Löydä piilevät suunnitteluvirheet ja varmista turvallisuuskriittiset järjestelmät VTT Mallintarkastuksen avulla

Palvelu

Oletko varma, että automaatiojärjestelmä täyttää vaatimukset kaikissa tapauksissa? VTT Mallintarkastus on tehokas tapa löytää suunnitteluvirheitä, jotka helposti jäävät muuten huomaamatta ja mahdollisesti aiheuttaisivat vaurioita, tuotannonmenetystä ja vaaraa ihmisille ja ympäristölle. VTT:llä on vuosikymmenen kokemus ydinvoimalaitosten turvallisuusjärjestelmien tarkastamisesta. Tiimimme pystyy varmistamaan turvallisuuden tai kustannusten kannalta kriittisten systeemien luotettavuuden ja käytettävyyden, esimerkiksi rautateillä, ilmailussa, infraverkostoissa tai kemianteollisuudessa.

Lyhyesti

Mallintarkastus auttaa välttämään taloudellisia ja turvallisuuteen liittyviä katastrofeja.

Analyysi on 100-prosenttisen kattava asetettuihin vaatimuksiin nähden  – jos vaatimuksen rikkova skenaario on mahdollinen, se löytyy.

Järjestelmä on jo rutiinikäytössä ydinvoima-alalla Suomessa. 

Matti Paljakka
Matti Paljakka
Solution Sales Lead, Nuclear Energy