Teollisen kemian infrastruktuuri

Teollisen kemian infrastruktuurimme tukee yrityksiä kestävien kemiallisten prosessien kehittämisessä ja pilotoinnissa. Laitteistoja voidaan käyttää tutkimus- ja innovaatiohankkeisiin niin laboratoriossa kuin laajemmassa pilotointimittakaavassa.

VTT:n Bioruukki-pilotointikeskuksessa sijaitseva teollisen kemian infrastruktuuri tarjoaa maailmanluokan puitteet kemiallisten prosessiteknologioiden kokeelliseen kehittämiseen. Tiloissamme voit pilotoida uusia teknologioita ja löytää oikeat ratkaisut ennen suuriin investointeihin sitoutumista.

Keskeinen infrastruktuurimme:

 • Monikäyttöinen prosessikemian pilottilaitos, jonka suuren mittakaavan painereaktorit on integroitu monipuolisiin jatkojalostusyksiköihin
  • Monikäyttöiset kemialliset reaktorit: 60–1800 dm3, jopa 50 bar ja 250 °C
  • Lödige-reaktorit/-kuivaimet/-haihduttimet: 5–600 dm3
  • Pilottimittakaavan erotusyksiköt: suodattimet, levyseparaattorit, dekantterisentrifugit, kalvosuodattimet
  • Laboratorio- ja penkkimittakaavan kemialliset reaktorit, counter-current -uuttolaite
  • Vaarallisten ja helposti syttyvien kemikaalien käsittely
 • Laboratorio- ja penkkimittakaavan laitteistot hiilidioksidin hyödyntämiseen
  • CO2:n muuntaminen synteesikaasuksi käänteisellä vesikaasun siirtoreaktiolla (rWGS)
  • Fischer-Tropsch-synteesi laboratoriomittakaavasta penkkimittakaavaan (10 g/vrk:sta 10 kg/vrk:n tuotantoon)
  • Katalyyttien valmistus ja testaus, reaktoritestaus
 • Korkeapaineiset automatisoidut reaktorit kiinteiden katalyyttien testaukseen ja kehittämiseen
  • Neljä rinnakkaisreaktoria ja kaksi syöttölinjaa
  • Jopa 450 °C ja 180 bar

Tarjoamamme:

 • Kemiallinen synteesi
 • Polymeroinnit
 • Biomassan käsittely
 • Katalyyttien kehittäminen ja testaus
 • Hiilidioksidin talteenotto ja hyötykäyttö (CCU)- ja P2X-demonstraatiot
 • Uuttaminen
 • Erotusprosessit

Kenelle?

 • Prosessiteollisuus
 • Sellu- ja paperiteollisuus
 • Energiateollisuus
 • Jalostusteollisuus
 • Startupit, pk-yritykset sekä tutkimus- ja teknologiaorganisaatiot
Haluatko tietää lisää? Ota yhteyttä!
Kristoffer Lund
Kristoffer Lund
Solution Sales Lead, Industrial Chemistry
Antero Laitinen
Antero Laitinen