Vetyvallankumouksessa onnistutaan vain yhdessä

Uutiset

Vetyä esitetään tärkeäksi ratkaisuksi ilmastonmuutoksen hillinnässä. "Ei ole kuitenkaan olemassa yhtä vetyyn liittyvää voittajateknologiaa, vaan voittavia liiketoimintakonsepteja, jotka tarvitsevat erilaisia teknisiä ratkaisuja", sanoo Antti Arasto, VTT:n uuden Teollisuuden energia ja vety -tutkimusalueen johtaja. Ratkaisujen ytimessä ovat sekä vedyn arvoketjuun liittyvät teknologiat että kokonaisuuksien hallinta.

Ratkaisut ovat usein luonteeltaan monen toimijan yhteisiä arvoverkkoja ja niiden menestyksellinen implementointi vaatii ketterää, verkostomaista toimintaa ja vahvaa digitalisuuden hyödyntämistä. VTT vastaa tähän teknologiainnovaatioiden lisäksi tuomalla innovaatioverkostojen toimijoita yhteen ja tarjoamalla näkymiä huomisen ratkaisuihin. 

“Olemme VTT:llä vuosikymmenten kokemukseen perustuen teknologiakehityksen kärjessä esimerkiksi kiinteäoksidielektrolyysiin, Power-to-X -synteesiprosesseihin sekä järjestelmien toimintaan ja integraatioon liittyen. Keskitimme nyt vetytutkimuksen uuteen Teollisuuden energia ja vety - tutkimusalueeseen, jonka johdossa minulla oli ilo aloittaa toukokuussa. Samalla olemme avaamassa useita avainrooleja niin mallinnuksen, teollisuuden sähköistymisen kuin vetyarvoketjun osien skaalaamiseksi ratkaisuiksi eurooppalaisille toimijoille”, Antti Arasto kertoo.
 
Monimutkaisessa vetyaihepiirissä tarvitaan käytännön kokemusta arvoketjun osasten eri teknologioiden kehityksestä ja pilotoinnista yhdistettynä systeemiseen osaamiseen ja järjestelmänäkökulmaan. ”Tämä mahdollistaa ainutlaatuisen ymmärryksen siitä, mitä mahdollisuuksia vety luo niin vähähiilisyyden kuin liiketoiminnan näkökulmasta. Tätä osaamista tuomme laajalti yritysten ja muiden innovaatiotoimijoiden käyttöön”, Arasto lupaa. 

Pilotointien kautta laajamittaisiin ilmastoratkaisuihin

Maailma muuttuu todella nopeasti, dekarbonisointi kiihtyy ja ilmastonmuutosta hillitseville ratkaisuille on huutava tarve. Tämä näkyy nousevissa päästöoikeuden hinnoissakin. Ensin tarvitsemme pilotointia ja demoja eri teknologioilla näyttämään laajalla rintamalla, että vety ja sähköistäminen ovat tärkeä osa laajamittaisia ilmastoratkaisuja. Samalla tarvitaan rohkeita irtiottoja, konkreettisia askelia kohti kaupalliseen mittakaavaan skaalattavia ratkaisuja. 

”Tavoitteenamme on, että kolmen vuoden päästä Suomessa on merkittävää vientiteollisuutta vedyn arvoketjuun liittyen. VTT:n osalta se tarkoittaa sitä, että aiomme olla merkittävässä roolissa tekemässä vähintään kolmea teollisen kokoluokan hanketta ja edistämässä suomalaisella teknologialla tuotannon ylös skaalausta”, sanoo Arasto.

VTT toteutti viime syksynä Business Finlandille Suomen vetytiekartan, jossa tunnistettiin konkreettisia ensi askelia Suomen näkökulmasta. Näiden ja muiden Suomessa käynnissä olevien hankkeiden lisäksi tunnistettiin tarve luoda tiiviimpää kansainvälistä yhteistyötä. Jotta suomalaiset toimijat voisivat tavoitella relevanttia roolia eurooppalaisilla ja globaaleilla markkinoilla, vaatii se reipasta etunojaa toiminnassa. Lisäksi kansallinen yhteistyö riittävien kotimarkkinareferenssien aikaansaamiseksi on yksi konkreettinen askel onnistumiseen. 

VTT:n intressissä on tehdä vetyvallankumousta yhdessä suomalaisten toimijoiden kanssa ja olla aktiivisesti mukana rakentamassa siltoja näille toimijoille Euroopan innovaatiofoorumeille. Sen lisäksi VTT edistää aktiivisesti pohjoismaista yhteistyötä muiden pohjoismaisten innovaatiotoimijoiden ja yritysten kanssa. 
 

Jaa
Antti Arasto
Antti Arasto
Visiomme tulevaisuudesta

Vihreällä vedyllä voidaan varastoida ja siirtää energiaa päästöttömästi. Se tarjoaa mahdollisuudet siirtyä puhtaan energian käyttöön ja kierrättämiseen maapallolla.