VTT LaunchPad

VTT LaunchPad on tiedelähtöinen yrityshautomo, jonka tavoitteena on kaupallistaa VTT:n tutkimusta ja teknologiaa spin-off-yrityksiksi. Hautomo tuo yhteen VTT:n tutkijat ja IPR-tarjoaman, parhaan liiketoimintaosaamisen ja sijoittajat.

Katso LaunchPadin esittely ja tiimien esitykset Meet & Greet tapahtumassamme 6.10.2021.

VTT LaunchPad on sitoutunut kehittämään rahoituskelpoisia spin-off-yrityksiä, joiden innovaatiot voivat uudistaa toimialoja ja yhteiskuntaa

VTT on teknologiakehityksen ja tieteellisen tutkimuksen voimanpesä. Monet Suomen merkittävimmistä teknologia-alan startupeista ovat lähtöisin VTT:ltä. VTT LaunchPadin kautta voimme saavuttaa entistä kunnianhimoisempia tavoitteita.

Tietoa VTT LaunchPadista

VTT LaunchPad aloitti hautomotoimintansa keväällä 2019. VTT:läisille suunnattu sisäinen haku on jatkuva ja mukaan voivat hakea tiimit, joilla on halu kaupallistaa keksintöjään ja tutkimustuloksiaan.

Sovellamme VTT LaunchPadissa Lean Startup -menetelmää, jossa epävarmuutta vähennetään askel kerrallaan ja rahoitusta myönnetään vaiheittain. Tämä tarkoittaa, että räätälöimme ohjelman kunkin tiimin tarpeiden ja kehitysvaiheen mukaan. Tavoitteenamme on viedä yritysaihiot lähelle asiakasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta startup-yrityksemme vastaavat aidosti asiakkaiden tarpeisiin.

VTT LaunchPadin hautomotiimit

VTT LaunchPad on syväteknologian yrityshautomo, joka yhdistää tutkimuksen, teknologian, mentorit ja sijoittajat.

Muovaamme yritysaihioista tiedelähtöisiä yrityksiä, joilla on uskallusta uudistaa oma toimialansa. Tutustu tiimeihimme ja ole osa uusien innovaatioiden tulevaisuutta!

Hautomo-ohjelma tarjoaa tiimeille

 • Maksimissaan vuoden pre-seed rahoituksen
 • Tukea immateriaalioikeuksien kehitykseen (IPR)
 • Aktiivista tiimikehitystä
 • Koulutusta ja kursseja yrittäjyyteen
 • Mentorointia sekä kontakteja sijoittajiin ja muihin sidosryhmiin

Koordinoimme lisäksi VTT:llä kahdesti vuodessa tapahtuvan Business Finland:n Research to Business (R2B) rahoitushaun. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötä IPR-tiimin ja liiketoiminnan kehitysyksikön kanssa potentiaalisten R2B-tiimien tunnistamiseen. Sparraamme tiimejä hakemusten teossa ja autamme löytämään ulkopuolisia kaupallistamisosaajia.

VTT LaunchPad -hautomo-ohjelmaan päästäkseen, tiimin liiketoimintaidean on

 • Perustuttava VTT:n omistamaan IPR:ään, joka on myytävissä tai lisensoitavissa ulos spinoff-yritykselle.
 • Osoitettava markkinapotentiaalia ja oltava skaalautuva.
 • Osoitettava positiivista vaikuttavuutta asiakkaalle ja yhteiskunnalle.

Lisäksi:

 • Kaupallistettavan teknologian tulee olla todistetusti toimiva.
 • Kaupallistava tiimi voi kehittyä rahoituskelpoiseksi.

Sijoittajalle VTT LaunchPadin toiminta tarjoaa monia hyötyjä:

 • Näkyvyyden tulevaisuuden startup-tiimeihin ja teknologiatrendeihin
 • Varhaisen vaiheen sijoitusmahdollisuuksia
 • Mahdollisuuden tutustua tiedelähtöisiin yritysaihioihin
 • Asiakaskeskeisiä startup-tiimejä, joilla on todennettu asiakastarve sekä ratkaisu ongelmaan ja lisäksi todisteita asiakkaan sitoutumisesta.

Näin pääset mukaan toimintaan

Etsimme jatkuvasti uusia osaajia, joilla on vankka kaupallistamiskokemus uusien startup-yritysten kehittämisestä kansainvälisiksi menestystarinoiksi sekä kiinnostusta osallistua toimintaamme.

Oletko kiinnostunut

 • Perustamaan tiedelähtöisen startupin
 • Auttamaan hautomotiimiä kaupallistamisessa
 • Mentoroimaan

Yrityspartnerina voit

 • Auttaa teknologioiden tuotteistamisessa
 • Olla varhaisen vaiheen asiakas
 • Osallistua neuvonantajana Research to Business -projektin ohjausryhmään

Tiimimme

Lotta Partanen
Lotta Partanen
VTT LaunchPad Manager

Lotta on VTT LaunchPadin johtaja ja perustaja, jolla on pitkä ura strategisen innovoinnin ja uuden liiketoiminnan luomisen parissa suurissa kansainvälisissä yrityksiss’. Lotta on Lean Startup menetelmien, yrityksen ja erehdyksen kulttuurin sekä asiakaskeskeisyyden vankkumaton puolestapuhuja. Hänen visionsa on kehittää ja kasvattaa VTT:n teknologoihin perustuvien spinoff-yritysten määrää ja laatua kansainvälisiksi menestystarinoiksi.

TiiaMaria Tenhunen
Tiia-Maria Tenhunen
Senior Specialist, Ecosystem and Networks

Tiia-Maria on LaunchPadissa toinen perustajajäsen ja toimii hautomossa erityisasiantuntijana. Hänen päätehtäviinsä kuuluu yhteistyö ja viestintä muiden startup-eksosysteemin toimijoiden kanssa. Lisäksi Tiia tukee sekä hautomotoiminnan että spinoff-tiimien systemaattisessa kehittämisessä. Tiia on myös pääkontakti VTT LaunchPadin mentorointi- ja koulutusasioissa. Tutkimusmaailma ja VTT ovat Tiialle tuttuja, sillä hän on toiminut aiemmin VTT:llä biomateriaalitutkijana.

VTT LaunchPad Alumni

Ilmakuva metsästä, jonka läpi virtaa järveen päättyvä joki.

Enifer Bio (Lokakuu 2020)

Enifer Bio puristaa lisäarvoa biojalostamoiden sivuvirroista. Ratkaisu perustuu vuosikymmeniä vanhaan suomalaiseen osaamiseen tuottaa proteiinipitoista rehua aiemmin arvottomina pidetyistä sivuvirroista.

Photo of a scoop of protein powder

Volare (Kesäkuu 2021)

Volaren tavoitteena on tuottaa proteiinia ruokateollisuuden sivuvirroista yli 100 miljardin kohdemarkkinalle – ja pelastaa maailma jätteeltä.

CooliBladejäähdytyselementti

CooliBlade (Marraskuu 2021)

Mullistavan tehokas jäähdytysratkaisu suurtehoelektroniikan sovelluksiin, joissa lämpö rajoittaa suorituskykyä.

Ota yhteyttä tai tilaa uutiskirjeemme: