Teollisen työn murros

Palvelu

Globaali taloudellinen epävarmuus ja työn muuttuminen ovat johtaneet laajoihin irtisanoutumisaaltoihin ja työvoimapulaan, etenkin yksitoikkoisina ja suhdanneherkkinä pidetyillä aloilla. Teollisuuden työpaikat pitääkin suunnitella ihminen edellä, jotta voimme luoda houkuttelevia työpaikkoja. VTT auttaa teollisuusyrityksiä suunnittelemaan työpaikkoja, joissa viihdytään ja työskennellään turvallisesti tulevinakin vuosikymmeninä.

Lyhyesti: Teollisen työn murros

Parhaiden työntekijöiden houkutteleminen edellyttää panostuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja valinnanvapauteen.

Työntekijöiden hyvinvointi lisääntyy, kun työ on räätälöity heidän yksilöllisten ominaisuuksiensa, taitojensa ja mieltymystensä mukaan.

Ihmisten rooli teollisuudessa säilyy merkittävänä, joten työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen parantaa tuottavuutta ja sosiaalista vastuuta/vastuullisuutta.

Markku Kivinen

Markku Kivinen

Solution Sales Lead