Hartwallin tulevaisuustutka tunnistaa organisaation puutteet ja mahdollistaa ennakoivat toimenpiteet

Referenssit

Nykypäivän nopea liiketoimintaympäristö edellyttää ennakoivaa liiketoimintastrategiaa, joka ennakoi tulevia muutoksia ja reagoi niihin nopeasti. Hartwall käytti VTT FutureRadar -työkalua valmistaakseen liiketoimintansa tulevaisuuden muutoksiin ja tunnistaakseen organisaationsa sekä teknologiansa kehityskohdat etukäteen.

Keskeiset faktat

Lisääntynyt proaktiivisuus

Paremmat valmiudet tulevaisuuden tarpeisiin ja muutoksiin

Konkreettinen etenemissuunnitelma seuraavia vaiheita varten

Hartwall on yksi Suomen johtavista juomavalmistajista. 1830-luvulta peräisin oleva Hartwall on tunnettu nimi Suomessa; sen liikevaihto on 350 miljoonaa euroa ja sen palveluksessa on noin 700 työntekijää. 

Yhtiö tuottaa maan suosituimpia alkoholijuomia ja alkoholittomia virvokkeita, ja vie niitä ympäri maailmaa emoyhtiönsä Royal Unibrewin kautta.

Vuoden 2019 alussa Hartwall aloitti yhteistyön VTT:n kanssa nopeuttaakseen siirtymistä reaktiivisesta ennakoivampaan liiketoimintastrategiaan.

Syvällisempi ymmärrys luo ennakoivuutta

Maailmassa, jossa kokonaiset teollisuudenalat voivat muuttua merkittävästi vuosien sijaan kuukausien kuluessa, teknologian tai kuluttajien käyttäytymisen uusimpiin suuntauksiin reagoiva yritys on aina liikkeellä liian myöhään.

Hartwallilla oli vankka käsitys juomateollisuuden tilasta. Heillä ei kuitenkaan ollut näkyvyyttä siihen, miten kehittyvät teknologiat voisivat vaikuttaa alaan, miten teknologiat voitaisiin valjastaa tai miten Hartwall oli valmistautunut muutoksiin yleisesti.

Hartwall halusi tunnistaa ja perehtyä huolella tulevaisuuden mahdollisiin tarpeisiin. Tavoitteena oli kartoittaa tulevaisuuden teknologiat, jotka voidaan muuntaa konkreettisiksi käyttötapauksiksi ja suunnitella niiden mahdollista toteuttamista.

Uusien teknologioiden ja organisaation puutteiden tunnistaminen edellyttää järjestelmällistä ja laajaa tutkimusta – ei pelkkiä työpajoja. Pian kävi selväksi, että Hartwallin omilla työntekijöillä ei ollut aikaa tai resursseja tehtävään.

VTT ymmärsi liiketoimintatarpeemme alusta alkaen.
Elisa Tiilimäki, Insight Specialist, Hartwall

Räätälöity tiekartta tulevaisuuteen

Hartwall kääntyi VTT FutureRadarin puoleen tunnistaakseen puutteet sekä löytääkseen tehokkaat ratkaisut niiden ratkomiseksi.

VTT FutureRadarissa räätälöity VTT:n asiantuntijaryhmä rakentaa tiekarttojen tukemia kasvuskenaarioita ja visioita niiden toteuttamiseksi. Lähestymistapa on monialainen ja yksilöity toimialoittain ja tapauskohtaisesti.

Hartwall pyysi VTT:tä esittämään kunnianhimoisen vision tulevaisuudesta pikakorjausten sijaan.

Prosessissa oli neljä vaihetta:

  1. VTT toteutti kattavan kartoituksen Hartwallin organisaatiosta ja tuleville muutoksille alttiista liiketoiminta-alueista.
  2. VTT tutki itsenäisesti potentiaalisia teknologioita ja ratkaisuja hyödyntäen VTT:n erikoisasiantuntijoiden osaamista, tiedonrikastusta, koneoppimista ja asiantuntijahaastatteluja.
  3. Tunnistetut teknologiat ja ratkaisut analysoitiin työpajoissa Hartwallin kanssa. Tavoitteena oli analysoida kunkin teknologian ja ratkaisun liiketoimintavaikutuksia.
  4. Työpajojen tuloksia jalostettiin konkreettiseksi tiekartaksi tulevaa kehitystä varten.

Tuloksena on teknologiatutka, jossa esitellään 60 Hartwallin kannalta merkityksellistä teknologiaa ja esimerkkejä niiden toteuttamisesta.

Tutka avaa myös tulevaisuuden skenaarioita, joissa teknologioiden ja niiden sovellusten liiketoimintavaikutukset näkyvät eri yhteyksissä.

VTT:n asiantuntijaryhmän lähestymistapa ei ollut liian tekninen. He osasivat muuntaa monimutkaiset käsitteet helposti ymmärrettäviksi, konkreettisiksi työkaluiksi.
Elisa Tiilimäki

Oikeat toimenpiteet oikeaan aikaan

VTT FutureRadar -hanke on mahdollistanut Hartwallin siirtymisen kohti ennakoivaa liiketoimintastrategiaa.

Yrityksellä on nyt etenemissuunnitelma ja konkreettiset strategiset työkalut ja prosessit, joilla voidaan puuttua monimutkaisiin muutoksiin ennen kuin ne toteutuvat.

Tutkassa esitetyt skenaariot antavat tietoa tulevaisuuden tarpeista. Hartwall voi nyt priorisoida toimintansa markkinoiden muutosten mukaisesti.

Hanke on myös lisännyt Hartwallin omia valmiuksia muokata tulevaisuutta.

Kokeilukulttuurin omaksuminen kannustaa uusien innovaatioiden kehittymiseen ja mahdollistaa ketterän muutoksen. Liiketoimintaympäristön ennakointi ja uusien teknologioiden analysointi ovat nyt osa Hartwallin toimintaa.

Tilaa erikoistumiselle

VTT FutureRadar -hanke siirtyy nyt tulevaisuuden skenaariovaiheesta käytäntöön.

Tavoitteena on tukea Hartwallia uusien teknologioiden onnistuneessa käyttöönotossa eri liiketoiminta-alueilla. Toteutus voi vaihdella huomattavasti eri osastojen välillä.

”Tartuimme heti konkreettisiin, toteutettaviin skenaarioihin. Hyvä viestintä ja VTT:n loistava kyky tehdä monimutkaisia skenaarioita ja teknologioita ymmärrettäviksi johtivat menestyksekkääseen ja tuottavaan projektiin, joka jatkuu edelleen”, summaa Elisa Tiilimäki Hartwallilta.

 

Lue lisää

Jaa
Antti Kojola
Antti Kojola
Solution Sales Lead, Foresight and Data Economy
Pauli Komonen
Pauli Komonen