VTT ja Fortum toteuttavat yhdessä tutkimusreaktorin ja -laboratorion käytöstäpoiston

Uutiset

VTT ja Fortum ovat sopineet yhteistyöstä VTT:n Espoon Otaniemessä sijaitsevien FiR 1 -tutkimusreaktorin ja ydinvoimalaitosten rakennemateriaalitutkimuksen laboratorion käytöstä poistamiseksi. Sopimuksen myötä VTT saa käyttöönsä Fortumin pitkäaikaisen kokemuksen ydinvoimalaitoksen käytöstä ja ydinjätehuollosta. Fortum laatii vielä tarpeelliset suunnitelmat sekä toteuttaa reaktorin purkamisen ja ydinjätehuollon. VTT vastaa reaktorin, laboratorion ja niiden käytöstäpoiston turvallisuudesta ja luvituksesta.

VTT on hakenut valtioneuvostolta lupaa reaktorin käytöstäpoistoon ja odottaa saavansa luvan vuoden 2020 aikana. Ennen reaktorin purkamista käytetty ydinpolttoaine on poistettava laitokselta. Ensisijaisesti VTT palauttaa polttoaineen alkuperämaahansa Yhdysvaltoihin, ja toissijaisena vaihtoehtona on loppusijoitus Suomessa välivarastoinnin jälkeen. Varsinainen purkuvaihe ajoittuu vuosille 2022–23. 

Laboratorion käytöstäpoisto on käynnistynyt vuonna 2019 Säteilyturvakeskuksen myönnettyä käytöstäpoistoluvan. VTT jatkaa ydinvoimalaitosten rakennemateriaalitutkimusta Ydinturvallisuustalon nykyaikaisissa tutkimustiloissa ja tukee edelleen sekä suomalaisia että ulkomaisia ydinvoimayhtiöitä laitosten turvallisen ja taloudellisen käytön jatkamiseksi.

Reaktori oli käytössä vuosina 1962–2015 ja on auttanut monivaiheisen historiansa aikana mm. kuukivien tutkimuksessa, kullan etsinnässä, syöpähoidoissa ja ennen kaikkea toiminut keskeisenä ydinenergian koulutus- ja tutkimustyön laitoksena. Tutkimusreaktori tuo vielä purkuvaiheessaankin arvokasta kokemusta tulevina vuosikymmeninä toteutettaviin suomalaisten ydinvoimalaitosten käytöstäpoistoihin. 

Maailmalla käytöstäpoisto on jo nyt ajankohtaista useiden maiden päätettyä luopua ydinenergiasta. VTT on myös koonnut yhteen useiden suomalaisten yritysten osaamista erilliseen dECOmm-hankkeeseen, joka tähtää kansainvälisille ydinvoimaloiden purkumarkkinoille.

Jaa
Petri Kotiluoto
Petri Kotiluoto
Research Team Leader
Markus Airila
Markus Airila
Principal Scientist
Tapani Ryynänen
Tapani Ryynänen
Visiomme tulevaisuudesta

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä.