Calciner

VTT LaunchPad spin-off-hautomotiimi

Calciner yhdistää teollisuuden sähköistämisen ja hiilidioksidin jalostukseen liittyviä menetelmiä, tarjoten ratkaisuja hiilineutraalien ja jopa hiilinegatiivisten tuotteiden valmistukseen.

Calciner hyödyntää VTT:n pitkäaikaista kokemusta sähköisestä kalsinoinnista, yhdistäen kalsinointiin hiilidioksidin hyötykäytön. Yhdistelmä tarjoaa erittäin kustannustehokkaan vaihtoehdon huomattaviin päästövähennyksiin. Kalsinointi on perusteollisuuden ratkaisu, jota hyödynnetään sementtiteollisuudessa sekä poltetun kalkin tuotannossa. Poltettua kalkkia käytetään useissa sovelluksissa, esimerkiksi teräs- ja selluteollisuudessa. Sähköisen kalsinoinnin avulla pääsemme irti kalsinointiin tarvittavan lämmöntuotannon aiheuttamista fossiilisista päästöistä, mutta se mahdollistaa myös puhtaan hiilidioksidin talteenoton ilman erillistä hiilidioksidin erotuslaitteistoa. Lisäksi menetelmän avulla voidaan tuottaa hiilineutraalia kalkkia, jota voidaan hyödyntää myös hiilinielujen (negatiivisten päästöjen) tuottamiseen mm. maatalouden rakennekalkituksen ja vesistökalkituksen kautta, joiden avulla voidaan poistaa enemmän hiilidioksidia ilmakehästä, kuin sähköisessä kalsinoinnissa vapautuu.

Katso tämä video nyt kaupallistettavasta teknologiasta.

Share
LaunchPad logo
VTT LaunchPad

Tiedepohjainen yrityshautomo VTT LaunchPad toteuttaa VTT:n strategiaa teollisuuden ja yhteiskunnan uudistamiseksi rakentamalla VTT:n teknologioille rakennettuja spin-off yrityksiä. Yrityshautomossa tuomme yhteen VTT:n tutkijat ja immateriaalioikeudet yhdessä parhaiden liike-elämän asiantuntijoiden ja sijoittajien kanssa.

[email protected]

Lisätietoa Launchpadista