Synteettinen biologia

Tiesitkö, että voimme käyttää eläviä soluja tarvitsemiemme kemikaalien, materiaalien ja ruoan tuottamiseen? Voimme saada esimerkiksi mikrobisolut valmistamaan silkkitoukan silkkiä, kananmunan valkuaista tai biohajoavaa biomuovia.

Synteettinen biologia mahdollistaa älykkään ja tehokkaan bioteknologisen tuotannon, joka on merkittävä kestävän kehityksen mahdollistaja.
Merja Penttilä

Luonnon monimuotoisuus ja toiminnallisuus on hämmästyttävää. Se on kaikki geenien eli DNA:n ohjaamaa. Synteettinen biologia mahdollistaa periaatteessa minkä tahansa DNA-koodin siirtämisen käyttämäämme tuotanto-organismiin ja tehokkaiden solutehtaiden rakentamisen teollista tuotantoa varten.

Synteettinen biologia mullistaa perinteisen biotekniikan ja korvaa tulevaisuudessa monia nykyisiä tuotantomenetelmiä. Voimme hyödyntää elävien solujen kyvykkyyttä valmistaa geenien ohjaamana mitä monimutkaisempia kemiallisia yhdisteitä, älykkäitä materiaaleja tai biologisia sensoreita. 

Biotekniikka soveltuu erinomaisesti biokiertotalouden tarpeisiin, koska mikrobit pystyvät käyttämään ravintonaan esimerkiksi jätevirtoja ja syntetisoimaan niistä haluttuja tuotteita. Voimme solutehtaiden avulla tuottaa suoraan bioreaktoreissa haluttuja tuotteita eikä niitä tarvitse eristää luonnosta. Näin voimme myös säästää pelto- ja metsävaroja. 

Lähestymistapamme

  • Luomme ratkaisuja kestävän kehityksen mukaiselle tuotannolle, jossa raaka-aineet ovat uusiutuvia ja ne voivat olla myös erilaisia jätevirtoja tai hiilidioksidia.

  • Käytämme parhaita tuotanto-organismeja, kuten proteiineja tehokkaasti tuottavia homeita, prosessiolosuhteita hyvin kestäviä hiivoja ja vedystä energiansa saavia bakteereja.

  • Hyödynnämme tekoälyä solutehtaiden suunnittelussa sekä robotiikkaa niiden rakentamisessa ja testauksessa. Näin bioteknisten ratkaisujen kehittäminen nopeutuu merkittävästi.

  • Tuotamme solutehtailla nykyisiä öljypohjaisia muoveja korvaavia materiaaleja ja kemikaaleja sekä lääketieteellisesti tärkeitä molekyylejä kuten vasta-aineita. Kehitämme ruoantuotantoon uusia, eläimiä ja peltopinta-alaa säästäviä menetelmiä.