Ennakointikoulutus vahvisti Verohallinnon tulevaisuuskyvykkyyksiä

Referenssit

Toimintaympäristön muuttuessa strategisen ennakoinnin merkitys organisaatioissa jatkaa kasvuaan. Verohallinto tunnisti tarpeen vahvistaa tulevaisuuden ennakointiin osallistuvien työntekijöidensä osaamista, jotta strategiatyöhön vaikuttavia kriittisiä tulevaisuuden muutostekijöitä pystyttäisiin tunnistamaan paremmin. VTT toteutti Verohallinnolle kolmen päivän kattavan koulutuksen keväällä 2021 tulevaisuusajattelusta ja -käsitteistä, ennakoinnin menetelmistä ja käytännön soveltamisesta.

Lyhyesti

Vahvemmat kyvykkyydet strategiseen ennakointiin

Työkaluja ja menetelmiä ennakoinnin käytännön soveltamiseen

Oppien hyödyntäminen jatkuvaan ennakointityöskentelyyn

Koulutukseen sisältyi muun muassa johdantoluennot tulevaisuusajattelusta, strategisesta ennakoinnista, asiakasennakoinnista, skenaariomenetelmistä ja teknologiaennakoinnista. Pienryhmissä tehty skenaariotyö kulki harjoituksena läpi kurssin. Koulutukseen osallistui noin 40 Verohallinnon työntekijää. 

Yhteistyö sujui hyvin suunnittelusta toteutukseen. Koulutus oli sisällöltään hyvä ja skaalautui hyvin organisaatiomme tarpeisiin. VTT:n asiantuntevat kouluttajat onnistuivat luomaan haastavista ja monille osallistuneille melko tuntemattomista aiheista huolimatta hyvän oppimista edistävän ilmapiirin osallistujien keskuuteen.
Timo Bergman, Johdon asiantuntija, Verohallinto

Innostava ilmapiiri tukee sitoutumista

Oppimista tukevan lämminhenkisen, luovan ja avoimen ilmapiirin luominen oli yksi koulutuksen keskeisistä lähtökohdista. VTT hyödynsi verkossa toteutetussa koulutuksessa Teams- ja Miro-alustoja vuorovaikutteisen työskentelytavan luomiseen. Kurssialustalle syntyi laaja materiaalikokonaisuus, kattaen muun muassa strategisen ennakoinnin keskeisiä viitekehyksiä ja työkaluja, jotka auttavat ennakointiprosessien toteuttamisessa. Jokaista koulutuspäivää varten oli valittu myös yksi ennakkoon luettava artikkeli.

”Aktivoimme ihmisiä yksilö- ja pienryhmätehtävillä. Koko kurssin ajan kestänyt skenaarioharjoitus loi käsiteltäville aihepiireille punaisen langan. Oli ilo havaita, miten sitoutuneesti Verohallinnon ihmiset työskentelivät kaikkina koulutuspäivinä”, kertoo VTT:n tutkija Minna Halonen, joka oli yksi kurssin kouluttajista.

Koulutus toteutettiin nopealla aikataululla, mikä vaati venymistä niin kouluttajilta kuin osallistujilta. Napakka aikataulu vaati ketterää toimintatapaa.

”Laajan kokonaisuuden valmistelu tiiviissä ajassa onnistui kokeneiden kouluttajien ansiosta, joilla on vahva tausta niin tutkimuksellisissa kuin soveltavissa ennakointiprojekteissa. Verohallinnon osallistujat pääsivät harjoituksissa laadukkaisiin lopputuloksiin, vaikka aikaa oli rajallisesti käytössä”, kertoo VTT:n tutkija Pauli Komonen, joka oli koulutuksen projektipäällikkö ja yksi kouluttajista. 

Oppeja sovelletaan jatkuvaan ennakointityöhön

Organisaatioiden ennakointitoiminnassa painopiste on siirtymässä tulevaisuusorientoituneen tiedon tuottamisesta ennakointikyvykkyyksien laajempaan vahvistamiseen. Ennakointiin osallistuu paljon ihmisiä eri puolilta organisaatiota, ja myös erilaisia sidosryhmiä, kuten asiakkaita ja kumppaneita. Myös Verohallinnon ennakointiote on osallistava, ja toiminnassa on mukana kymmeniä työntekijöitä. Tietoisuus ennakoinnin merkityksestä vahvistui organisaatiossa koulutuksen myötä. 

”Koulutukseen osallistuneet saivat runsaasti tulevaisuussuuntautuneen ajattelun eväitä ja konkreettisia työkaluja tehdä jatkossa ennakointityötä organisaatiossamme. Ennakointikyvykkyytemme kasvoi näin ollen merkittävästi. Samalla testasimme kyvykkyyksiämme muun muassa toimintaympäristöanalyysin ja skenaariotyöskentelyn suhteen.”, kertoo Verohallinnon Bergman. 

Koulutuksen oppeja tullaan soveltamaan Verohallinnolla alkavana syksynä niin ennakointiryhmien jatkuvassa työskentelyssä kuin tuoreessa skenaarioprojektissa.

Jaa
Pauli Komonen
Pauli Komonen
Antti Kojola
Antti Kojola
Solution Sales Lead, Foresight and Data Economy