Vastuullinen merenkulku ja älykäs laivateknologia

VTT tarjoaa tutkimus- ja innovaatiotukea älykkäiden laivausratkaisuiden, kuten päästöttömien ja autonomisten alusten sekä puhtaiden käyttövoimaratkaisujen kehitykseen. Tavoitteenamme on mahdollistaa nollapäästöt, korkea suorituskyky sekä merenkulun turvallisuus.

Lyhyesti

Mallitestiallas avovesikokeita varten.

Aluksen käsittelysimulaattori, jossa on myös autonomiset ominaisuudet. 

Täyden mittakaavan kokeet avovedessä ja arktisissa olosuhteissa. 

Merenkulkualan sidosryhmät ja viranomaiset ovat asettaneet selvät tavoitteet päästöjen vähentämiselle: Kansainvälisen merenkulkujärjestön (IMO) tavoite vuodelle 2050 on kasvihuonepäästöjen vähentäminen 50 prosentilla. Samaan aikaan älykäs laivaus mahdollistaa toiminnan uudenlaisen optimoinnin ja kehittyvät suunnittelumenetelmät voivat tuottaa merkittäviä energiansäästöjä. VTT:n innovaatioiden ja parannusten avulla laivaustoiminnoissa päästään lähemmäs nollapäästötavoitteita, ja älylaivaussovellusten avulla voidaan varmistaa niiden korkea suorituskyky ja turvallinen toiminta. 

Älykäs laivaus mahdollistaa nollapäästöt 

Päästöttömät alukset, autonomiset alukset ja puhtaat käyttövoimaratkaisut - kasvava ympäristötietoisuus ja laivateknologian kehitys synnyttävät uusia megatrendejä. Uudet, innovatiiviset konseptit on tutkittava tarkkaan, jotta voidaan tarjota menestyksekkäitä ja turvallisia ratkaisuja. Tutkimusinfrastruktuurin tulee tukea uusien suunnittelumenetelmien kehitystä sekä konseptien optimointia, verifiointia ja validointia tutkimuksin. 

Autamme asiakkaitamme saavuttamaan merenkulun nollapäästötavoitteet IMO2050:n mukaisesti.

Päästöillä viitataan tässä yhteydessä kaikkiin laivaukseen liittyviin päästöihin, esimerkiksi kasvihuonekaasuihin ja muut ilmapäästöihin, merenalaisiin melu- ja muihin päästöihin, päästöihin aluksen sisällä ja esimerkiksi jätteenkäsittelyyn.

Kattava meriteknologian tutkimusinfrastruktuuri 

VTT:n meriteknologian tutkimusinfrastruktuuri sisältää tiloja niin tutkimusta, kehitystä ja innovaatiota kuin verifiointia ja validointia varten. Käytettävissä on kattava valikoima teoreettisia ja laskennallisia menetelmiä uusien konseptien kehitykseen ja validointiin: huipputason laskennalliset nestedynamiikkamenetelmät laivan vastus-, työntövoima- ja merikelpoisuustutkimuksiin sekä aluksen käsittelysimulaattori ohjausta ja autonomista navigointia varten. Lisäksi VTT:n mallitestausallasta hyödynnetään sekä hydrodynaamiseen suunnitteluun ja konseptikehitykseen että uusien, puhtaiden voimaratkaisujen validointiin. Suunnittelukonseptit validoidaan täysikokoisten testien avulla. 

Laivausratkaisujen suunnittelun ja toiminnan optimointi 

Suunnittelun optimointi yhdessä konseptisuunnitteluvaiheessa tehtävän validoinnin kanssa ovat VTT:n päästöttömien ja älykkäiden laivausratkaisujen tarjonnan ydintä. Lisäksi huipputason tutkimusmenetelmien avulla voidaan tehdä käytön optimointitutkimuksia, joilla varmistetaan aluksen tehokkain mahdollinen käyttö. 

 

Lue lisää

Jaa
Aapo Lahti

Aapo Lahti

Customer Account Lead
Tutkimusosaaminen