Yritysvastuu on VTT:n toiminnan ytimessä

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme: tehtävämme on kehittää kestäviä ratkaisuja asiakkaille ja yhteiskunnalle. Kestävän kehityksen periaatteet otetaan huomioon niin sisäisessä toiminnassamme kuin kaikessa tutkimus- ja palvelutoiminnassa.

Vastuullisuus aina mukana

Kestävien ratkaisujen kehittäminen on merkittävin vastuullisuustekomme, sillä toimintamme perustuu aikamme suurten haasteiden ratkomiseen. Pyrimme ymmärtämään yritysten ja yhteiskunnan tarpeet ja mahdollisuudet. Autamme vastaamaan niihin luomalla yhdessä kumppaniemme kanssa vaikuttavia ratkaisuja tieteen ja teknologian avulla. Samalla autamme yrityksiä menestymään ja edistämään yhteiskunnan kestävää kasvua ja hyvinvointia.

Olemme yritysvastuun asiantuntijaverkosto FIBS:n jäsen ja sitoutuneet YK:n Global Compact -yritysvastuualoitteeseen.

Yritysvastuumme painopisteet

Olemme määritelleet neljä painopistettä yritysvastuutyöllemme:

Huippuasiantuntijat

Vaalimme asiantuntijoidemme monimuotoisuutta ja hyvinvointia  oikeudenmukaisessa  työyhteisössämme.

Menestyvät asiakkaat

Autamme asiakkaitamme kehittämään liiketoimintaansa ja tuottavuuttaan ja saavuttamaan siten kestävää kasvua.

Yhteiskunnan resilienssi

Ratkaisemme aikamme suurimpia haasteita tutkimuksen, yhteistyön ja innovaatioiden avulla.

Kestävä perusta

Toimintamme perustuu kestävyyden vahvistamiseen niin ympäristön, yhteiskunnan kuin talouden näkökulmasta. Tinkimättömät eettiset periaatteet – puolueettomuus, luotettavuus, rehellisyys ja vastuullisuus – muodostavat vankan pohjan tutkimukselle ja liiketoiminnallemme. Kehitämme kaikkea toimintaamme jatkuvasti pienentääksemme ympäristöjalanjälkeämme ja kasvattaaksemme toimintamme kädenjälkeä.

Ympäristötavoitteet

Me VTT:llä haluamme hidastaa ilmastonmuutosta ja vähentää ympäristökuormitusta. Kannustamme VTT:läisiä ympäristömyönteisiin valintoihin. Ympäristöpolitiikassamme painotamme seuraavia asioita:  

•    Luomme tutkimushankkeissamme kestävää kehitystä edistäviä ratkaisuja suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin.
•    Tuemme asiakkaitamme ympäristöystävällisissä innovaatioissa.
•    Kannustamme henkilöstöämme tekemään kestäviä valintoja.
•    Noudatamme toiminnallemme asetettuja lakisääteisiä vaatimuksia ja muita sitovia velvoitteita.
•    Kehitämme jatkuvasti toimintajärjestelmäämme ympäristönsuojelun tason parantamiseksi.  


Näitä tavoitteita toteutetaan toimintajärjestelmällä, jonka piiriin kuuluvat kaikki Suomen toimipisteemme.

Lisäksi huolehdimme oman toimintamme välittömistä vaikutuksista. Tavoitteenamme on saavuttaa hiilineutraalius vuoteen 2030 mennessä.

Olemme Climate Leadership Coalitionin jäsen ja osallistumme Helsingin kaupungin ja elinkeinoelämän Ilmastokumppanit-yhteistyöverkoston toimintaan.

Vastuullisuus näkyy kaikessa toiminnassamme VTT:llä: kehitämme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja. Raportoimme yritysvastuusta vuosikertomuksen GRI:ssä.

Standardit ja sertifikaatit

GRI

Raportoimme yhteiskuntavastuusta GRI-standardin 2016 mukaisesti soveltuvin osin. Yhteiskuntavastuuraportointimme keskeisin osa on vuosikertomus, jonka GRI-taulukossa esitetään sisällysluettelo, joidenkin indikaattoreiden arvot sekä viittaukset tarkempiin tietoihin.

Code of Conduct

Compliance-ohjelmamme keskeinen osa on Code of Conduct, joka perustuu VTT:n hyvään maineeseen luotettavana kumppanina. Se sisältää niin tutkimustulosten luotettavuuden ja laadukkuuden, toimintatapamme kumppaneidemme suuntaan sekä paneutumisen työturvallisuus- ja ympäristökysymyksiin.

Lue lisää:

Lue lisää vastuullisuudestamme vuosikertomuksesta ja GRI-taulukosta. Löydät aiemmat vuosikertomuksemme täältä.


ISO 14001 -sertifioitu toimintajärjestelmä

Toimintajärjestelmällemme on myönnetty seuraavat sertifikaatit:

•    ISO 9001:2015 -sertifikaatti
•    ISO14001:2015 -sertifikaatti


VTT Whistleblower

Meille on äärimmäisen tärkeää olla luotettava toimija niin asiakkaiden, kumppanien kuin henkilöstön mielestä. Käytössämme on väärinkäytösepäilyiden raportointiin tarkoitettu VTT Whistleblower, jonka ansiosta kaikki väärinkäytökset ja ohjeiden vastaiset toimet tulevat tietoomme ja asianmukaisesti käsitellyiksi.

Väärinkäytösepäilyistä ja VTT:n ohjeiden vastaisista toimista voi raportoida Compliance Officerillemme lähettämällä viestin sähköpostiosoitteeseen compliance.officer@vtt.fi.

 

Toimintajärjestelmän kuvaus

Toimintajärjestelmämme on kuvattu tarkemmin täällä.

Tietosuoja

Kunnioitamme aina yksityisyyden suojaa käsitteleviä lakeja ja määräyksiä käsitellessämme henkilötietoja.

Lue lisää:

Muita aiheeseen liittyviä asiakirjoja