Datalähtöiset ratkaisut

Tutkimusosaaminen

Datalähtöiset ratkaisut mahdollistavat ohjelmistointensiivisten toimialojen muutoksen suuressa mittakaavassa. VTT:n tutkimus- ja kehitysasiantuntemus auttaa yrityksiä ymmärtämään ja käyttämään näitä teknologioita, sovelluksia ja prosesseja sekä hyödyntämään runsaiden dataresurssien etuja.

Teknologinen kehitys nopeuttaa dataan perustuvien innovaatioiden yleistymistä, ja se kannustaa sekä myyjiä että asiakkaita sopeutumaan muuttuvaan liiketoimintaympäristöön. Nykyaikaisiin myyntiprosesseihin kuuluu analyysi, jossa selvitetään, kenelle uusista datapohjaisista innovaatioista saatava arvo luodaan, kuka sitä hyödyntää ja kuka siitä on halukas maksamaan.  

VTT auttaa asiakkaitaan hyödyntämään datalähtöisten ratkaisujen mahdollisuuksia tehokkaasti.

Me tarjoamme kattavaa osaamistamme datalähtöisistä liiketoimintamalleista ja kehitämme tieteellisesti testattuja työkaluja ja menetelmiä datan analysointiin ja tiedon hallintaan. Hyödynnämme päätöksenteossa myös toimialakohtaista asiantuntemusta.

VTT:n strategian mukaisesti datalähtöisten ratkaisujen tutkimusalueemme pyrkii toteuttamaan kehittyneitä, lisäarvoa tuottavia innovaatioita ja ratkaisuja, jotka hyödyttävät asiakkaita ja yhteiskuntaa. VTT:llä on proaktiivinen rooli digitaalisen murroksen ja teknologioiden kehityksen etulinjassa. Me katsomme, että datalähtöiset ratkaisut mahdollistavat ohjelmistointensiivisten toimialojen muutoksen suuressa mittakaavassa.

Haluatko kehittää tulevaisuuden datalähtöisiä ratkaisuja kanssamme? Tutustu palveluihimme alla tai ota meihin suoraan yhteyttä, jos haluat kuulla lisää juuri sinun yritystäsi varten räätälöitävästä yhteistyöstä.

Jaa
Pekka Karimaa
Pekka Karimaa
Head of Sales and Customer Partnerships