Case: Cargotec vastaa kestävän kehityksen tuomaan murrokseen ennakoivalla teknologiastrategialla

Referenssit

Liiketoiminta-alueidensa Kalmarin ja Hiabin teknologiastrategioiden uudistamista varten Cargotec käynnisti hankkeen liiketoimintaympäristön olennaisten muutosten ja trendien tunnistamiseksi. Tavoitteina oli tukea päätöksentekoa, varmistaa valppaus jatkuvasti muuttuvassa maailmassa ja käynnistää jatkuva ennakointityö soveltuvin menetelmin. VTT:n ennakoinnin asiantuntijat loivat kestävän kehityksen, sähköisen liikenteen ja työkoneiden asiantuntijoiden tuella ja tiiviissä yhteistyössä Cargotecin tiimin kanssa liiketoimintakohtaiset Future Radar -tutkanäkymät Kalmarille ja Hiabille.

Keskeiset tulokset

Yli 70 tunnistettua mahdollisuusaluetta kestävyyden, teknologian ja sääntelyn teemoissa

Mahdollisuuksien pohjalta tunnistetut laajemmat siirtymät sekä relevantit disruptiot asiakkaan liiketoiminnalle

Tukea asiakkaan ennakointikyvykkyyden ja liiketoimintojen teknologiastrategioiden kehittämiseen

Cargotec on globaali lastin- ja kuormankäsittelyalan ratkaisujen toimittaja. Cargotecin liikevaihto vuonna 2022 oli noin 4,1 miljardia euroa. Konserni työllistää noin 11 700 henkilöä. Hiab ja Kalmar ovat Cargotecin ydinliiketoimintoja. Hiab on maailman johtava ajoneuvojen kuormankäsittelylaitteiden sekä älykkäiden palvelujen ja digitaalisten ratkaisujen toimittaja. Kalmar on satamien, terminaalien, jakelukeskusten ja raskaan teollisuuden kestävien lastinkäsittelyratkaisujen globaali markkinajohtaja.

Kestävä kehitys osaksi koko organisaation toimintaa

Globaali ilmastokriisi ja digitalisaatio ovat luoneet painetta kehittää kansainvälisen tason sääntelyä. Tämän vuoksi hallittu teknologiastrategioiden muutos vaatii kestävän kehityksen, teknologian ja sääntelyn huomioimista välttämättöminä osina tulevaisuuden liiketoimintaympäristöä. Näiden murrosten nopeus ja laajuus tekevät kuitenkin ennustamisesta vaikeaa.

Cargotec halusi varmistaa, että yhtiön liiketoiminta-alueet ovat valmiita rakentamaan pitkän tähtäimen teknologiastrategiat. Tavoitteen saavuttaminen vaatii teknologioiden ja kestävän kehityksen keskinäisten vaikutussuhteiden ymmärtämistä. Niinpä Cargotec valitsi VTT:n tuottamaan pitkän aikavälin Future Radar -tutkanäkymän teknologiastrategioiden kehityksen tueksi ja liiketoimintamahdollisuuksien tunnistamiseksi.

Hiab XHipro

Raportit, keskustelut ja kysely takasivat laajan näkyvyyden

Future Radar on VTT:n visuaalinen työkalu nousevien trendien ja signaalien tunnistamiseen ja tarkasteluun. Se mahdollistaa ketterän ja visuaalisesti innostavan tavan käsitellä tulevaisuuden trendejä.

Lähdimme ennakoimaan tulevaisuutta Cargotecin kanssa aina vuoteen 2050 asti. Analyysimme perustui laajan laadullisen sekä määrällisen tietolähdepohjan lisäksi ryhmähaastatteluihin VTT:n syväosaajien kanssa. Future Radar -näkymän yhteydessä toteutimme myös asiakkaan sidosryhmäkyselyn, jolla validoimme tunnistettuja trendejä ja kartoitimme uusia mahdollisuuksia sekä uhkia vielä laajemmin.

Future Radar -näkymän pohjalta järjestimme vielä disruptioiden ja niiden tuomien liiketoimintamahdollisuuksien ja -uhkien tarkasteluun tarkoitetun työpajan.

”Koimme, että meidän kannattaa ensin katsoa kauas ennen kuin katsomme lähelle ja lähteä sitä kautta heijastamaan omia valintojamme”, sanoo Soili Mäkinen, Cargotecin kestävän liiketoiminnan kehitysjohtaja.

Tukea teknologiastrategioiden kehittämiseen

Kolme kuukautta kestäneen projektin lopputuloksena tunnistimme yli 70 asiakkaan liiketoiminnalle merkityksellistä trendiä. Mahdollisuudet ja uhat kuvattiin loppuraportissa tarkemmin vaikutusten, käytännön esimerkin sekä kvantitatiivisen indikaattorin avulla.

”Olemme saaneet hyvin ymmärrystä siitä, mitkä jo tiedossakin olevat asiat näyttäisivät tulevan eteen, ja mitkä taas ovat täysin uusia asioita, joita emme olleet ajatelleetkaan. Uskoisin, että meillä moni saa löydöksistä ahaa-elämyksiä”, kuvailee Lasse Eriksson, Kalmarin Head of Green Technologies.

Future Radar -näkymien lisäksi lopputuloksena tunnistettiin liiketoimintaympäristössä tapahtuvia laajempia siirtymiä sekä asiakkaan liiketoimintaan vaikuttavia disruptiivisia tekijöitä.

Samalla projekti auttoi Cargotecia yhdistämään eri liiketoiminta-alueensa ja henkilökuntansa pohtimaan, mitä kestävä kehitys ja digitalisaatio käytännössä tarkoittavat yhtiön liiketoiminnalle. Ottamalla mukaan monipuolisesti asiakkaan eri alueiden asiantuntijoita ja päättäjiä pystyimme käsittelemään kokonaisuutta läpi organisaation.

”Oli ilo huomata, kuinka laajasti asiakkailta ja muista sidosryhmistä osallistui henkilöitä mukaan prosessiin. Tämä loi mahdollisuuden kattaville keskusteluille tulevaisuuden trendeistä ja muutosvoimista. Samalla aktiivinen osallistuminen edesauttoi jatkuvaa oppimisprosessia puolin ja toisin”, kertoo VTT:n ennakointitutkija Juuli Huuhanmäki.

Mäkinenkin näkee yhteistyössä selkeitä hyötyjä: ”Projektin tulokset toimivat meille jatkossa validointityökaluna sekä sparraajana.”

Kalmar ECG180330 heavy electric forklift truck

Projekti toteutettiin tiiviissä yhteistyössä

Työ toteutettiin tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Cargoteciltä osallistui työn useisiin eri vaiheisiin toistakymmentä yrityksen asiantuntijaa ja johtajaa, lähtökohtien kirkastamista varten toteutetuista työpajoista aina lopputulosten läpikäyntiin asti. Future Radar -tutkanäkymien kehittyessä asiakas pääsi läpi projektin tarkastelemaan ja kommentoimaan tunnistettuja trendejä ja vaikuttamaan analyysin edistymiseen.

Keskustelut tutkan ympärillä olivat todella antoisia. Saimme esimerkiksi hyvää analyysiä teknologioiden kypsymisestä.
Lasse Eriksson, Head of Green Technologies, Kalmar

”VTT fasilitoi projektia todella hienosti”, lisää Hannu Hyttinen, Hiabin R&D Director.

Myös VTT koki yhteistyön hedelmällisenä. ”Projekti loi hyvän pohjan yhteistyölle ja avasi ovia jatkuvalle ennakoivalle strategiatyölle. Tärkeänä takeena projektin onnistumiselle olivat sekä asiakkaan että VTT:n johdon vahva sitoutuminen ja osaavat tekijät”, iloitsee Kalle Kantola, VTT:n tutkimusalueen johtaja.

”Asiakkaan vaativuus ja samalla rohkeus luottaa VTT:n ennakointiprosessiin sekä tahto tiiviiseen yhteistyöhön vakuuttivat alusta alkaen. Opimme tästä projektista paljon myös itse”, summaa Jyri Rökman, VTT:n ennakointitutkija.

Jaa
Timo Salmu
Timo Salmu
Customer Account Lead
Juuli Huuhanmäki
Juuli Huuhanmäki
Research Scientist
AnttiJussi Tahvanainen
Antti-Jussi Tahvanainen
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.