Granarium Technologies

VTT LaunchPad spin-off-hautomotiimi

Granarium mullistaa tavan varastoida sähköä. Ratkaisumme on 100% uusiutuvista materiaaleista rakennettu sähkövarasto.

Uusia kestäviä ratkaisuja tarvitaan nopeasti kattamaan kasvava sähkön kysyntä ja siirtymä uusiutuviin energialähteisiin.

Ratkaisumme on 100% uusiutuvista materiaaleista rakennettu sähkövarasto, jolla on superkondensaattorin parhaat ominaisuudet yhdistettynä nanosellun muotoiltavuuteen ja ominaisuuksiin. Korkean sakeuden nanoselluloosan käyttö sähkövaraston rakennusmateriaalina on ainutlaatuinen innovaatio. Sillä voi sitoa aktiivisia materiaaleja, kuten nanorakenteista aktiivihiiltä energian varastoimiseksi. Nämä virtalähteet voivat olla myös kaksi- tai kolmiulotteisia, jolloin ne on helppo integroida erityyppisiin tuotteisiin tai jopa toimia tuotteen rakenteellisena elementtinä.​ 

Ratkaisumme on 100% uusiutuvista materiaaleista rakennettu sähkövarasto, jolla on superkondensaattorin parhaat ominaisuudet yhdistettynä nanosellun muotoiltavuuteen ja ominaisuuksiin.

Lähestymme sähkön varastointia ja valmistusta aivan uudesta näkökulmasta. Ratkaisumme on turvallinen, skaalautuva ja edullinen valmistaa. Teknologia on alustavasti todistettu toimivaksi. Raaka-aineiden saatavuus on kestävällä pohjalla ja ratkaisullamme on laaja IPR-suoja. 

Research to Business (R2B) -hankkeen tavoitteena on luoda toimiva laajemman mittakaavan demonstraattori, joka on UPS-laite kW-mittakaavassa. Samalla optimoimme materiaali- ja tuotantomenetelmiä sekä varmistamme spinoff-valmiuden. Ensimmäiset kaupalliset sovellukset kohdistuvat jännitevaihteluiden stabilointiin ja varavirran tuottamiseen tuulimyllyjen, aurinkovoimaloiden ja muiden teollisuudenalojen syöttöhäiriöiden aikana. 

Share
LaunchPad logo
VTT LaunchPad

Tiedepohjainen yrityshautomo VTT LaunchPad toteuttaa VTT:n strategiaa teollisuuden ja yhteiskunnan uudistamiseksi rakentamalla VTT:n teknologioille rakennettuja spin-off yrityksiä. Yrityshautomossa tuomme yhteen VTT:n tutkijat ja immateriaalioikeudet yhdessä parhaiden liike-elämän asiantuntijoiden ja sijoittajien kanssa.

[email protected]

Lisätietoa Launchpadista