Suomi autonomisen tulevaisuuden johtoon

Artikkelit
Hannu Karvonen

Älykkäiden autonomisten järjestelmien ansiosta tulevaisuus on turvallisempi, tehokkaampi, vähäpäästöisempi ja energiatehokkaampi sekä työnteon kannalta mielekkäämpi – ja täynnä uutta liiketoimintaa.

Kolme asiaa, jotka autonomisista järjestelmistä on hyvä tietää

Mikä tekee järjestelmästä autonomisen?

Autonominen auto Martti tunnistaa esteet anturien, koneoppimisen ja verkkoyhteyden avulla. Kompleksisten osa-alueiden on toimittava saumattomasti yhteen, jotta Martti ajaa turvallisesti – ilman kuljettajaa.

Miltä eri toimialat näyttävät autonomisessa maailmassa?

Liikenteestä tulee yksilöiden valintoihin perustuvaa sujuvaa palvelua. Autonomiset logistiikkajärjestelmät säästävät aikaa, energiaa ja luontoa. Autonomisilla työkoneilla tuotannosta tulee turvallisempaa ja tehokkaampaa.

Minkälaista markkinapotentiaalia autonomiset järjestelmät lupaavat?

Robotiikkaan tullaan käyttämään 76 miljardia euroa vuoteen 2025 mennessä.

Olemme vieneet Suomen maailmankartalle meriliikenteen, automaattisatamien, liikkuvien työkoneiden ja älyliikenteen kehittämisessä

Ilman rajat rikkovaa T&K-yhteistyötä Suomi ei kuitenkaan kehity riittävän nopeasti vastaamaan globaalien markkinoiden muutokseen.

Kärkisijalla pysymiseen vaaditaan

 1. uusia osaajia
 2. rajat rikkovaa yhteistyötä
 3. ja kykyä hyödyntää nopeasti kehittyviä teknologioita.

​Vastaus on autonomisten järjestelmien innovaatio-ekosysteemi RAAS

 • Ratkaisee autonomisten järjestelmien tulevaisuuden haasteita yhdessä.
 • Maailmanluokan lahjakkuuksien verkosto kasvaa ja kehittyy vastaamaan ajankohtaisiin tarpeisiin.
 • Poikkitieteellistä palvelua, tutkimusta ja kehittämistä.
 • Alueet: Tieliikenne, meri- ja satamaliikenne, liikkuvat koneet ja dronet.
RAASekosysteemi yhdistää 1. Teknisen osaamisen, 2. Liiketoimintaosaamisen, 3. Eettiset ja laindsäädännölliset osaamiset, 4. Operaatiotason osaamiset, 5. Tekoälyn ja datanalytiikan hyödyntämisen

RAAS kasvattaa Suomen vientiä, investointeja ja osaamispääomaa yhteisvoimin

RAAS:in hyödyt elinkeinoelämälle

 • Toimii yhden luukun -periaatteella.
 • Houkuttelee maailman huiput Suomeen.
 • Tuo tehokkaasti parhaat osaajat työskentelemään yhdessä.
 • Rakentaa siltoja eri toimialojen väliseen oppimiseen.
 • Tukee kokeiluja edistävien testiympäristöjen kehitystä.

Vuoteen 2023 mennessä RAAS

 • Lisää Suomessa kehitystoimintaa tekevien kansainvälisten yritysten määrää 27:llä.
 • Nostaa Suomen kansainvälistä tutkimusrahoitusta 10 miljoonaa euroa.
 • Lisää tutkimusta autonomisista järjestelmistä 30 miljoonalla eurolla.
 • Kasvattaa autonomisten järjestelmien huippuosaajien määrää 15 %.
Raas ecosystem partners: Aalto university, LUT university, Metropolia university of applied sciences, Novia university of applied sciences, OAMK Oulu university of applied sciences, SAMK Satakunta university of applied sciences, Tampere unversity of applied sciences, Turku university of applied sciences, University of Helsinki, Univesity of Oulu, University of Turku, University of Vaasa, VTT and Åbo Akademi

VTT:n rooli RAAS:issa

 • Keskittyy erityisesti operaatiotason suunnitteluun, eettisiin näkökulmiin, tietoliikenneyhteyksiin sekä kyberturvaan.
 • Avaintoimialat ovat merenkulku, tieliikenne, kaivos- ja satamalaitteet sekä dronet.
Jaa
Hannu Karvonen
Hannu Karvonen