VTT todentaa hengityksensuojainten ja kirurgisten suu-nenäsuojusten suorituskykyä

VTT tekee suodatustehokkuus- ja hengitysvastusmittauksia hengityksensuojaimille (EN 149) ja kirurgisille suu-nenäsuojuksille (EN 14683) sekä niiden materiaaleille. Kangasmaskeista voimme mitata hengitysvastuksen.

Tuotamme valikoiduilla mittauksilla tietoa viranomaisten, terveydenhuollon ja maahantuojien käyttöön sekä uusien tuotteiden tuotekehitykseen. VTT:n mittaukset on tarkoitettu tuotekehityksen tueksi ja jo CE-merkityille ja hyväksytyille tuotteille. VTT:n mittaukset auttavat todentamaan tuotteen tai materiaalin suorituskyvyn suodatustehokkuuden ja hengitysvastuksen osalta. VTT ei ole akkreditoitu tuotteiden hyväksyjä, eikä VTT:n mittaus korvaa tuotteen hyväksyntäprosessin edellyttämää virallista testausta, kuten vaatimustenmukaisuusarviointia tai tyyppihyväksyntää.

Lisätietoa tuotteille vaadituista hyväksynnöistä antavat toimivaltaiset markkinaviranomaiset

Kirurgiset suu-nenäsuojukset (EN 14683: Type I, Type II, Type IIR)
Hengityksensuojaimet (EN 149: FFP1, FFP2, FFP3)

 • Sosiaali- ja terveysministeriö (STM) vastaa EU:n henkilönsuojainasetuksesta (EU) 2016/425 Suomessa ja on työkäyttöön tarkoitettujen henkilönsuojainten toimivaltainen markkinavalvontaviranomainen. Lisätietoja: www.stm.fi 
   
 • Lääkealan turvallisuus ja kehittämiskeskus, Fimea, on lääkinnällisiä laitteita valvova markkinavalvontaviranomainen. Lisätietoja vaatimuksista: www.fimea.fi

VTT:n suodatustehokkuus- ja hengitysvastusmittaus

Tuoteryhmät:  

1.    CE-merkityt hengityssuojaimet, suu-nenäsuojukset sekä niiden materiaalit: Tuotteista tai materiaaleista tutkitaan suodatustehokkuus ja hengitysvastus soveltaen standardin SFS-EN ISO 29463-3:2018 (High-efficiency filters and filter media for removing particles in air. Part 3: Testing flat sheet filter media) mittausmenetelmää. Testihiukkasina käytetään DEHS (di-etyyliheksyyli-sebakaatti) -partikkeleita. Ilmavirtaus suojaimen/materiaalin läpi on testissä tuotteesta riippuen joko standardin EN 149 tai EN 14683 mukainen. Tulosten laskennassa sovelletaan standardeja EN 149 ja EN 14683.  
 
2.    Kangasmaskit: Tuotteista tutkitaan hengitysvastus. Teemme hengitysvastusmittauksia esistandardin CWA 17553:2020 mukaisesti käyttäen standardimenetelmää EN 14683:2019, Annex C. Näistä tuotteista emme tutki suodatustehokkuutta mainitun esistandardin mukaisesti. Esistandardi CWA 17553:2020 

VTT:n suodatustehokkuusmittauksilla saadaan standardeihin verrattuna yhteneväistä ja nopeasti hyödynnettävää tietoa. VTT:n asiantuntijoiden mukaan mikrobi - ja elottomat hiukkaset käyttäytyvät hiukkassuodatustehokkuuden arvioinnin kannalta yhteneväisellä tavalla.

Jos tarvitset suodatustehokkuus- ja hengitysvastusmittauksen, laita pyyntösi ja tarkemmat tiedot osoitteeseen: suojavarustetestaus@vtt.fi

 • Kerro, minkä standardin mukainen tuote tai materiaali on kyseessä (hengityksensuojain EN149 ja/tai kirurginen suu-nenäsuojus EN14683) 
   
 • Kerro, mihin käyttötarpeeseen tuote tai materiaali on
   
 • Tutkimuksia varten VTT:lle tulee toimittaa viisi rinnakkaiskappaletta / tuote (tai 5 kpl A4-kokoisia materiaaliarkkeja, mikäli kyseessä on materiaalitestaus). Otamme sinuun yhteyttä mahdollisimman nopeasti. 

Teemme mittauksia mahdollisimman pikaisesti jonotusjärjestyksessä. Toimitamme asiakkaalle mittaustuloksista asiakasraportin.

Kotimaisen nopean suojavarustetuotannon käynnistäminen

VTT tukee Työ- ja elinkeinoministeriötä (TEM) suojavarusteiden kotimaisen tuotannon käynnistämisessä. Lisätietoja:
Työ- ja elinkeinoministeriö, Jyrki Alkio, johtava asiantuntija,
Innovaatiot ja yritysrahoitus.

(Avainsanat: koronavirus, suu-nenäsuojus, hengityssuojain, hengityksensuojain, henkilönsuojain, maski, kangasmaski, suojavaruste, suojaimet)

Jaa
Suojavarustetestaus

Hyvinvointivaltio on mahtava asia. Sitä kannattaa vaalia ja vahvistaa, jotta tunnetut ja tuntemattomat uhat niin todellisessa kuin digitaalisessa maailmassa eivät sitä horjuta.