Caverion tunnisti älykkäiden kaupunkien ja rakennusten tulevaisuuden trendejä VTT:n Future Radar -ennakointiprosessilla

Referenssit

Osana strategiatyötä Caverion halusi vahvistaa ymmärrystä älykkäiden kaupunkien ja rakennusten tulevaisuuden trendeistä. Tavoitteena oli hahmottaa markkinan kokonaiskuva, merkittävimmät muutokset markkinassa ja erityisesti trendien näkökulmasta keskeiset mahdollisuudet ja uhkat. VTT tuotti Caverionille Future Radar -näkymän tukemaan strategisten painopisteiden asettamista ja uusien liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamista.

Keskeiset tulokset

  • 25 liiketoiminnan mahdollisuusaluetta ja viisi liiketoimintauhkaa Future Radar -näkymässä
  • Mahdollisuudet ja uhkat konkreettisesti kuvattuina käytännön ratkaisujen, teknologioiden ja benchmark-esimerkkien tasolla
  • Näkemystä strategiseen suunnitteluun

Projektissa ennakoitiin lähitulevaisuutta kahden ja viiden vuoden horisonteissa. Projektin alussa keskeinen menetelmä oli PESTE-analyysi, joka tarkastelee toimintaympäristön kehitystä poliittis-lainsäädännöllisten, taloudellisten, sosiaalisten, teknologisten ja ympäristöllisten muutosvoimien näkökulmasta. Analyysissa hyödynnettiin laajaa lähdemateriaalia markkinatietokannoista tieteellisiin artikkeleihin, uutislähteisiin, toimialakatsauksiin ja keskusteluihin VTT:n teknologia-asiantuntijoiden kanssa.

Olimme erityisen vakuuttuneita VTT:n kyvystä järjestelmällisesti ja kriittisesti käydä läpi laajaa lähdeaineistoa, ja Caverionille keskeisten asioiden tunnistamisesta selkeän metodologian ja asiantuntijoiden avulla.
Pasi Töyräs, Caverionin Strategy & Transformation Manager

Projekti koostui VTT:n ennakointiasiantuntijoiden tutkimustyöstä, jonka tuloksia käytiin viikoittain läpi Caverionin ydinryhmän kanssa.

”Läpikäynnit fasilitoitiin VTT:n toimesta selkeästi keskittyen ydinkysymyksiin ja -havaintoihin. Tutkimustulokset dokumentointiin yhtenäiseen raporttiin kattaen kaikki tutkimuskysymykset ja projektille asetetut tavoitteet”, sanoo Töyräs.

Näkemystä strategiatyöhön

Projekti tuki Caverionin käynnissä olevaa strategiaprosessia. Toimintaympäristön tarkastelun pohjalta muodostettiin Future Radar -näkymä, jossa PESTE-analyysissa tunnistetut signaalit ja trendit kiteytettiin liiketoiminnan mahdollisuusalueiksi ja uhkiksi. 

”Tuloksista nousi esille tiettyjä painopistealueita, joihin Caverionin yrityksenä tulee tulevaisuuden tekemisessään reagoida. Tutkimuksen luoma kattava listaus mahdollisuuksista ja uhkista antaa selkeän kokonaiskuvan ja edellytykset priorisoinnille”, sanoo Töyräs.

Mahdollisuudet ja uhkat kuvattiin raportissa mahdollisimman konkreettisesti käytännön sovellusten, teknologisten ratkaisujen ja benchmark-esimerkkien avulla. Projektin löydökset tukevat Caverionin strategian mukaisten kehitystoimenpiteiden ja liiketoimintamahdollisuuksien suunnittelussa ja priorisoinnissa. 

”Projekti toi hyödyllistä ulkopuolista näkemystä vahvistamaan Caverion strategisia valintoja ja suuntaa, jossa Caverion pyrkii mahdollistamaan suorituskykyä ja ihmisten hyvinvointia tekemällä rakennetusta ympäristöstä älykästä ja vastuullista”, kertoo Töyräs.

Future Radar on osa VTT:n FutureX-ennakointipalveluita

Liiketoiminnan kestävä kasvu ja uudistuminen edellyttävät kirkasta näkemystä tulevaisuudesta. VTT:n strategisen ennakoinnin palvelut auttavat luomaan tulevaisuudenkestäviä strategioita, tuotteita ja palveluita. Viime vuosina VTT on panostanut strategisessa ennakoinnissa FutureX-palvelutarjoaman kehittämiseen. 

”Viime aikoina olemme kehittäneet ennakointiprosessia ja -menetelmiä muun muassa epävakaus- ja kompleksisuusajattelun, datan hyödyntämisen, iteratiivisten työtapojen ja kokemuksellisen ennakoinnin näkökulmista. Yhteistyö Caverionin kanssa oli osoitus siitä, että FutureX-työkalut ja Future Radar -näkymä auttavat jäsentämään älykaupunkien ja -rakennusten kaltaisten kompleksisten aihepiirien tulevaisuutta selkeästi, ketterästi ja tuloksellisesti.”, kertoo VTT:n ennakointiasiantuntija ja Caverion-toimeksiannon projektipäällikkö Pauli Komonen.

Jaa
Pauli Komonen
Pauli Komonen
Visiomme tulevaisuudesta

Energiatehokas rakennettu ympäristö tekee tulevaisuuden asumisesta hiiletöntä.