Mitä metaversumista pitäisi ajatella vuonna 2024?

Blogit
Karoliina Salminen

Vuonna 2023 metaversumi näkyi medioissa terminä huomattavasti aiempaa enemmän. Sanoista päästiin myös tekoihin. Suomessa tehtiin viime vuonna muun muassa omaa strategista aloitetta yritysten ja tutkimuksen yhteistyönä.

Useita Business Finland -rahoitteisia hankkeita käynnistettiin viime vuonna. Moni niistä odottaa vielä rahoituspäätöstä ja huomattava määrä uusia on valmisteilla. Business Finland aloittaa pian myös uuden mission nimeltä Immersive Digital Life. EU-hankkeissa termi näkyy yhä enemmän, ja kesällä 2023 komissio julkaisi Web 4.0 and Virtual Worlds -aloitteen ja strategian. 

Paljon on siis menossa ja erityisesti tulossa. Välillä tuntuu, että hypen keskellä homma on lähes karkaamassa käsistä. Tässä muutamia ajatuksiani aiheista, joita toivon näkeväni tänä vuonna teollista metaversumia koskevissa keskusteluissa entistä enemmän:

  • Metaversumi ei ole yksittäinen teknologia eikä se ole pelkkä XR. Toimiakseen metaversumiin tarvitaan koko arvoketju erilaisista sensoreista tiedonkäsittelyyn, tekoälyn monipuoliseen hyödyntämiseen, konnektiviteettiin, visualisointiin, palveluntarjoajiin ja lopulta käyttöliittymiin. Viime kädessä kyse on ihmisten ja järjestelmien välisistä interaktiivista ratkaisuista.
  • Teknologisten kyvykkyyksien lisäksi tarvitaan yhtä paljon huomiota ei-teknisiin asioihin: esimerkiksi työroolien ja -tehtävien uudistamiseen, ihmisen kognitiivisen ergonomian varmistamiseen, vastuukysymyksiin, sosiaalisiin ja eettisiin tekijöihin, osaamisen kehittämiseen, liiketoimintamalleihin ja turvallisuuteen.
  • Puheissa ja teoissa tulisi kiinnittää entistä enemmän huomiota vaikuttavuuteen eli mitä kaikkea tällä voidaan saada aikaiseksi. Voimme uudistaa teollisuuden toimintamalleja kohti mielekkäitä työtehtäviä, parempaa tuottavuutta ja kestävämpiä ratkaisuja. Työtehtävien ja alojen houkuttelevuuden kasvattaminen on myös äärimmäisen tärkeää. Puhutaan siis teollisen metaversumin hyödyntäjistä.
  • Tekoälymurros on osa kokonaisvaltaista työnteon murrosta, joten tekoäly on olennainen osa metaversumikeskustelua. Tekoäly pystyy toimimaan ihmisen apuna analysoiden tietoa, ehdottamaan toimenpiteitä ja tarjoamaan jopa työohjeita kunkin omalla kielellä helposti ymmärrettävässä, visuaalisessa muodossa. Ei siis aseteta näitä kahta vastakkain tai erikseen, sillä yhdistämällä voimme päästä askelen eteenpäin. 

Toivon vähän karrikoiden, että virtuaalilasien ominaisuuksien vertailemisesta päästäisiin uusien teknologioiden mahdollistamien työprosessien ja toimintamallien kokonaisvaltaiseen uudistamiseen. Toivon myös, että kaikkea virtuaalimaailmassa tapahtuvaa ei kutsuttaisi metaversumiksi. Metaversumin olennainen tekijä on yhteys fyysiseen maailmaan, mieluiten reaaliajassa. 

Karoliina Salmisella on yli 15 vuoden kokemus tutkimuksen ja liiketoiminnan välisestä yhteistyöstä. Häntä kiinnostaa erityisesti ihmisten ja teknologian välinen yhteistyö teollisuudessa. Tällä hetkellä hän keskittyy erityisesti teolliseen metaversumiin edistäen yritysten kanssa teollisen toiminnan modernisointia metaversumien avulla. Karoliina työskentelee VTT:llä älykkään valmistuksen johtajana. 

Jaa
Karoliina Salminen
Karoliina Salminen
Visiomme tulevaisuudesta

Haluamme keskittää kaiken osaamisemme ja tarmomme näihin teknologisiin haasteisiin, joissa voimme saada aikaan suurinta mahdollista vaikuttavuutta.