan päätöksentekoa.

Datan ja toimialaosaamisen yhdistäminen mahdollistaa tietoon perustuvan päätöksenteon, joka avaa tietä kohti autonomista teollisuustuotantoa.

Me VTT:llä kehitämme tekoälyratkaisuja, jotka auttavat ihmisiä tekemään parempia päätöksiä ja toisaalta automatisoivat päätöksentekoa. Datan avulla auttamamme ihmiset voivat tehdä tietoisempia päätöksiä, matkalla kohti autonomista teollista tuotantoa. 

Antureista koko laitoksen optimointiin

Teollisuuslaitoksen optimoinnin perustan muodostaa data-analytiikkaosaamisemme, joka ulottuu antureista datan visualisointiin ja päätöksenteon tukemiseen. Data-analytiikka ja muut ratkaisut tuottavat lisäarvoa koko arvoketjulle, kuten parempaa laatua prosessiteollisuuden asiakkaille.  

VTT:n monitieteellinen lähestymistapa tarjoaa hyödyllistä tukea päätöksentekoon alkaen prosessia ohjaavan työntekijän tasolta. Nykyisiin tietojärjestelmiin yhdistyvä päätöksenteon tuki antaa prosessityöntekijöille mahdollisuuden ymmärtää laitoksen tilannetta paremmin ja tehdä optimaalisia toimenpiteitä käytössä ja kunnossapidossa. Prosessin kehitys- ja suunnitteluvaiheessa lähestymistapamme lyhentää siirtymää kehityksestä valmistukseen, jolloin teollisuusyritykset voivat esimerkiksi vähentää suunniteltujen pilottikokeiden määrää. 

Tekoäly raivaa tietä autonomiselle teollisuudelle

VTT:llä on vahvaa osaamista sekä tekoälystä että teollisuuden prosessien ymmärtämisestä. Yhdistämällä teollisuuden prosessidataan erilaisia tekoälytekniikoita ja -työkaluja, kuten koneoppimista, simulointia ja mallinnusta, kehitämme ratkaisuja teollisten prosessien parantamiseen ja tuotteiden laadun maksimointiin.

Jaa
Markku Kivinen
Markku Kivinen
Solution Sales Lead
Erkki Hellen
Erkki Hellen
Solution Sales Lead

Miten itseohjautuvista autoista tehdään liikenneturvallisia? Voidaanko älykkäiden laastareiden avulla tunnistaa ja ennaltaehkäistä sairauksia? Kannattaako maapallon metsävarat inventoida avaruudesta käsin? Esimerkit raapaisevat vasta pintaa kaikesta siitä potentiaalista, jota digitalisaatio tuo yhteiskuntamme ja liike-elämämme ulottuville.