Ketterä valmistus- ja tuotantoteollisuus

Two persons are looking at schematics on a computer in an industrial setting.

VTT auttaa yritystä muuttumaan ketteräksi valmistajaksi ja parantaa kilpailukykyä tutkimalla ja suunnittelemalla uusien teknologioiden toteutettavuutta.

Lyhyesti

Joustava tuotanto ja datan älykäs käyttö on olennaista nopeiden asiakas- ja markkinavasteiden sekä kannattavuuden kannalta.

Edistämällä työntekijöiden hyvinvointia sekä ihmisen ja teknologian välistä vuoro-vaikutusta, varmistamme menestymisen muuttuvassa työympäristössä.

Edistynyt robotiikka ja automaatio mahdollistavat uusia ja parempia työskentelytapoja.

Valmistus on Euroopan talouden selkäranka. Euroopan unionin viennistä 83 prosenttia koostuu valmistusteollisuuden tuotteista. Viennillä on tärkeä rooli kasvun ja työpaikkojen luomisessa, ja se tukee investoimista infrastruktuuriin ja EU:n hyvinvointiin. Valmistus- ja tuotantoteollisuus on nopeassa muutoksessa globaalien markkinoiden kiihtymisen, massiivisen teknologisen murroksen sekä räätälöintiä, nopeutta, palvelua, laatua ja hintaa koskevien suurten asiakasodotusten vuoksi.  

Ketteryydestä on tullut kilpailukyvyn edellytys kaikilla teollisuudenaloilla, kun räätälöintitarpeet lisääntyvät ja globaalit markkinat muuttuvat nopeasti. 

Tulevaisuuden ketterä ja joustava valmistusteollisuus

Tulevaisuuden valmistusteollisuudessa on oltava joustava ja älykäs. Yritysten on pystyttävä sopeutumaan nopeasti monenlaisiin muuttuviin olosuhteisiin, jotka koskevat muun muassa tuotantomääriä sekä räätälöityjä ja uusia lyhyen elinkaaren tuotteita. Ketterässä tuotannossa joustavat prosessit, resurssit, materiaalivirrat sekä jokaisen tuotanto- ja palveluvaiheen fyysiset toiminnot integroidaan arvoverkkoon.

Euroopassa käytettävien valmistusjärjestelmien täytyy olla ketteriä, sietokykyisiä ja nopeasti muuttuvien markkinoiden tarpeisiin sopeutuvia.

Tietovirta alkaa ensimmäisestä asiakaskontaktista, jatkuu arvoverkossa muotoilun, suunnittelun, tavarantoimituksen ja valmistuksen toimijoiden välillä ja päättyy tuotteen tai palvelun toimitukseen. Automaatio, robotiikka sekä ihmisen ja teknologian vuorovaikutus ovat tärkeimmät asiakasvastetta, tuottavuutta ja kestävyyttä edistävät tekijät.

VTT:n ketterän valmistusteollisuuden kokonaisvaltainen kehittäminen

Asiakkaamme Naval Flowserve pystyi pitämään valmistuksensa Suomessa VTT:n kanssa tekemänsä yhteistyön ansiosta: ”Olemme lyhentäneet valmistuksen läpimenoajan kuudesta päivästä kahteen tuntiin automaatiolla ja puolittamalla valmistusvaiheiden määrän. Olemme myös pienentäneet valmistuskustannuksia 30 prosenttia ja parantaneet samalla tuotteen laatua.”

Kehitämme asiakkaan tuotantoprosessia ja muita prosesseja. Otamme huomioon teknologiaan, liiketoimintaan ja ihmisiin liittyviä tekijöitä, jotta voimme täyttää suuretkin asiakastarpeet ja tekniset vaatimukset. Olemme puolueeton tuotekehityskumppani niin tieteellisissä toteutettavuustutkimuksissa kuin ennenäkemättömien tuotteiden ja toteutuksen suunnittelussakin. Samalla varmistamme työntekijöiden hyvinvoinnin ja käyttäjien tyytyväisyyden.  

Huippunykyaikainen, monitieteellinen teknologiaosaamisemme ja kaupallinen kumppaniverkostomme ovat asiakkaiden käytettävissä. Kehitämme joustavia ja uudelleenkonfiguroitavia tuotantojärjestelmiä, joissa käytetään edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta, lisättyä todellisuutta, simulointia, valmistuksen digitalisaatiota, big dataa ja tekoälyä.

VTT:n osaamisen käyttö ei rajoitu valmistukseen. Kehittämisprosesseja ja teknologioita voidaan soveltaa myös muille teollisuudenaloille ja esimerkiksi logistiikkakeskuksiin ja prosessiteollisuuteen. 

VTT-kumppanuudet

Jaa