Uusi kansallinen tutkimusohjelma tukee ydinenergian turvallista käyttöä Suomessa

Uutiset, Lehdistötiedote

Kansallisen ydinenergian ja ydinjätehuollon turvallisuuden tutkimusohjelman SAFER2028 (National Nuclear Safety and Waste Management Research Programme 2023-2028) toiminta käynnistyy 9.6., kun työ- ja elinkeinoministeriö esittelee tutkimusohjelman runkosuunnitelman tutkijayhteisölle Espoon Otaniemessä järjestettävässä seminaarissa. SAFER2028 tukee ydinenergian turvallista käyttöä Suomessa.

SAFER2028 on kuusivuotinen ydinenergia- ja ydinjätehuoltoalan tutkimusta rahoittava tutkimusohjelma, joka saa rahoituksensa Valtion ydinjätehuoltorahastosta (VYR) sekä ohjelmaan osallistuvilta tutkimusorganisaatioilta. SAFER2028:n kokonaisrahoitus ylittää 10 miljoonaa euroa vuodessa, ja tutkimuksessa on mukana arviolta yli 150 tutkijaa ja opinnäytetyöntekijää lähes kymmenestä kotimaisesta yliopistosta, tutkimuslaitoksesta ja yrityksestä. SAFER2028 johtoryhmän puheenjohtaja on Säteilyturvakeskuksen apulaisjohtaja Tomi Routamo ja ohjelman hallintoa koordinoi VTT.

SAFER2028 yhdistää aiemmin toimineet Kansallisen ydinjätehuollon tutkimusohjelman (KYT2022) sekä Kansallisen ydinvoimalaitosten turvallisuustutkimusohjelman (SAFIR2022). Tavoitteena yhdistymisessä on sekä tuottaa synergiaa tutkimusalueiden välillä että laajentaa tutkimusta aiemmin ohjelmien väliin jääneille alueille, kuten käytetyn ydinpolttoaineen välivarastointi.

Tutkimusohjelman tuloksia käytetään hyväksi Säteilyturvakeskuksen, suomalaisten voimayhtiöiden ja Posivan työssä. Tutkimusohjelman tavoitteena on varmistaa, että viranomaisilla on Suomessa riittävästi ydinturvallisuusosaamista käytettävissään nyt ja tulevaisuudessa, myös mahdollisissa yllättävissä tilanteissa.

SAFER2028:n runkosuunnitelmaa on tehty työ- ja elinkeinoministeriön nimeämässä suunnitteluryhmässä yli vuoden ajan, ja runkosuunnitelma esitellään tutkimusyhteisölle Espoon Otaniemessä järjestettävässä seminaarissa 9.6. Tutkimusohjelman ensimmäinen kaikille avoin hankehaku järjestetään syksyllä 2022.

 

Lisätietoja:

Tutkimusohjelman kotisivut

 

 

 

Jaa
Suvi Karvonen
Suvi Karvonen
Operations Manager
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.