VTT todentaa hengityksensuojainten ja kirurgisten suu-nenäsuojusten suorituskykyä

Decorative image

VTT tekee suodatustehokkuus- ja hengitysvastusmittauksia hengityksensuojaimille (EN 149) ja kirurgisille suu-nenäsuojuksille (EN 14683) sekä niiden materiaaleille.

Tuotamme valikoiduilla mittauksilla tietoa viranomaisten, terveydenhuollon ja maahantuojien käyttöön sekä uusien tuotteiden tuotekehitykseen. VTT:n mittaukset on tarkoitettu tuotekehityksen tueksi ja jo CE-merkityille ja hyväksytyille tuotteille. VTT:n mittaukset auttavat todentamaan tuotteen tai materiaalin suorituskyvyn suodatustehokkuuden ja hengitysvastuksen osalta. VTT ei ole akkreditoitu tuotteiden hyväksyjä, eikä VTT:n mittaus korvaa tuotteen hyväksyntäprosessin edellyttämää virallista testausta, kuten vaatimustenmukaisuusarviointia tai tyyppihyväksyntää.

  Lisätietoa tuotteille vaadituista hyväksynnöistä antavat toimivaltaiset markkinaviranomaiset

  Tuotteet:

  Kirurgiset suu-nenäsuojukset (EN 14683: Type I, Type II, Type IIR)
  Hengityksensuojaimet (EN 149: FFP1, FFP2, FFP3)

  • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa EU:n henkilönsuojainasetuksesta (EU) 2016/425 Suomessa ja on työkäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten toimivaltainen markkinavalvontaviranomainen. Lisätietoja: www.stm.fi 
    
  • Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus, Fimea, on lääkinnällisiä laitteita valvova markkinavalvontaviranomainen. Lisätietoja vaatimuksista: www.fimea.fi 
    

  Kotimaisen nopean suojavarustetuotannon käynnistäminen

  VTT tukee Työ- ja elinkeinoministeriötä (TEM) suojavarusteiden kotimaisen tuotannon käynnistämisessä. Lisätietoja:
  Työ- ja elinkeinoministeriö, Jyrki Alkio, johtava asiantuntija,
  Innovaatiot ja yritysrahoitus.

  VTT suodatustehokkuus- ja hengitysvastusmittaus

  VTT:n mittauksissa arvioidaan tuotteen suodatustehokkuus soveltaen standardia SFS-EN ISO 29463-3:2018 (High-efficiency filters and filter media for removing particles in air. Part 3: Testing flat sheet filter media), joka on tarkoitettu korkean suorituskyvyn ilmansuodattimille. 

  Testihiukkasina käytetään DEHS (di-etyyliheksyyli-sebakaatti) -partikkeleita. Ilmavirtaus suojaimen/ materiaalin läpi on testissä tuotteesta riippuen joko standardin EN 149 tai EN 14683 mukainen. Tulosten laskennassa sovelletaan standardeja EN 149 ja EN 14683. 

  VTT:n mittauksessa käytettävät testihiukkaset ovat hyväksyntästandardista poiketen DEHS –partikkeleita. VTT:n suodatustehokkuusmittauksilla saadaan standardeihin verrattuna yhteneväistä ja nopeasti hyödynnettävää tietoa. VTT:n asiantuntijoiden mukaan mikrobi - ja elottomat hiukkaset käyttäytyvät hiukkassuodatustehokkuuden arvioinnin kannalta yhteneväisellä tavalla.

  Jos tarvitset suodatustehokkuus- ja hengitysvastusmittauksen, laita pyyntösi ja tarkemmat tiedot osoitteeseen: suojavarustetestaus@vtt.fi

  • Kerro, minkä standardin mukainen tuote tai materiaali on kyseessä (hengityksensuojain EN149 ja/tai kirurginen suu-nenäsuojus EN14683) 
    
  • Kerro, mihin käyttötarpeeseen tuote tai materiaali on
    
  • Tutkimuksia varten VTT:lle tulee toimittaa viisi rinnakkaiskappaletta / tuote (tai 5 kpl A4-kokoisia materiaaliarkkeja, mikäli kyseessä on materiaalitestaus). Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman nopeasti. 

  Teemme mittauksia mahdollisimman pikaisesti jonotusjärjestyksessä. Toimitamme asiakkaalle mittaustuloksista asiakasraportin.

   

  (Termejä: suu-nenäsuojus, hengityssuojain, hengityksensuojain, henkilönsuojain, maski, suojavaruste, suojaimet)

  Jaa