Made In Europe -kumppanuus on hyödyksi suomalaiselle yrityskentälle ja koko Euroopan valmistavalle teollisuudelle

Blogit
Riikka Virkkunen

Toimintansa puolessa välissä oleva Made In Europe -kumppanuus on jo osoittanut edistävänsä valmistavan teollisuuden innovaatioita ja jatkaa toimintaansa vuoteen 2027. VTT:llä on keskeinen rooli kumppanuudessa puheenjohtajuutensa ansiosta.

Syksyllä 2021 kirjoitimme Horisontti Eurooppa (Horizon Europe) -puiteohjelman Made In Europe (MIE) -kumppanuudesta, jonka puheenjohtajaksi VTT:n työelämäprofessori Riikka Virkkunen oli juuri valittu. Nyt tämä vuosina 2021-2027 toimiva kumppanuus alkaa olla puolivälissä ja on aika ottaa välitilinpäätös tapahtuneesta ja raottaa ovea tuleviin aktiviteetteihin.

Valmistava teollisuus on eurooppalaisen talouden ytimessä ja tätä on ensiarvoisen tärkeää vaalia. Valmistavan teollisuuden kokonaisuus on erittäin monimuotoinen ja käsittää koko ketjun yksittäisistä valmistusmenetelmistä laajojen arvoverkostojen hallintaan. Sovelluskohteet ulottuvat vaikkapa metallien prosessoinnista biopohjaisten tuotteiden valmistukseen. Tästä syystä tarvittavat teknologiatkin ovat hyvin monenlaisia ja haasteet poikkitieteellisiä. Yhteistyöprojektit ja laajemmat kumppanuudet yli toimiala- ja maarajojen ovat olennaisia parhaiden tulosten saavuttamiseksi.

MIE-kumppanuuden tavoitteet tukevat Euroopan valmistavaa teollisuutta

Noin miljardin euron budjetilla toimivan MIE-kumppanuuden strategia keskittyy vahvasti Euroopan valmistavan teollisuuden kilpailukyvyn vahvistamiseen ja innovatiivisuuden parantamiseen. Samalla vihreä siirtymä ja kiertotalouden edistäminen ovat sen agendan keskiössä. Eräänä kantavana teemana on resilienssi eli organisaatioiden kyky sopeutua nopeisiin ja merkittäviin muutoksiin niiden toimintaympäristössä.

Syksyyn 2023 tultaessa on jo ehditty käynnistellä ensimmäisiä MIE-kumppanuuden rahoittamia projekteja. VTT ja suomalaisia yrityksiä on mukana projekteissa, joissa muun muassa vauhditetaan tekoälyn ja 5G:n käyttöönottoa tuotannossa, biopohjaisten tuotteiden valmistusinnovaatioita, metallituotteiden virheetöntä ja päästöjä vähentävää valmistusta sekä kiertotalouden strategioiden toimeenpanoa.

MIE-kumppanuuden projektit ja suuri määrä mielenkiintoisia tuloksia on listattuna EFFRA:n (European Factories of the Future Research Association, Made in Europe - kumppanuuden virallinen teollisuusvetoinen osapuoli) portaalissa. Portaalin kautta voi myös etsiä kumppaneita uusiin yhteisprojekteihin.

Suomalainen yritysmaailma hyötyy MIE-kumppanuudesta monin tavoin

Samalla kun ensimmäiset projektit ovat käynnistyneet, suunnitellaan kumppanuuden viimeisten vuosien toimintaa. Juuri nyt tarkennetaan ja priorisoidaan tutkimuksen tavoitteita vuosille 2025-2027. On nähtävissä, että Euroopan vihreän siirtymän (Green Deal) strategian mukaisesti ja energiakriisin vauhdittamana kiertotalous ja ilmastoneutraaliustavoitteet korostuvat. Erityisesti puhtaan energian tuottamiseen tarvittavien laitteiden valmistukseen liittyvän kapasiteetin ja innovaatioiden tarve on suuri. Myös valmistusketjujen resilienssi on noussut keskiöön pandemian ja geopoliittisen tilanteen vuoksi.

VTT:lle on kumppanuuden ansiosta muodostunut hieno mahdollisuus edistää suomalaisten yritysten asiaa. Kumppanuus avaa ovia yritysten kansainvälistymiseen ja EU:n rahoittaman tutkimuksen sisältöjen suunnitteluun yritysten tarpeet huomioiden. Yritykset ovat myös erittäin tervetulleita mukaan vaikuttamaan itse joko jäsenyyden kautta tai osallistumalla työryhmiin, kyselyihin ja projekteihin.

Valmistavan teollisuuden pitkän tähtäimen päämäärä on kestävässä kasvussa ja työpaikkojen synnyttämisessä. Euroopan tulee tukea valmistavan teollisuuden innovaatiokyvykkyyttä, koska sillä on strategista merkitystä esimerkiksi liiketoimintaan, ympäristöön ja yhteiskunnan hyvinvointiin. EFFRA:lla on tässä tärkeä rooli ja VTT:llä mitä parhain näköalapaikka toiminnan keskiössä. Valmistavan teollisuuden tulevaisuus tehdään Euroopassa!

Jaa
Riikka Virkkunen
Riikka Virkkunen
Professor of Practice
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.