VTT LaunchPad

VTT LaunchPad on tiedelähtöinen yrityshautomo, jonka tavoitteena on kaupallistaa VTT:n tutkimusta ja teknologiaa spin-off-yrityksiksi. Hautomo tuo yhteen VTT:n tutkijat ja IPR-tarjoaman, parhaan liiketoimintaosaamisen ja sijoittajat.

Katso LaunchPadin esittely ja tiimien esitykset Meet & Greet tapahtumassamme 11.10.2022.

Katso tallenne tästä

VTT LaunchPad on sitoutunut kehittämään rahoituskelpoisia spin-off-yrityksiä, joiden innovaatiot voivat uudistaa toimialoja ja yhteiskuntaa

VTT on teknologiakehityksen ja tieteellisen tutkimuksen voimanpesä. Monet Suomen merkittävimmistä teknologia-alan startupeista ovat lähtöisin VTT:ltä.  VTT LaunchPad tukee tutkijatiimejä kehittämään VTT:n omisteisesta IPR:sta rahoituskelpoisia kansainväliseen kasvuun tähtääviä startup-yrityksiä. 

Tietoa VTT LaunchPadista

VTT LaunchPad aloitti hautomotoimintansa keväällä 2019. Mukaan voivat hakea tiimit, joilla on halu kaupallistaa keksintöjään ja tutkimustuloksiaan. Tyypillisin tapa liittyä hautomoon on  osallistumalla keväisin ja syksyisin järjestettävään kaupallistamistyöpajaan. Kaupallistamistyöpaja luo pohjan korkealle tähtäävälle kansainväliselle spin-off-polulle. 

 • Mikä on se kursailemattoman upea globaali vaikutus, joka voitaisiin saavuttaa 10 vuoden kuluessa kehittämäsi teknologian pohjalta?  
 • Jotta voi saavuttaa pitkän aikajänteen vaikuttavuuden, missä pitää olla 3 vuoden kuluttua rahoitetun spinnon alkumetreillä? 
 • Kenellä on polttavin tarve ratkaisulle?  
 • Mitä pitää tapahtua sitä ennen, kuka sen saavuttamiseen osallistuu ja kenen avulla? 

VTT LaunchPadin hautomo-ohjelmassa spin-off-projektit rahoitetaan joko Business Finlandin Research to Business (R2B) rahoituksella tai VTT LaunchPadin omalla rahoituksella. VTT LaunchPad fasilitoi ja sparraa R2B rahoitushakemuksia VTT:n laajuisesti kaupallistamistyöpajoissa sekä auttaa tiimien täydentämisessä ulkopuolisella kaupallisella osaamisella. 

Hautomon oma rahoitus on nopea ja ketterä tapa kehittää yritysaihio startupiksi soveltamalla Lean Startup -menetelmää, jossa epävarmuutta vähennetään askel kerrallaan ja rahoitusta myönnetään vaiheittain. Tavoitteenamme on viedä yritysaihiot lähelle asiakasta mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, jotta startup-yrityksemme vastaavat aidosti asiakkaiden tarpeisiin. 

VTT LaunchPad hautomon koulutusohjelman päämääränä on lisätä hautomotiimien kyvykkyyttä luoda korkealaatuinen ja hyvin rahoitettu spin-off startup. Lisäksi tarjoamme ohjausta ja apua tiimien yksilöllisiin tarpeisiin.  Tiiminkehitys on meille erityisen tärkeää, sillä tiimi on usein juurisyy startupin epäonnistumiseen.  

Nykyisen tarjoamamme lisäksi VTT LaunchPad pyrkii aktiivisesti kehittämään ja parantamaan omaa toimintaansa. 

VTT LaunchPadin hautomotiimit

VTT LaunchPad on syväteknologian yrityshautomo, joka yhdistää tutkimuksen, teknologian, mentorit ja sijoittajat.

Muovaamme yritysaihioista tiedelähtöisiä yrityksiä, joilla on uskallusta uudistaa oma toimialansa. Tutustu tiimeihimme ja ole osa uusien innovaatioiden tulevaisuutta!

Hautomo-ohjelma tarjoaa tiimeille

 • Maksimissaan vuoden pre-seed rahoituksen
 • Tukea immateriaalioikeuksien kehitykseen (IPR)
 • Aktiivista tiimikehitystä
 • Koulutusta ja kursseja yrittäjyyteen
 • Mentorointia sekä kontakteja sijoittajiin ja muihin sidosryhmiin

Koordinoimme lisäksi VTT:llä kahdesti vuodessa tapahtuvan Business Finland:n Research to Business (R2B) rahoitushaun. Käytännössä tämä tarkoittaa yhteistyötä IPR-tiimin ja liiketoiminnan kehitysyksikön kanssa potentiaalisten R2B-tiimien tunnistamiseen. Sparraamme tiimejä hakemusten teossa ja autamme löytämään ulkopuolisia kaupallistamisosaajia.

VTT LaunchPad -hautomo-ohjelmaan päästäkseen, tiimin liiketoimintaidean on

 • Perustuttava VTT:n omistamaan IPR:ään, joka on myytävissä tai lisensoitavissa ulos spinoff-yritykselle.
 • Osoitettava markkinapotentiaalia ja oltava skaalautuva.
 • Osoitettava positiivista vaikuttavuutta asiakkaalle ja yhteiskunnalle.

Lisäksi:

 • Kaupallistettavan teknologian tulee olla todistetusti toimiva.
 • Kaupallistava tiimi voi kehittyä rahoituskelpoiseksi.

Näin pääset mukaan toimintaan

Etsimme jatkuvasti uusia osaajia, joilla on vankka kaupallistamiskokemus uusien startup-yritysten kehittämisestä kansainvälisiksi menestystarinoiksi sekä kiinnostusta osallistua toimintaamme.

Oletko kiinnostunut

 • Perustamaan tiedelähtöisen startupin
 • Auttamaan hautomotiimiä kaupallistamisessa
 • Mentoroimaan

Sijoittajalle VTT LaunchPadin toiminta tarjoaa monia hyötyjä:

 • Näkyvyyden tulevaisuuden startup-tiimeihin ja teknologiatrendeihin
 • Varhaisen vaiheen sijoitusmahdollisuuksia
 • Mahdollisuuden tutustua tiedelähtöisiin yritysaihioihin
 • Asiakaskeskeisiä startup-tiimejä, joilla on todennettu asiakastarve sekä ratkaisu ongelmaan ja lisäksi todisteita asiakkaan sitoutumisesta.

Yrityspartnerina voit

 • Auttaa teknologioiden tuotteistamisessa
 • Olla varhaisen vaiheen asiakas
 • Osallistua neuvonantajana Research to Business -projektin ohjausryhmään

Tiimimme

Lotta Partanen
Lotta Partanen
VTT LaunchPad Manager

Lotta on VTT LaunchPadin johtaja ja perustaja, jolla on pitkä ura strategisen innovoinnin ja uuden liiketoiminnan luomisen parissa suurissa kansainvälisissä yrityksissä. Lotta on Lean Startup menetelmien, yrityksen ja erehdyksen kulttuurin sekä asiakaskeskeisyyden vankkumaton puolestapuhuja. Hänen visionsa on kehittää ja kasvattaa VTT:n teknologoihin perustuvien spinoff-yritysten määrää ja laatua kansainvälisiksi menestystarinoiksi.

TiiaMaria Tenhunen
Tiia-Maria Tenhunen
Manager, Spin-off Incubation

Tiia-Maria on LaunchPadissa toinen perustajajäsen ja toimii hautomossa erityisasiantuntijana. Hänen päätehtäviinsä kuuluu yhteistyö ja viestintä muiden startup-eksosysteemin toimijoiden kanssa. Lisäksi Tiia tukee sekä hautomotoiminnan että spinoff-tiimien systemaattisessa kehittämisessä. Tiia on myös pääkontakti VTT LaunchPadin mentorointi- ja koulutusasioissa. Tutkimusmaailma ja VTT ovat Tiialle tuttuja, sillä hän on toiminut aiemmin VTT:llä biomateriaalitutkijana.

vttmiosilvennoinen
Mio Silvennoinen
Specialist, Business Analyst

Mio työskentelee liiketoiminta-analyytikkona VTT LaunchPadissa. Hänen tehtävänsä on tukea VTT LaunchPad -tiimejä liiketoiminnan suunnittelussa. Hän auttaa tiimejä liiketoiminnan mallintamisessa, markkina- ja kilpailija-analyysien tekemisessä ja rahoitus- ja kassavirtamallien luomisessa. Hän on myös aktiivinen päivittäisessä hautomotoiminnan pyörittämisessä.

VTT LaunchPad Alumni

SemiQon_LaunchPad_header

SemiQon (Helmikuu 2023)

SemiQon valmistaa skaalautuvalla prosessilla puolijohteista kvanttiprosessoreita, tavoitteenaan miljoonan kubitin aikakausi.

Carbonaideteknologialla valmistettuja pihalaattoja

Carbonaide (Tammikuu 2023)

Carbonaiden kehittämällä teknologialla voidaan valmistaa uudenlaista hiilinegatiivista betonia, joka auttaa pienentämään merkittävästi globaalia hiilijalanjälkeä.

The Warming Surfaces Company, demo

The Warming Surfaces Company (Joulukuu 2022)

The Warming Surfaces Companyn tuotteet parantavat energiatehokkuutta ja lisäävät asumismukavuutta. Pintamateriaalien sähköisten lämmityselementtien avulla lämpötilaa voidaan säätää missä ja milloin tahansa.

Bioteknisesti tuotettua valkuaisproteiinijauhoa ja vaahtoa

Onego Bio (Helmikuu 2022)

Onego Bio muokkaa ruokajärjestelmää - kananmunan valkuaista ilman kanoja.

CooliBladejäähdytyselementti

CooliBlade (Marraskuu 2021)

Mullistavan tehokas jäähdytysratkaisu suurtehoelektroniikan sovelluksiin, joissa lämpö rajoittaa suorituskykyä.

Photo of a scoop of protein powder

Volare (Kesäkuu 2021)

Volaren tavoitteena on tuottaa proteiinia ruokateollisuuden sivuvirroista yli 100 miljardin kohdemarkkinalle – ja pelastaa maailma jätteeltä.

Ilmakuva metsästä, jonka läpi virtaa järveen päättyvä joki.

eniferBio (Lokakuu 2020)

eniferBio puristaa lisäarvoa biojalostamoiden sivuvirroista. Ratkaisu perustuu vuosikymmeniä vanhaan suomalaiseen osaamiseen tuottaa proteiinipitoista rehua aiemmin arvottomina pidetyistä sivuvirroista.

Ota yhteyttä tai tilaa uutiskirjeemme: