Suomalais-saksalais-norjalainen yrityskonsortio GeoReN voitti Norjan ydinjätteen loppusijoitusta koskevan tarjouskilpailun

Uutiset, Lehdistötiedote
11.11.2022 11:46

Norjan ydinjätehuoltoyhtiö NND (Norsk Nuklear Dekommisjonering) on valinnut A-Insinöörit Oy:n, saksalaisen BGE TEC:n, Geologian tutkimuskeskuksen (GTK), Mitta Oy:n, Posiva Solutions Oy:n (PSOY) ja VTT:n sekä alihankkijana toimivan norjalaisen Ramboll-yhtiön muodostaman GeoReN-konsortion kehittämään ydin- ja muun radioaktiivisen jätteen loppusijoitukseen tähtääviä ratkaisuja Norjassa. Nelivuotinen puitesopimus on arvoltaan noin 40 miljoonaa euroa.

GeoReN-konsortion organisaatioilla on pitkä kokemus ja vahva osaaminen ydinjätehuollon ratkaisujen ja geologisen loppusijoituksen kehittämisessä niin Suomessa kuin kansainvälisesti. Konsortion kokemus kattaa niin matala- ja keskiaktiivisen kuin korkea-aktiivisen radioaktiivisen jätteen loppusijoittamisen erilaisissa geologisissa ympäristöissä. Konsortion osaaminen mahdollistaa luotettavan, pitkäaikaisturvallisen ja kustannustehokkaan loppusijoitusratkaisun kehittämisen Norjan tarpeisiin. 

”GeoReN-konsortiolla on ainutlaatuiset ansiot turvallisten ratkaisujen kehittämisessä radioaktiivisten jätteiden loppusijoitukseen, mikä osaltaan lisää sidosryhmien luottamusta NND:n toimintaan”, arvioi NND:n tekninen johtaja Nils Bøhmer.

GeoReN -konsortiota koordinoiva Mitta Oy:n ydinjätehuollon liiketoiminnasta vastaava Teemu Laurila odottaa paljon tulevalta yhteistyöltä. ”Konsortiomme laaja-alainen asiantuntemus mahdollistaa menestyksellisen loppusijoitusohjelman kehittämisen Norjassa. Tarjoamme NND:lle palveluja, jotka perustuvat yhdessä asiakkaan kanssa tunnistettuihin kehitystarpeisiin.” 

Norjan ydinjätteet ovat peräisin tutkimusreaktoreiden käytöstä 1950-luvulta vuoteen 2019 saakka, jolloin viimeinen tutkimusreaktori suljettiin. Tämän jälkeen maahan perustettiin NND vastaamaan ydinlaitosten käytöstäpoistosta ja ydinjätteiden loppusijoituksesta. Toistaiseksi käytettyä ydinpolttoainetta säilytetään tutkimusreaktoreiden yhteydessä Haldenissa ja Kjellerissä. Matala- ja keskiaktiivista ydinjätettä varastoidaan maanalaisissa tiloissa Himdalenissa.

Lisätietoja: 
Timo Saanio, A-Insinöörit Civil Oy, timo.saanio@ains.fi
Toivo Wanne, BGE TEC, toivo.wanne@bge.de
Hannu Lahtinen, GTK, hannu.lahtinen@gtk.fi
Teemu Laurila, koordinaattori, Mitta Oy, teemu.laurila@mitta.fi
Mika Pohjonen, PSOY, mika.pohjonen@posiva.fi, 
Erika Holt, VTT, erika.holt@vtt.fi
Nils Bøhmer, nils.bohmer@nnd.no

 
Lue lisää: https://www.norskdekommisjonering.no/about-nnd/ 
Kuva: Havainnekuva Norjaan suunnitellun radioaktiivisen jätteen loppusijoituslaitoksen maanpintarakennuksista. (GeoReN)

Jaa
Erika Holt
Erika Holt
Customer Account Lead

Uusiutuvan ja hiilineutraalin energian tehokas hyödyntäminen teollisuudessa, liikenteessä ja rakennuksissa on avainasemassa, kun ratkomme ilmastokysymyksiä. Tulevaisuuden puhtaaseen energiajärjestelmään voivat kuitenkin osallistua kaikki – myös me tavalliset ihmiset. Pienilläkin yksilön valinnoilla on suuri vaikutus.

Aiheet
Toimialat
Tutkimusosaaminen