Suomalainen osaaminen tukemaan Bulgarian radioaktiivisen jätteen turvallista loppusijoitusta

Uutiset

Suomalainen vuosikymmenien kokemus korkea-aktiivisen ydinjätteen turvallisesta ja vastuullisesta käsittelystä kiinnostaa Bulgariassa. VTT ja Bulgarian kansallisen ydinturvallisuuden tukikeskuksen (UNWE) kansallisen ja alueellisen turvallisuuden osasto allekirjoittivat 29.10.2020 pidetyssä valtioiden välisessä yhteistyöpajassa yhteistyöpöytäkirjan, jolla edistetään ydinjätehuollon osaamista ja tutkimusmahdollisuuksia. Yhtenä yhteistyön tavoitteena on edistää ydinjätteen loppusijoituspaikan käyttöönottoa Bulgariassa.

"Suomen pitkäaikainen kokemus geologisen loppusijoituksen toteuttamisessa auttaa kehittämään osaamistamme ja ydinenergiaa maassamme. Työpaja antaa asiantuntijoille mahdollisuuden vaihtaa kokemuksia parhaista ympäristönsuojelukäytännöistä", Bulgarian energiaministeri Petkova Temenuzhka kirjoitti viestissään tilaisuuteen.

Työpajassa käsiteltiin myös IAEA:n vuoden 2018 Artemis-ohjelman suosituksia Bulgarialle. ”Tämä tapahtuma on Bulgarialle erittäin tärkeä, jotta voimme edistää loppusijoituspaikan suunnitelmaa ja valmiutta konkreettisilla toimilla, teknisillä tavoitteilla, poliittisilla tarpeilla ja viestintäsuunnitelmalla”, sanoi Bulgarian ydinturvallisuuden tukikeskuksen johtaja, apulaisprofessori Svetoslav Spassov.

”Suomella on erinomaista kokemusta jätehuollosta, geologisista loppusijoituslaitoksista, turvallisuudesta, sidosryhmien sitoutumisesta ja viranomaisvaatimuksista, joita Suomi on valmis jakamaan niiden maiden kanssa, jotka haluavat tulla ydinjätehuollon edelläkävijöiksi”, VTT:n asiakkuusjohtaja, tohtori Erika Holt kertoi.  

Seminaarin avauspuheenvuoron pitivät Bulgarian energiaministeriö, Suomen työ-ja elinkeinoministeriön energiaosasto ja Suomen ulkoministeriö, jota edusti Suomen Bulgarian suurlähetystö. Muita tämän erityisalan esityksiä saaduista kokemuksista ja mahdollisuuksista pitivät Posiva Solutions Oy, STUK International ja VTT yhdessä Bulgarian ydinjätehuollon valtionyritys (SERAW), Kozloduyn ydinvoimalan ja Bulgarian UNWE:n kanssa. 

Työpajan lopputulemana tehtiin myös suunnitelmat konkreettisista jatkotoimista yhteistyön syventämiseksi vuonna 2021.
 

Jaa
Erika Holt
Erika Holt
Customer Account Lead
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.