Fulbright-professori William Collinsin tutkimuksessa kohtaavat tiede, infrastruktuuri ja yhteiskunta

Artikkelit
Maija Leermakers

Vauhdilla globalisoituvassa maailmassa tiedettä, teknologiaa ja innovaatioita edistetään ennen kaikkea kansainvälisellä yhteistyöllä. Tämä ajattelutapa elää myös VTT:llä, jossa olemme ylpeinä isännöineet useita arvostettuja Fulbright-professoreita Yhdysvalloista. Vuoden 2023 tammikuusta lähtien meillä on ollut ilo työskennellä professori William Collinsin kanssa, joka on Kansasin yliopistossa toimiva rakennusinsinööri. VTT:llä viettämänään aikana hän on saanut omaa tutkimustaan eteenpäin mutta myös jättänyt merkittävän jäljen omaan tutkimustiimiinsä.

Fulbright-VTT Award in Science, Technology, and Innovation -apurahalla toteutetaan merkityksellistä kulttuurista ja akateemista vaihtoa, joka edistää maailmanlaajuista ymmärrystä ja yhteistoiminnallista tutkimusta. Professori Collinsin matka Suomeen ja VTT:lle sai alkusysäyksen hänen intohimostaan moottoriteiden siltarakenteiden murtumisten tarkasteluun Yhdysvalloissa. Hänen kohtaamisensa VTT:n erikoistutkija Sebastian Lindquistin kanssa johti ainutlaatuiseen tilaisuuteen tehdä tutkimusta ja oppia yhdessä.

Professori Collins työskentelee VTT:n ydinturvallisuustalon Fatigue and Fracture Mechanics -tutkimustiimissä. Hän tutkii monipuolisesti eri aiheita, esimerkiksi murtumissitkeyden hajontaa, hitsattujen liitosten murtumista sekä säröjen käyttäytymistä senkaltaisissa tilanteissa, joita tavataan käytössä olevissa komponenteissa.

”Mahdollisuus työskennellä ydinenergia-alan insinöörien kanssa on ollut silmiä avaava. Tämän pohjalta voin lähteä uusiin soveltavan tutkimuksen suuntiin palattuani Yhdysvaltoihin”, Collins sanoo.

Collinsin tekemällä työllä on toivottavasti kauaskantoisia vaikutuksia myös yliopistollisen tutkimuksen ulkopuolella. ”Meidän tekemämme työ vastaa todenmukaisemmin niitä vaatimuksia, jotka kohdistuvat ydinreaktoreissa oleviin komponentteihin. Tämän työn ansiosta saattaa olla mahdollista pidentää käyttöikää reaktoreissa, jotka muuten jouduttaisiin poistamaan käytöstä”, hän toteaa.

Oppia ja elämää suomalaiseen tyyliin

Collinsin vierailu VTT:llä auttaa luomaan pysyvää yhteistyötä VTT:n ja Kansasin yliopiston välille ja viitoittaa tietä tuleville yhteisille tutkimuksille ja julkaisuille. Hänen taustansa rakennusinsinöörinä on tuonut työhön uutta näkökulmaa ja vaikuttanut myös positiivisesti tutkimustiimin toimintaan antamalla siihen uutta perspektiiviä, joka edistää kaikkien osapuolten oppimista.

”Tieteellisellä yhteistyöllä ja muilla keskusteluilla on ollut erittäin positiivisia vaikutuksia tiimin dynamiikkaan parin viimeisen kuukauden aikana. Tämä on ollut VTT:n nuorille tutkijoille hieno tilaisuus osoittaa taitonsa ja oppia yhdessä kokeneen tutkijan kanssa”, toteaa Fatigue and Fracture Mechanics -tutkimustiimin päällikkö Tommi Seppänen.

Työn ohella Collins ja hänen perheensä ovat uppoutuneet suomalaiseen kulttuuriin ja nauttineet kaikesta perinteisestä suomalaisesta keittiöstä Lapin seikkailuihin. ”Tämä ei ole aina ollut helppoa, mutta mahtava seikkailu meille kaikille!” hän toteaa.

Suomen työkulttuuri – työelämän ja yksityiselämän tasapaino, usein nautitut yhteiset lounaat sekä yhteisöllisyyden tunne – ovat tehneet Collinsiin lähtemättömän vaikutuksen. ”Kokoonnumme työporukalla lounastamaan kahdesti viikossa, ja muina päivinä pienemmät ryhmät käyvät lounaalla epävirallisemmin. Myös kahvitauot vietetään usein yhdessä. Pidän erityisesti siitä, että kollegojen välisiä suhteita vaalitaan jakamalla oppeja ja ajatuksia ryhmäkeskustelussa viikoittain. Pohdinnoista on syntynyt paljon erinomaisia keskusteluja, ja tämä on sellainen idea, jonka vien taatusti omalle tutkimusryhmälleni Kansasin yliopistoon.”

Vaikuttavuutta yli rajojen

Fulbright-VTT Award ei ole VTT:lle pelkkää kansainvälistä yhteistyötä. Se kasvattaa VTT:n huippuosaamista ja vaikuttavuutta sekä edistää tehtäväämme palvella suomen yhteiskuntaa ja teollisuutta huipputason tutkimustiedolla ja osaamisella.

”VTT:n tämänhetkisessä strategiassa Pohjois-Amerikka on tunnistettu erityiseksi kasvualueeksi. Fulbright-apurahojen avulla professori Collinsin kaltaiset huippututkijat voivat vierailla VTT:llä ja jakaa tietämystään ja verkostojaan”, sanoo VTT:n ydinenergiatutkimuksen johtaja Petri Kotiluoto.

Tulevaisuuden kannalta professori Collinsin kanssa tehty yhteistyö asettaa riman korkealle. Collins ja Sebastian Lindqvist suunnittelevat jo yhteisrahoitteisia tutkimusprojekteja ja pohtivat, miten he voisivat luoda lisää yhteyksiä Kansasin yliopiston ja VTT:n välille omien ryhmiensä rinnalle.

”Olen huomannut, että erilaiset lähestymistavat ja perspektiivit tuottavat monissa tapauksissa positiivisia tuloksia. Toivon voivani jatkaa kansainvälistä yhteistyötä tulevaisuudessakin, sillä se on haastanut minua oppimaan ja kehittymään”, Collins toteaa lopuksi.

–––

Kuvassa Jie Zhang, Fulbright-VTT -apurahan saaja, UT Dallas; Antti Vasara, VTT:n toimitusjohtaja; William Collins, Fulbright VTT -apurahan saaja, Kansasin yliopisto; Matti Kokkala, entinen VTT:läinen ja Fulbright Finlandin alumni; Sebastian Lindqvist, erikoistutkija VTT:llä. Kuva: Studio Terho Photography / Fulbright Finland Foundation.

Jaa
Petri Kotiluoto
Petri Kotiluoto
Research Team Leader
Tommi Seppänen
Tommi Seppänen
Research Team Leader
Visiomme tulevaisuudesta

Energiatehokas rakennettu ympäristö tekee tulevaisuuden asumisesta hiiletöntä.