Ratkaisuja globaaleihin haasteisiin – VTT:n tutkimustoiminta tukee YK:n kestävän kehityksen tavoitteita

Uutiset

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet (sustainable development goals, SDG) ovat globaali kuvaus asioista, jotka täytyy ratkaista, jotta kestävä kehitys toteutuu ja kaikilla on mahdollisuus hyvään elämään. VTT on tunnistanut viisi SDG:tä, joihin sen toiminta vaikuttaa eniten.

VTT:n vastuullisuuden ytimessä on tutkimuksen sisältö ja kestävyyttä edistävät ratkaisut. Tavoitteemme on minimoida negatiivisia vaikutuksia (ns. jalanjälki, footprint) ja maksimoida myönteisiä vaikutuksia (ns. kädenjälki, handprint). 

”Osana yritysvastuutyötämme olemme tunnistaneet, mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteista toimintamme vaikuttaa eniten”, kertoo Tiina-Liisa Forsell, Vice President, Operational Excellence, joka johtaa VTT:n vastuullisuustyöryhmää.

Nämä viisi SDG:tä ovat:

  • 7 Edullista ja puhdasta energiaa
  • 8 Ihmisarvoista työtä ja talouskasvua
  • 9 Kestävää teollisuutta, innovaatioita ja infrastruktuureja
  • 12 Vastuullista kuluttamista
  • 13 Ilmastotekoja
UN sustainable goals: 7. Affordable and clean energy 8. Decent work and economic growth 9. Industry, innovation and infrastructure 12. Responsible consumption and production 13. Climate action

Tutkimusvalintamme tuottavat ratkaisuja kestävän kehityksen tavoitteiden edistämiseksi

VTT:llä kaikki tutkimus tehdään projekteissa. Forsell kertoo, että projektien yhdistäminen SDG:ihin alkoi 2021 ja jatkuu systemaattisemmin tänä vuonna. Käytännössä tämä tapahtuu vastaamalla hankevalmisteluvaiheessa seuraaviin kysymyksiin:

  • Mihin YK:n kestävän kehityksen tavoitteeseen projektilla arvioidaan olevan suurin positiivinen vaikutus ja miksi?
  • Mihin muihin SDG-tavoitteisiin projekti vaikuttaa positiivisesti?
  • Mihin tavoitteisiin projektilla saattaa olla negatiivinen vaikutus ja miksi?

”Käytämme näin kertynyttä dataa tutkimusagendan raportoinnin, kohdistamisen ja vaikuttavuuden viestinnän tukena”, Tiina-Liisa Forsell sanoo. Lisäksi data tulee olemaan yhtenä elementtinä VTT:n hiilikädenjäljen arvioinnissa. Hiilikädenjälki kertoo organisaation, tuotteen, palvelun tms. aikaansaamista positiivisista ilmastovaikutuksista.

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet näkyvät myös VTT:n tutkimustietojärjestelmässä. Siellä VTT:läisten julkaisut liitetään automaattisesti SDG:ihin, ja lisäksi jokainen voi linkittää omaan tutkijaprofiiliinsa SDG:t, joiden saavuttamista edistää työllään. Myös VTT:n tutkimusagendan, ns. haasteraamin, aiheet on yhdistetty SDG:ihin. 

”Vastuullisuudessa ei voi olla ikinä valmis", Tiina-Liisa Forsell muistuttaa. "Meillä VTT:llä on kuitenkin hieno tilanne, koska työmme perusta on kestävä. Tutkimusratkaisujen lisäksi otamme koko ajan kaikenkokoisia yritysvastuuaskeleita", hän iloitsee ja mainitsee esimerkkinä tammikuussa 2021 tapahtuneen siirtymisen alkuperätakuulla varmennettuun uusiutuvaan sähköön, mikä pienensi VTT:n vuosittaisia fossiilisia kasvihuonekaasupäästöjä huomattavasti.

Lue lisää vastuullisuudestamme

Jaa