Yritysvastuu on VTT:n toiminnan ytimessä

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme: tehtävämme on kehittää kestäviä ratkaisuja asiakkaille ja yhteiskunnalle. Kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon niin sisäisessä toiminnassamme kuin kaikessa tutkimus- ja palvelutoiminnassa.

Vastuullisuus aina mukana

Kestävien ratkaisujen kehittäminen on merkittävin vastuullisuustekomme, sillä toimintamme perustuu aikamme suurten haasteiden ratkomiseen. Pyrimme ymmärtämään yritysten ja yhteiskunnan tarpeet ja mahdollisuudet. Autamme vastaamaan niihin luomalla yhdessä kumppaniemme kanssa vaikuttavia ratkaisuja tieteen ja teknologian avulla. Samalla autamme yrityksiä menestymään ja edistämään yhteiskunnan kestävää kasvua ja hyvinvointia.

Olemme yritysvastuun asiantuntijaverkosto FIBS:n jäsen ja sitoutuneet YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen

Meille jokainen on arvokas sellaisena kuin hän on. Monimuotoisuus, tasa-arvo ja osallisuus ovat tärkeä osa vastuullista toimintaamme, ja olemme sitoutuneet vahvasti mm. sukupuolten tasa-arvon edistämiseen työyhteisössämme sekä koko tutkimusyhteisössä. Tutustu sukupuolten tasa-arvosuunnitelmaamme.

VTT:n vastuullisuuden painopisteet

VTT:n vastuullisuuden painopisteet ovat: 1. Huippuasiantuntijat, 2. Menestyvät asiakkaat ja 3. Yhteiskunnan resilienssi. Ne lepäävät kestävän perustan päällä.

Huippuasiantuntijat

Vaalimme asiantuntijoidemme monimuotoisuutta ja hyvinvointia oikeudenmukaisessa työyhteisössämme.

 • Olemme monimuotoinen työyhteisö, jossa edistämme yhteistä hyvinvointia ja inkluusiota

 • Hyvinvoinnin periaatteemme ovat johtaminen, terveys ja turvallisuus. Seuraamme systemaattisesti näiden kehitystä ja tuloksia

Menestyvät asiakkaat

Autamme asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa ja tuottavuuttaan ja saavuttamaan siten kestävää kasvua.

 • Hiilikädenjäljen avulla mittaamme VTT:n vaikutusta yritysten ja yhteiskunnan hiilijalanjälkeen

 • Tulevina vuosina päättyvistä hankkeista lasketaan hiilikädenjälki

 • Tuemme kestävän kehityksen innovaatioita yhdistämällä projektimme YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin

Yhteiskunnan resilienssi

Ratkaisemme aikamme suurimpia haasteita tutkimuksen, yhteistyön ja innovaatioiden avulla.

 • Tutkimusvalintamme tuottavat ratkaisuja YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi

 • Olemme valinneet ja priorisoineet viisi SDG:tä, joihin VTT vaikuttaa toiminnallaan eniten

 • Seuraamme tavoitteita aktiivisesti ja arvioimme toimintaamme kriittisesti

Kestävä perusta

Tinkimättömät eettiset periaatteemme – puolueettomuus, luotettavuus, rehellisyys ja vastuullisuus – muodostavat vankan pohjan tutkimukselle ja liiketoiminnallemme.

 • VTT:n oman tutkimustoiminnan tinkimätön eettisyys on kaiken tekemisemme pohja

 • Pyrimme kaikessa toiminnassamme vähentämään negatiivisia vaikutuksia ympäristölle

 • Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä

 • Toimitusketjujen vastuullisuus on VTT:n vastuullisuuden suurimpia haasteita, joita ratkotaan erinäisten työkalujen avulla

Viisi YK:n kestävän kehityksen tavoitetta, joihin toimintamme eniten vaikuttaa

Osana yritysvastuutyötämme olemme tunnistaneet, mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteista tutkimustoimintamme vaikuttaa eniten. Lue lisää uutisestamme.

UN sustainable goals: 7. Affordable and clean energy 8. Decent work and economic growth 9. Industry, innovation and infrastructure 12. Responsible consumption and production 13. Climate action

Ympäristötavoitteet

Me VTT:llä haluamme hidastaa ilmastonmuutosta ja vähentää ympäristökuormitusta. Kannustamme VTT:läisiä ympäristömyönteisiin valintoihin. Ympäristöpolitiikassamme painotamme seuraavia asioita:  

•    Luomme tutkimushankkeissamme kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.
•    Tuemme asiakkaitamme ympäristöystävällisissä innovaatioissa.
•    Kannustamme henkilöstöämme tekemään kestäviä valintoja.
•    Noudatamme toiminnallemme asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia ja muita sitovia velvoitteita.
•    Kehitämme jatkuvasti toimintajärjestelmäämme ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.  


Näitä tavoitteita toteutetaan toimintajärjestelmällä, jonka piiriin kuuluvat kaikki Suomen toimipisteemme.

Lisäksi huolehdimme oman toimintamme välittömistä vaikutuksista. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Olemme Climate Leadership Coalitionin jäsen ja osallistumme Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-yhteistyöverkoston toimintaan.

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme VTT:llä: kehitämme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Raportoimme yritysvastuusta vuosikertomuksen GRI:ssä.

Standardit ja sertifikaatit

GRI

Raportoimme yhteiskuntavastuusta GRI-standardin 2016 mukaisesti soveltuvin osin. Yhteiskuntavastuuraportointimme keskeisin osa on vuosikertomus, jonka GRI-taulukossa esitetään sisällysluettelo, joidenkin indikaattoreiden arvot sekä viittaukset tarkempiin tietoihin.

ISO 14001, ISO 45001 ja ISO 9001 -sertifioitu toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmällemme on myönnetty seuraavat sertifikaatit:

Toimintajärjestelmämme on kuvattu tarkemmin täällä.

 

Code of Conduct

Compliance-ohjelmamme keskeinen osa on Code of Conduct, joka perustuu VTT:n hyvään maineeseen luotettavana kumppanina. Se sisältää niin tutkimustulosten luotettavuuden ja laadukkuuden, toimintatapamme kumppaneidemme suuntaan sekä paneutumisen työturvallisuus- ja ympäristökysymyksiin.

Lue lisää:

Lue lisää vastuullisuudestamme vuosikertomuksesta ja GRI-taulukosta. Löydät aiemmat vuosikertomuksemme täältä

 

VTT Whistleblower

Meille on äärimmäisen tärkeää olla luotettava toimija niin asiakkaiden, kumppanien kuin henkilöstön mielestä. Käytössämme on väärinkäytösepäilyiden raportointiin tarkoitettu VTT Whistleblower, jonka ansiosta kaikki väärinkäytökset ja ohjeiden vastaiset toimet tulevat tietoomme ja asianmukaisesti käsitellyiksi.

Väärinkäytösepäilyistä ja VTT:n ohjeiden vastaisista toimista voi raportoida Compliance Officerillemme lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen compliance.officer@vtt.fi.

 

Tietosuoja

Kunnioitamme aina yksityisyyden suojaa käsitteleviä lakeja ja määräyksiä käsitellessämme henkilötietoja.

Lue lisää:

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja