VTT:n uusille ydinenergiamaille tarjoamat palvelut liittyvät ydinvoimalaitosten turvallisuuden ja suorituskyvyn arviointiin

Artikkelit
Tommi Nyman

Fossiilisten polttoaineiden korvaaminen ja kasvava energian tarve ovat ratkaistavia kysymyksiä kaikkialla maailmassa. Ydinenergia nähdään useissa maissa keinona tuottaa energiaa suuressa mittakaavassa vakaasti ja vähäpäästöisesti uusiutuvan energian rinnalla. Myös moni maa, jossa ei ennestään ole ydinenergiaa, suunnittelee ydinvoimaloiden rakentamista. Suomalainen huippuosaaminen voi tukea turvallisen ydinenergiainfrastruktuurin luomisessa, mikä hyödyttää yhteiskuntia laajasti.

Jotta ydinenergiatuotanto saadaan turvallisesti käyntiin, maat tarvitsevat uutta lainsäädäntöä, sääntelyä, osaamista ja kokonaan uusia organisaatioita eri osa-alueille. Lisäksi vastuullinen ydinenergiaohjelma tarvitsee uskottavan ydinjätehuoltosuunnitelman jo varhaisessa vaiheessa. VTT:llä on vuosikymmenten kokemus vastuullisen ydinenergiatuotannon tukemisessa niin kotimaassa kuin kansainvälisesti eri maissa. VTT:n asiantuntijat ovat myös antaneet osaamistaan muun muassa kouluttajina ja asiantuntijoina IAEA:n kansainväliseen valvontatyöhön.  

VTT:n tutkittuun tietoon perustuva turvallisuusosaaminen varmistaa, että uusien ydinvoimalaitosten rakennushankkeissa noudatetaan sovellettavia vaatimuksia. Koska VTT ei itse ole teknologiatoimittaja, VTT tarjoaa puolueetonta ja riippumatonta konsultointia asiakkaille. Tuemme viranomaisia ja valtiollisia organisaatioita käytäntöjen, lainsäädännön, maan sisäisen osaamisen ja sääntelyyn liittyvän toiminnan kehittämisessä. 

Uudet ydinenergiamaat hakevat vähähiilisyyttä sekä vakautta sähköverkkoon ja energiantuotantoon

Avustamme ydinvoimalaitosprojektien parissa toimivia yrityksiä teknologioiden arvioinnissa ja laitoshankkeiden kysymyksissä sekä autamme ydinvoimatuottajia optimoimaan tuotantoresurssien käyttöä. Lisäksi tuemme ydinjätehuolto-organisaatioita välivarastojen ja loppusijoitusratkaisujen tehokkaassa suunnittelussa ja toteuttamisessa sekä autamme tutkimus- ja kehitysorganisaatioita osaamisen kehittämisessä. Voimme auttaa myös turvallisuusviranomaisia tarkastustoiminnassa ja riippumattomien analyysien tekemisessä. Työmme voi liittyä laitoksen järjestelmiin, rakenteisiin, komponentteihin, materiaaleihin, valmistukseen, inhimillisiin tekijöihin ja organisaatioihin.  

Kokemustemme mukaan voimalaitoksen eliniän hallinta on otettava huomioon jo suunnittelussa ja laitoksen käyttöorganisaation tulee tukea sitä alusta lähtien. Yhdessä kumppaniemme kanssa voimme auttaa voimalaitoksen eliniän hallinnan suunnittelussa sekä käyttö- ja kunnossapito-organisaation perustamisessa. 

Ydinenergia-alaa sitovat vahvat kansainväliset sopimukset, ja VTT toimii IAEA:n sääntöjen puitteissa. Ennen tarjouksen jättämistä uuteen maahan VTT arvioi uusien yhteistyömaiden tilannetta kokonaisuutena. Teemme pitkäjänteistä työtä ydinenergian turvallisen käytön parissa ja autamme siirtymisessä hiilineutraaliin energiantuotantoon. 

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.