Älykkäät energiaratkaisut

Voisinko olla myös energian tuottaja enkä vain kuluttaja? Pian me kaikki voimme olla molempia.

Yhä useammista ihmisistä tulee tuottajakuluttajia (prosumers), jotka käyttävät tuottamaansa energiaa itse mutta lisäksi tarjoavat sitä myös naapureilleen tai markkinoille. 

Jokaisella on oikeus olla osa puhdasta energiajärjestelmää.
Kari Mäki

Tulevaisuudessa energiaa riittää jokaiselle. Vuonna 2030 energiajärjestelmämme on dynaaminen kokonaisuus, joka kattaa kaikki energiaresurssit ja verkostot. Se tuottaa puhdasta, luotettavaa ja kustannustehokasta energiaa kaikille. 

Lähestymistapamme

Meidän on luotava älykäs energiajärjestelmä, jonka perustan muodostavat kestävä kehitys, luotettavuus ja edullisuus. VTT auttaa teollisuus-, tutkimus- ja kaupunkisuunnittelutoimijoita luomaan puhtaita ja tasa-arvoisia energiajärjestelmiä.

Lähestymistapamme kulmakivet:

Energiajärjestelmästä tulee entistä useampien toimijoiden ja komponenttien muodostama monitasoinen hajautettu kokonaisuus.

Järjestelmästä tulee dynaamisempi ja reaaliaikaisempi. Joustavuutta tarvitaan kaikilla tasoilla.

Yksittäiset asiakkaat osallistuvat enemmän päivittäiseen energiankäyttöönsä. Jokaisella on mahdollisuus aloittaa energiantuotanto.

Energiaa varastoidaan kaikkialla: varastoinnista tulee tehokkaampaa ja halvempaa, joten sitä tapahtuu järjestelmän kaikilla tasoilla.