VTT:n työelämäprofessori Riikka Virkkunen Made in Europen puheenjohtajaksi

Artikkelit
Riikka Virkkunen

Horizon Europe -puiteohjelman kumppanuus Made in Europe tutkii valmistavan teollisuuden digitalisaatiota ja vihreää siirtymää. Sen tuloksena teollisuuden prosessit muuttuvat ympäristöystävällisemmiksi, yritysten kilpailukyky ja resilienssi eli kyky sopeutua muutoksiin kasvaa ja Eurooppaan syntyy uusia työpaikkoja.

Teollisuus on Euroopan selkäranka, ja valmistava teollisuus tärkeä osa sitä. Tutkimuksen ja innovaatioiden avulla vahvistamme teollisuuden toimintakykyä ja toipumista koronakriisistä.  Covid-19-pandemia viimeistään paljasti kaikkien teollisuuden toimialojen haavoittuvuuden yllättävän kriisin iskiessä. Ne yritykset ja ekosysteemit, jotka pystyvät sopeutumaan äkillisiin muutoksiin, tulevat pandemiasta ulos voittajina. 

Made in Europe takaamaan eurooppalaisen valmistavan teollisuuden toimintakykyä

Jotta yritykset pärjäisivät muuttuvassa maailmassa, niiden on innovoitava ja uudistuttava koko ajan. Made in Europe on hiljattain käynnistynyt EU-kumppanuus, joka tähtää juuri tähän. Euroopan kone- ja valmistustekniikan tutkimuksen assosiaatio EFFRA  (European Factories of the Future Research Association, Made in Europe - kumppanuuden virallinen teollisuusvetoinen osapuoli) on nimennyt VTT:n työelämäprofessori Riikka Virkkusen Made in Europen puheenjohtajaksi. 

”Made in Europe toimii osana Horizon Europe -puiteohjelmaa. Se on yksi merkittävimmistä puiteohjelman kumppanuuksista. Tutkimus- ja innovaatiorahoitusta on jaossa koko puiteohjelman seitsenvuotiselle kaudelle valmistavan teollisuuden uudistamiseksi. Kaikki tämä investointi on tarpeen: valmistava teollisuus on keskellä vihreää siirtymää ja digitalisaatio on vihreän siirtymän kenties tärkein mahdollistaja. Teollisuuden prosessien digitalisoiminen edellyttää mittavia tutkimustoimia ja teknologian kehitystä”, kuvaa Virkkunen ohjelman merkitystä.

Vaikutusta miljooniin työpaikkoihin

Vamistavalla teollisuudella on valtava taloudellinen ja hyvinvoinnillinen merkitys: se vaikuttaa jopa 30 miljoonan eurooppalaisen työpaikkoihin. Euroopan valmistava teollisuus toimii globaalissa taloudessa, jolloin Kiinan ja USA:n kaltaiset jättiläiset ovat samalla sen kumppaneita ja kilpailijoita. Keskeisintä on säilyttää oma kilpailukyky ja riippumattomuus niin teknologiakyvykkyydessä kuin alihankintaverkostoissakin. Eurooppalaisten panostusten lisäksi pitää pystyä verkostoitumaan fiksusti itään ja länteen.

”Meillä on Euroopassa vahvoja alueellisia valmistavan teollisuuden painotuksia, kuten Saksan autoteollisuus ja Hollannin elektroniikkaosaaminen. Myös Suomi voi olla ylpeä kotimaisesta kone-, metalli- ja elektroniikkateollisuudestamme. Eri toimialoilla on paljon annettavaa toisilleen. Vaikkapa datan ja tekoälyn hyödyntäminen teollisuusprosesseissa on siirrettävissä ja sovellettavissa alalta toiselle. Toki paljon erojakin on, liittyen esimerkiksi räätälöityjen tuotteiden valmistukseen. Massatuotteiden valmistuksen automatisointi on aatioon panostetaan aivan erilaista tavalla kuin lyhyen sarjan tai uniikkien tuotteiden”, avaa Virkkunen toimialojen lainalaisuuksia.

Kunnianosoitus VTT:lle

Yhtäaikaiseen vihreään ja digitaaliseen siirtymään (engl. twin transition) vastaaminen on keskeinen tapa ylläpitää ja kehittää eurooppalaisen valmistavan teollisuuden kilpailukykyä. Digitaalisuuden keinoin teollisuudesta tulee energiaresurssitehokkaampaa ja se tuottaa vähemmän jätettä kuin ennen. Myös uusien vihreiden tuotteiden valmistus vaatii innovaatioita. Made in Europe -kumppanuus toimii tämän työn ytimessä.

”On hieno kunnianosoitus EFFRA:lta, että VTT valittiin kumppanuuden puheenjohtajaksi”, summaa Virkkunen.

Jaa
Riikka Virkkunen
Riikka Virkkunen
Professor of Practice
Visiomme tulevaisuudesta

Yhteistyö läpi arvoketjun auttaa luomaan uusia tuotantojärjestelmiä hyödyntäen mm. edistynyttä robotiikkaa, 3D-tulostusta ja lisättyä todellisuutta tukemaan ihmistyötä.