Strateginen kumppanuus siivitti VAK:n kohti vastuullista kasvua

Referenssit

Monimutkaistuva ja muutosaltis maailma vaatii menestyvältä yritykseltä entistä enemmän toimintaympäristön ymmärtämistä, asiakaslähtöisyyttä ja muutoskykyä. Raskaan kaluston kuljetusratkaisuja tarjoava VAK halusi selvittää yhdessä VTT:n kanssa, miten yrityksen tulee kehittyä, jotta se pystyisi vastaamaan tulevaisuuden haasteisiin. VAK halusi myös viitoittaa tien vastuulliseen kasvuun ja kuljetukseen.

Kehitysohjelma kiritti VAK:n kansainväliseen kasvuun ja digiloikkaan.

Tulevaisuuden toimintaympäristön skannaus ja asiakastarpeiden selvittäminen rakensivat ymmärrystä vastuullisen liiketoiminen merkityksestä sekä palveluliiketoiminnan mahdollisuuksista.

VTT:ltä projektiin osallistui 27 tutkijaa 13:sta eri tiimistä. Heidän osaamisensa kattoi kaiken liikkuvan kaluston tiedonsiirtoratkaisuista strategiseen ennakointiin.

Markkinajohtajan toimintaympäristö muutoksessa

Vuonna 1972 perustettu VAK tarjoaa raskaan kaluston kuljetusratkaisuja, jotka tunnetaan edistyksellisestä tekniikasta ja korkeasta laadusta. Yritys suunnittelee ja valmistaa muun muassa perävaunuja, kuormatiloja ja vaihtokuormatiloja. VAK on myös ainoa valmistaja Suomessa, jolla on oma huoltopalveluverkostonsa. Kuljetuskalustoratkaisujen markkinajohtajana VAK tähtää myös vastuullisuuden edelläkävijäksi.

Parin viime vuoden aikana VAK:n tasainen ja ennakoitava toimintaympäristö on muuttunut epävakaaksi. Alati muuttuva toimintaympäristö vaatii nopeaa reagointia sekä uusia, digitalisia ratkaisuja ja toimintatapoja. Voimakas kasvu nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä edellyttää myös uudenlaista skaalautumiskyvykkyyttä, mikä haastaa erityisesti tuotantoa.

VAK halusi vahvistaa markkinajohtajuuttaan myös muuttuneessa toimintaympäristössä. Niinpä yritys käynnisti Business Finlandin tukeman kaksivuotisen kehitysohjelman, jonka tavoitteena oli viitoittaa tie tehokkaaseen ja vastuulliseen kuljetukseen. VTT valikoitui ohjelman strategiseksi kumppaniksi laajan asiantuntijuutensa ansiosta.

Syvä asiakasymmärrys toimii kasvun moottorina

Koska VAK:lla on Suomessa hallussaan jo merkittävä markkinaosuus, on kasvua haettava uusilta liiketoiminta-alueilta ja kansainvälisiltä markkinoilta.

Projektin alkuun VTT haastatteli laajasti VAK:n pohjoismaisia asiakkaita. Kattava asiakasymmärrystutkimus muodosti pohjan uusien liiketoimintamahdollisuuksien kartoittamiselle.

”Asiakkaan liiketoiminnan ymmärrys on paras kasvun moottori. Syvällinen asiakasymmärrys antaa VAK:lle eväät toimia asiakkaansa liiketoiminnan asiantuntijana ja kehittämisen kumppanina, ja tarjota sellaisia tuotteita ja palveluita, jotka vastaavat asiakkaan käyttötarpeisiin”, summaa VTT:n tutkija Katariina Palomäki.

VAK:lla on paljon pitkäaikaisia asiakkaita, joiden kanssaan olemme aiemminkin käyneet keskusteluja, mutta ohjelman aikana olemme saaneet systematisoitua asiakasyhteistyötä ja oppineet ymmärtämään asiakasta paremmin”, kertoo VAK:n toimitusjohtaja Ilpo Korhonen.

Myös uusien kehittäjäkumppaneiden mukanaolo mahdollistaa täysin uudenlaiset ratkaisumahdollisuudet.

”Yhteiskehittämisen avulla pystymme tarjoamaan asiakkaillemme entistä kattavampia ja tehokkaampia palveluita”, Korhonen sanoo.

VAK Asell vehicle

Tulevaisuuden liiketoiminnan ytimessä on kestävä kehitys

Yksi kehitysohjelman keskeisistä tavoitteista oli määritellä, mitä vastuullisuus VAK:lle tarkoittaa ja mitkä ovat VAK:n mahdollisuudet edistää kestävää kehitystä. Tarkastelun alle otettiin myös vastuullisuus työntekijöiden ja kuljettajien turvallisuudessa.

”Vastuullisuudesta haluttiin kiinteä osa VAK:n tekemistä. Ohjelman aikana olemme kehittäneet kaikkea turvallisesta työympäristöstä päästöjen vähentämiseen ja yrityksen rakenteisiin”, kertoo Korhonen.

Entä kuinka vastuullisuus liittyy tuotteiden energiatehokkuuteen ja vaikuttaa tulevaisuuden palveluiden suunnitteluun? VTT auttoi vastaamaan kysymykseen kartoittamalla VAK:n toimintaympäristöä, alaa koskevaa lainsäädäntöä sekä toimittajien ja asiakkaiden vastuullisuuteen liittyviä odotuksia ja vaatimuksia. Näiden selvitysten pohjalta VAK:lle luotiin uusi, vastuullisuutta korostava strategia sekä vastuullisuuspolitiikka.

”Kehitysohjelman aikana ymmärrys vastuullisuuden tärkeydestä ja sen mukanaan tuomista bisnesmahdollisuuksista kasvoi. VAK pystyy vaikuttamaa laajastikin kestävän kehityksen teemoihin erityisesti asiakkaille tarjoamiensa tuotteiden ja ratkaisujen kautta”, Palomäki kertoo.

Kehitysohjelma tuotti myös erillisen tutkimushankkeen, jossa perävaunun energiatehokkuutta pyritään parantamaan sähköisellä avustavalla akselilla.

”Vastuullisuusasioissa jatkamme edelleen kehitystyötä – vielä emme ole valmiita”, korostaa Korhonen.

VTT toi mukanaan laajaa erityisosaamista ja ison talon tuen

Kattavan kehitysohjelman onnistuminen vaati laajoja tutkimuksia ja kartoituksia, monenlaista erityisosaamista sekä nopeaa reagointikykyä.

”Olimme tunnistaneet otsikkotasolla tulevaisuuden haasteemme. Tunnistimme myös sen, että tarvitsemme apua muutoksessa. Koska kyse oli tutkimuksellisesta kehittämisestä, halusimme taustalle vahvaa asiantuntijuutta. VTT valikoitui kumppaniksemme, sillä heidän kasvuohjelmansa tarjoama vastasi hyvin tarpeisiimme”, Korhonen kertoo. ”Digitalisaatio, energiatehokkuus ja vastuullisuus olivat kaikki osa-alueita, joihin halusimme syventyä. Näissä VTT on ollut meille arvokas kumppani.”

Pelkästään VTT:n puolelta projektiin osallistui peräti 27 tutkijaa 13:sta eri tiimistä. Tutkijoiden osaamisalat vaihtelivat liikkuvan kaluston tiedonsiirtoratkaisuista strategiseen ennakointiin.

VTT:n laaja erityisosaaminen ei tullut meille yllätyksenä. Tiesimme, että VTT:n kaltaisesta asiantuntijaorganisaatiosta asiantuntijoita löytyy kaikkiin tarpeisiin, ja heistä haettiinkin selkänojaa monien päätösten tueksi.
Ilpo Korhonen, Toimitusjohtaja, VAK

”Joustavuutta projektiin toi se, että asiantuntijoita pystyttiin tarpeen vaatiessa käyttämään eri osa-alueilla. Välillä VTT:ltä oli projektissa mukana laaja joukko tutkijoita. Toisinaan taas pienempi ydintiimi, joka keskittyi vain tiettyyn osa-alueeseen”, Korhonen jatkaa.

Menestyksekkään kumppanuuden ytimen muodostivat tiivis keskusteluyhteys VTT:n ja VAK:n yhteyshenkilöiden välillä, sekä VTT:n fasilitoima VAK:n johtoryhmän työpajatyöskentely.

”Kehitysohjelman toteutus oli oikea kahden vuoden yhteinen oppimisprosessi VAK:n avainhenkilöiden ja VTT:n poikkitieteellisen tiimin kanssa”, VTT:n projektipäällikkö, erikoistutkija Tiina Apilo kertoo. ”Oli ilo taas huomata, miten tutkijakollegat innostuivat konkreettisista haasteista, ja miten VAK:lla luotettiin VTT:n kykyyn tukea heitä muutoksessa. Poikkeuksellista oli se, miten tiiviisti koko VAK:n johtoryhmä pystyi sitoutumaan kehitysohjelman toteutukseen”, Apilo kiittelee.

TIE-kehitysohjelma kohtasi haasteita, mutta pääsi tavoitteisiinsa

Kehitysohjelma ei keskittynyt vain yhteen osa-alueeseen, vaan lähti kunnianhimoisesti tutkimaan laajaa kokonaisuutta. Sen aikana luotiin VAK:lle tiekartta tehokkaaseen ja vastuulliseen kasvuun ja kuljetukseen. Kehitysohjelma oli VAK:lla ensimmäinen sprintti viiden vuoden mittaiseksi ajatellussa kehittämisen kokonaisuudessa. Vaikka maaliviivaa ei vielä olekaan ylitetty, on tuloksiakin jo saavutettu.

Olemme jo kasvattaneet viennin osuutta liikevaihdostamme ja perustaneet yhtiön Norjaan. Olemme myös ottaneet valtavan harppauksen digitalisaatiossa ja siinä, kuinka tuotantoa ja huoltoa suunnitellaan ja toteutusta mitataan.
Ilpo Korhonen, Toimitusjohtaja, VAK

”Suurin muutos on kuitenkin tapahtunut ajattelutavassamme. Uskomme, että yhdessä tekemällä saamme parempaa tulosta aikaan, ja siksi osallistamme niin työntekijöitä kuin asiakkaitakin muutoksissa.”

Kehitysohjelman tärkeimpiä työkaluja olivat työpajat, haastattelukierrokset, selvitykset tulevaisuuden markkinoista sekä kehitystiimit, joissa VTT:n ja VAK:n asiantuntijat etsivät uusia ratkaisuja tunnistettuihin kehitystarpeisiin.

Korhonen kiittelee VTT:n joustavuutta ja asiantuntijuutta projektin aikana: ”Projektin aikana kohtasimme koronan ja maailmanlaajuisen komponenttipulan kaltaisia haasteita. Olemme silti onnistuneet tekemään kaikki ne asiat, jotka alun perin suunnittelimme!”

”Lähdimme hakemaan kansainvälistymistä ja kannattavaa kasvua, ja niitä saimme”, iloitsee Korhonen.

Jaa
Tiina Apilo
Tiina Apilo
Visiomme tulevaisuudesta

Sähköautot ja kaupunkipyöräily ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. Uusia innovaatiota syntyy kiihtyvää tahtia, ja teknologia mahdollistaa mitä mullistavimpia ratkaisuja.