Teollisen työn murros

Palvelu

Globaali taloudellinen epävarmuus ja työn muuttuminen ovat johtaneet laajoihin irtisanoutumisaaltoihin ja työvoimapulaan. Kilpailun koventuminen, energian hinnannousu sekä tarve saavuttaa kestävän kehityksen tavoitteet kiihdyttävät teollisuuden murrosta. Teollisuuden täytyykin toimia entistä verkottuneemmin, automaatioastetta tulee nostaa entisestään ja työn tulosta ja laatua tulee optimoida älykkään teknologian keinoin. VTT auttaa teollisuusyrityksiä suunnittelemaan houkuttelevia työpaikkoja ja työtehtäviä, jotka ovat tuottavia ja joissa viihdytään ja työskennellään turvallisesti tulevinakin vuosikymmeninä.

Lyhyesti: Teollisen työn murros

Parhaiden työntekijöiden houkutteleminen edellyttää panostuksia työntekijöiden hyvinvointiin ja valinnanvapauteen. Uudet teknologiat eivät ole itseisarvoisia vaan niiden avulla saavutetaan työn tavoitteet ja ratkaistaan haasteet.

Työntekijöiden hyvinvointi lisääntyy, kun työ on räätälöity heidän yksilöllisten ominaisuuksiensa, taitojensa ja mieltymystensä mukaan.

Ihmisten rooli teollisuudessa säilyy merkittävänä, joten työntekijöiden hyvinvointiin panostaminen parantaa tuottavuutta ja sosiaalista vastuuta/vastuullisuutta.

Sini Rytky
Sini Rytky
Solution Sales Lead, Cognitive Production Industry