Baskimaan tutkimusinstituuttien allianssi BRTA nimitti neuvottelukunnan, jossa vaikuttaa myös VTT

Uutiset

Baskimaan tutkimusinstituutit kokoavan BRTA-allianssin neuvottelukunta aloitti toimintansa syyskuussa 2023 ja VTT:n työelämäprofessori Riikka Virkkunen on kutsuttu mukaan. Neuvottelukunnan keskeisenä tehtävänä on tukea BRTA:n strategian luomista tuleville vuosille.

BRTA on perustettu vuonna 2019. Siihen kuuluu 17 tutkimusorganisaatiota ja yhteensä yli 4000 työntekijää. Tämä tuore yhteenliittymä hakee parhaita toimintamalleja tuottaakseen lisäarvoa siihen kuuluville tutkimusorganisaatioille, alueen teollisuudelle ja laajemmin koko yhteiskunnalle. Vertailun vuoksi: VTT perustettiin vuonna 1942 ja työllistää parhaillaan n. 2200 tutkimustoiminnan ammattilaista. BRTA:n ja VTT:n toimintamallit ovat hyvin erilaisia, koska VTT on jo vakiintunut ja yhtenäinen organisaatio toisin kuin BRTA.

”On kiinnostavaa tutustua eri tyyppisiin ja elinkaarensa eri vaiheissa oleviin tutkimusyhteisöihin. Erilaisuuksista huolimatta ja myös niiden ansiosta meillä on paljon jaettavaa toisillemme. Samalla pystymme luomaan uusia suhteita ja vahvistamaan brändejämme”, kertoo hiljattain BRTA:n neuvottelukuntaan valittu VTT:n työelämäprofessori Riikka Virkkunen.

BRTA:n toiminta kytkeytyy tiiviisti Baskimaan vahvaan teollisuuteen ja luo sille uusia liiketoimintamahdollisuuksia. Sen 17 tutkimus- ja teknologiaorganisaatiota toimivat eri aloilla ovat kooltaan hyvin moninaisia: työntekijöiden määrä vaihtelee kymmenistä tuhansiin. Jotkut ovat yksityisiä, toiset julkisomisteisia. Suurin jäsenorganisaatio on Tecnalia, joka onkin jo VTT:n hyvä vakiintunut kumppani. 

Itsenäiset tutkimusorganisaatiot etsivät synergioita toiminnalleen

Aluksi BRTA:n instituutit eivät juurikaan tunteneet toisiaan ja toistensa toimialoja. Niissä aloitettiin yhteistyö kirjoittamalla strategisia kannanottoja tutkimusorganisaatioiden keskeisimmistä aiheista, kuten älykäs teollisuus, energiamurros, terveellinen ruoka ja terveys. Nyt he suunnittelevat myös yhteisiä käytäntöjä liittyen esimerkiksi teknologiasiirtoon, urapolkuihin ja työnkiertoon eri instituuttien välillä. BRTA:n tavoitteena ei kuitenkaan ole yksi yhtenäinen instituutti. Eri organisaatiot pysyvät tulevaisuudessakin suhteellisen itsenäisinä toimijoina.

”Kiinnitykseni BRTA:n neuvottelukuntaan on kolmen vuoden mittainen. Sinä aikana yhdessä neuvonantajakollegoideni kanssa pyrimme tukemaan tulevaisuuden strategian luomisessa tälle allianssille. Keskustelemme esimerkiksi siitä, mitä tutkimusorganisaation kannattaa tehdä itse ja mitä partneroitumalla. Samalla me neuvonantajat opimme myös toisiltamme: on kiinnostavaa kuulla, millaisia käytäntöjä esimerkiksi Norjan SINTEF tai Saksan Fraunhofer ja DFKI pitävät hyvinä. Itse voin tuoda pöytään VTT:n onnistumisia kuten vaikuttavuuteen pohjautuvaa tutkimusstrategiaa ja eurooppalaisen yhteistyön käytäntöjä. Muut neuvonantajat ammentavat samalla tavalla omista kokemuksistaan ja organisaatioistaan. Aloitimme neuvottelukunnan toiminnan tänä syksynä kaksipäiväisellä vierailulla BRTA:lle”, kuvaa Virkkunen neuvottelukunnan toimintaa.

Asiakaslähtöisyys BRTA:n toiminnan keskiössä

”En ihmettele yhtään Baskimaan asemaa Espanjan teollisuuden veturina. Erityisesti valmistavassa teollisuudessa Baskimaalla on vahva asema ja BRTA:lla luontainen rooli olla tukemassa sen kehitystä ja uudistumista. Neuvottelukunnan tapaamisen aikana sain omin silmin todeta, miten asiakaslähtöistä ja yritysten todellisiin haasteisiin pohjautuvaa BRTA:n sateenvarjon alla tehtävä tutkimus- ja innovaatiotoiminta on. Myös alueen teollisuusministeri kunnioitti kokoontumistamme läsnäolollaan. VTT tunnetaan hyvin ja on mahtavaa päästä edustamaan tällaisessa yhteisössä”, summaa Virkkunen.

Jaa
Riikka Virkkunen
Riikka Virkkunen
Professor of Practice
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.