Teollisten ja datapohjaisten palveluiden liiketoiminnan kehitys

VTT tukee yrityksiä digitalisaation ja datapohjaisten palveluiden käyttöönotossa. Meillä on monipuolinen kokemus tutkimuksesta, joka liittyy datapohjaisten palveluiden suunnitteluun ja kehitykseen, käyttöomaisuuden hallintaan teollisuudessa sekä asiakkaiden tarpeiden ja arvon tutkimiseen ja ymmärtämiseen. Yhteistyö asiantuntijoidemme kanssa tehostaa dataan liittyvän uuden liiketoiminnan kehittämistä esimerkiksi teollisista resursseista ja ympäristöistä.

Lyhyesti

Strategisen tason päätöksenteon tuki

Datan arvon ymmärtäminen itse yrityksen sekä sen verkoston toimijoiden ja ekosysteemin kannalta

Datapohjaisten palveluiden tarjoaman luominen perustuen loppuasiakkaiden tuleviin tarpeisiin muuttuvassa liiketoimintaympäristössä

Uusien ja etenkin datapohjaisten palveluiden kehittäminen voi muuttaa merkittävästi vallitsevaa liiketoimintaa, kuten uusien teknologioiden käyttöönottoa, asiakassuhteita ja resurssien elinkaareen liittyviä vastuita. Uudet, digitalisaation mahdollistamat palvelut, saattavat myös tarjota huomattavaa taloudellista potentiaalia.  

Dataan liittyvän uuden liiketoiminnan ja uusien palveluiden kehittämiseksi onkin tärkeä luoda digitalisaatio- tai dataliiketoimintastrategia. Lisäksi tulee ymmärtää perusteellisesti asiakkaiden liiketoimintaa ja tarpeita, uusiin teknologioihin liittyviä mahdollisuuksia, uusia liiketoimintamalleja ja alan parhaita käytäntöjä. 

VTT tukee muuttumista palveluyritykseksi

VTT tukee yrityksiä muutoksessa kartoittamalla liiketoiminnan potentiaalia ja arvoa asiakkaille, suunnittelemalla datapohjaisia palveluita, luomalla liiketoimintamalleja ja kehittämällä käytäntöjä resurssien ylläpitoon sekä hallintaan. Meillä on kokemusta monenlaisista yrityksistä ja monilta aloilta teknologioineen ja palveluineen. Lisäksi VTT:llä työskentelee runsaasti liiketoiminta- ja teknologia-asiantuntijoita, joista voidaan koota tiimi ratkaisemaan yrityksen haasteita ja antamaan tukea muutoksessa.

Digitalisaation hyödyntäminen pitkäjänteisesti

Ymmärrystä voidaan lisätä ja kokeita tehdä pienillä askeleilla ja projekteilla. Datapohjaisen liiketoiminnan kehittäminen vaatii kuitenkin pitkäaikaista strategista ajattelua ja yhteistyötä kaikkien yritystoimintojen kesken. Sen vuoksi aloitettaessa pitkäaikainen kehittäminen kohti datapohjaista liiketoimintaa, voi olla hyödyllistä luoda erityinen kasvuohjelma, johon kuuluu resurssien sitouttaminen ja tarvittava osaaminen. VTT:n merkitys yrityksen kasvuohjelmassa voi vaihdella pienimuotoisesta kehitysyhteistyöstä arvokumppanuuteen.

Digitalisaation mahdollistamat uudet palelut saattavat merkitä huomattavaa taloudellista potentiaalia.

VTT:n pitkäaikainen yhteistyökumppani ja asiakas BMH Technology halusi ottaa digitalisaatiosta kaiken hyödyn. Yhteistyössä kanssamme BMH julkisti kasvuohjelman BMH Value Creator, jolla se kehitti uusia mahdollisuuksia luoda uudenlaista asiakasarvoa.

Digitalisaation ja datapohjaisten palveluiden seuraava askel VTT:n tukemana

VTT:n pitkä kokemus kasvuohjelmista ja palveluiden kehittämisestä on asiakkaan käytössä, kun asiakas haluaa luoda uutta liiketoimintaa teollisista resursseista ja ympäristöistä saatavan datan pohjalta.

Luomme palveluita kiinteässä yhteistyössä asiakkaan kanssa. Otamme huomioon myös loppuasiakkaat ja koko kumppaniverkoston. Tarjoamme käyttöön prosessia helpottavia menetelmiä ja välineitä sekä aiemmista projekteista saamamme kokemuksen ja tiedot. 

 

Katso webinaaritallenteemme
Jaa
Jyrki Poikkimäki

Jyrki Poikkimäki

SME Business Development Lead