Hiilineutraali ja älykäs energiajärjestelmä

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.

Tarvitaan uutta energiajärjestelmän yhteentoimivuuden ymmärrystä ja rajapintojen hallintaa. Uusien mallien myötä jokainen voi olla mukana murroksessa!
Kari Mäki, Research Professor, Smart Energy Systems

Tulevaisuuden puhtaaseen energiajärjestelmään voivat kuitenkin osallistua kaikki – myös me tavalliset ihmiset. Pienilläkin yksilön valinnoilla on suuri vaikutus.

Tulevaisuudessa puhdasta, luotettavaa ja kustannustehokasta energiaa riittää jokaiselle. Vuonna 2030 energiajärjestelmämme on dynaaminen kokonaisuus, joka kattaa kaikki energiatarpeet, -resurssit ja -verkostot. Energiaa voidaan tuottaa paikallisesti ja sitä kulutetaan sekä käytetään yhteiskunnassamme kestävästi.

Lähestymistapamme

Toimimme tiiviissä yhteistyössä teollisuuden, energia-alan toimijoiden ja kunnallisten toimijoiden kanssa kehittäen uusia malleja energian arvoketjun eri osiin. Yhdistämme ennakkoluulottomasti uusimpia teknologioita ja ratkaisuja myös energia-alan ulkopuolelta. Toimimme laajasti kansainvälisessä kentässä. Tarjoamme uusia mahdollisuuksia niin raskaalle teollisuudelle kuin yksittäiselle ihmisellekin – ja kaikille siltä väliltä.

Lähestymistapamme kulmakivet:

  • Mahdollistamme uusiutuvaan ja hiilineutraaliin energiaan perustuvan energiajärjestelmän tinkimättä luotettavuudesta ja kustannustehokkuudesta.

  • Kehitämme ja sovellamme sektori-integraation toimintamalleja niin teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa kuin uusilla alueilla. Hyödynnämme laajaa osaamistamme eri sektoreilta.

  • Kehitämme uusia teknologioita sovelluslähtöisesti. Etsimme ratkaisuja käytännön haasteisiin esimerkiksi tekoälysovelluksista.

  • Luomme uusia avoimia kehitysympäristöjä, joissa energiayhteisöt, joustopalvelut ja muut innovatiiviset toimintamallit jalostuvat käytännön ratkaisuiksi.