Digitalisaatio ja kestävä kehitys yhdessä muodostavat markkinan uuden sukupolven suomalaiselle tekstiiliteollisuudelle

Blogit
Tua Huomo

Suomi on ensiluokkainen paikka tekstiiliteollisuuden uusille läpimurroille. Meillä on huippuluokan osaamista digitalisaation ja designin aloilla. Lisäksi maamme on täynnä metsää, josta voi tuottaa kestävästi valmistettuja tekstiilejä kuluttajien kasvaviin tarpeisiin. Yhdistelemällä näitä eri voimavaroja Suomella on mahdollisuus lunastaa paikkansa tekstiiliteollisuuden edelläkävijänä.

Vastuullisuuden rooli kaikessa liiketoiminnassa ja kaikilla toimialoilla kasvaa. Ilmastonmuutoksen kaltaiset megatrendit vaikuttavat yhtäältä lainsäädäntöön ja poliittisiin linjauksiin, toisaalta myös kansalaisten asenteisiin ja vaatimuksiin kuluttamilleen tuotteille ja niitä valmistaville yrityksille.

Ekologisesti tuotetut vaatteet kiinnostavat kuluttajia

Tekstiiliteollisuus on yksi maailman saastuttavimmista teollisuudenaloista. Tekstiiliteollisuus käyttää merkittävästi vettä kuitujen kasvattamiseen. Osana värjäys- ja viimeistelytuotteita tekstiiliteollisuus aiheuttaa n. 20 % maailman puhtaan veden pilaantumisesta. Lisäksi maailman meriin päätyy hurja määrä mikrokuitua vuosittain ja kaatopaikat pullistelevat vaatteita.

Ajat ovat kuitenkin muuttumassa, ja Suomessakin tekstiiliteollisuuden piiriin on alkanut nousta uusia yrityksiä, jotka mullistavat toimialaa. VTT:n innovaatioihin pohjaavat Infinited Fiber Company ja Spinnova ovat hienoja suomalaisia esimerkkejä tällaisista tekstiilialan uusista yrityksistä. Startupien lisäksi myös suuryritykset, esimerkiksi Stora Enso, Metsä Group ja Fortum, ovat jo vahvasti mukana tekstiiliteollisuuden bio- ja kiertotaloudessa.

Alalla puhutaan nearshoringista eli siitä, että valmistus palaa kaukomailta lähelle kuluttajaa. Aivan kuten olutharrastajat arvostavat lähialueen pienpanimoja, alkaa myös lähellä eettisesti tuotettujen vaatteiden arvostus nostaa päätään. Suomi on täynnä tekstiiliteollisuuteen sopivaa raaka-ainetta eli metsää: Kysymys on siitä, miten se saataisiin muutettua kuiduiksi, ”langaksi ja kankaaksi”.

Autenttisuus, kestävyys, kierrätettävyys ja tuotantoketjun läpinäkyvyys ovat entistä tärkeämpiä arvoja kuluttajalle. Varsinkin nuoret haluavat kestävästi valmistettuja vaatteita. Tämä on selkeä ajuri paikallisesti ja eettisesti tuotetuille vaatteille.

Vihreä siirtymä edellyttää digitalisaation valjastamista

Kestävän tekstiiliteollisuuden ajureita löytyy myös poliittisista linjauksista, esimerkiksi EU:n tuoreesta teollisuusstrategiasta, joka asettaa suuntaa yritysten toiminnalle tulevina vuosina. Digitalisaatio on yksi strategian kulmakivistä. Se on vihreän siirtymän ja kiertotalouden tärkeä perusedellytys. Asetettuihin tavoitteisiin ei päästä, ellei digitalisaation innovaatioita valjasteta teollisuuden käyttöön. Esimerkiksi sellupohjaisten kankaiden tehokkaassa valmistusprosessissa tarvitaan edistyksellistä mittausteknologiaa, analytiikkaa, data-alustoja ja robotiikkaa.

Suomalaisella tekstiiliteollisuudella on merkittäviä mahdollisuuksia yhdistää huippuluokan design eettisesti valmistettuihin materiaaleihin ja tuotteisiin. Digitalisaation kärkimaana Suomesta löytyy myös valtavasti osaamista niistä teknologioista, joiden hyödyntämistä tällaiset kestävän kehityksen periaattein tuotetut kuidut ja tekstiilit edellyttävät.

VTT on yhdessä Suomen Tekstiili & Muoti Ry:n sekä yritysten ja muiden tutkimuslaitosten kanssa käynnistänyt tiekarttaselvitystyön tekstiiliteollisuuden tulevaisuuden näkymistä Suomessa. Tavoitteena on kirkastaa Suomen visio alan tulevaisuudesta, sen liiketoiminta- ja investointimahdollisuuksista. Suomella on tässä huikea mahdollisuus olla eturivin suunnannäyttäjä uudelle ja ekologiselle tekstiiliteollisuudelle.

Jaa
Tua Huomo
Tua Huomo
Executive Vice President