VTT ja GTK käynnistävät uraauurtavan vedyn varastoinnin tutkimusprojektin yhdessä teollisuuden kumppaneiden kanssa

Uutiset, Lehdistötiedote

VTT, GTK ja teolliset kumppaniorganisaatiot käynnistävät uraauurtavan HUG-tutkimusprojektin (Hydrogen UnderGround), joka keskittyy vedyn maanalaiseen varastointiin. Suomen pyrkiessä edistämään kansallista vetyteollisuuttaan suuren mittakaavan vetyvarastointitutkimus on tärkeä askel eteenpäin. Tämä aloite on ensimmäinen tämän mittaluokan julkinen vedyn varastointihanke Suomessa.

Vedyn maanalaisilla varastoilla nähdään laajalti olevan keskeinen rooli vihreän vedyn arvoketjussa vedyn tuotannon ja kysynnän tasapainottamiseksi. Varastot ovat välttämättömiä tasaisen vedyn saannin mahdollistamiseksi vihreää vetyä hyödyntäville yrityksille, jotka eivät voi toimia taloudellisesti kannattavasti ilman vedyn varastointia. Vedyn varastointi maan päällä perinteisten maakaasulle käytettyjen menetelmien tapaan on kustannus- ja turvallisuussyistä mahdotonta. Alustavien arvioiden mukaan maanalainen varastointi on edullisin ja turvallisin vaihtoehto laajamittaiseen varastointiin.

Koska Suomessa ei ole kaasujen varastointiin soveltuvia luonnollisia maamuodostelmia, HUG-projektissa keskitytään rakennettujen kaasuvarastojen tutkimiseen.

Kaksivuotinen hanke kokoaa yhteen 16 kumppania VTT:n ja Geologian tutkimuskeskus GTK:n ollessa keskeisessä roolissa hankkeen koordinoinnissa ja tutkimuksessa.

“Hankkeen tavoitteena on rakentaa pohja laajamittaiselle vedyn varastointikonseptille Suomen vetyliiketoiminnan ja -teknologian ekosysteemin käytettäväksi. Tarkoituksena on myös luoda kanavia jatkotutkimukselle ja kutsua kumppaniyrityksiä osallistumaan alan kehitykseen”, sanovat hankkeen projektipäälliköt Pasi Valkokari VTT:ltä ja Teemu Lindqvist GTK:lta.

Hanke on Business Finlandin osarahoittama, ja se on osa Nesteen ja Valmetin Veturi-ekosysteemejä.

"Vedyllä on keskeinen rooli Nesteen jalostusprosesseissa ja olemme sitoutuneet edistämään kansallista vetyteollisuutta. HUG-projekti tukee erinomaisesti tämän tavoitteen saavuttamista. Pyrimme yhdistämään teollisuuden ja akateemisen maailman toimijoita Veturi-ekosysteemimme yhteisön avulla hyödyntäen kumppaneiden yhdistettyä asiantuntemusta ja resursseja”, sanoo Antti Pohjoranta Nesteen uusiutuvan vedyn ja Power-to-X -alueen kehityksestä vastaavasta tiimistä.

“Valmet on palvellut vetyteollisuutta yli 50 vuoden ajan. HUG-tutkimusprojekti hakee vastauksia keskeisiin automaatioteknologian kysymyksiin, jotka ovat olennaisia ​​paitsi vedyn varastoinnin, myös koko vedyn tuotanto- ja kulutusekosysteemin kannalta. Tämä projekti on myös osa Valmetin Beyond Circularity T&K -ohjelmaa ja -ekosysteemiä, jonka tavoitteena on mahdollistaa asiakkaillemme siirtyminen hiilineutraaliin toimintaan ja edesauttaa vihreässä siirtymässä”, sanoo Juha-Pekka Jalkanen, johtaja, prosessiautomaatio, Automaatiojärjestelmät, Valmet. 

Lisätietoa:

VTT
Projektin johto: Erikoistutkija Pasi Valkokari [email protected] +358 40 8278919
Yhteistyö:  Liiketoiminnan kehityspäällikkö Jutta Nyblom [email protected] +358 40 5388430

GTK

Projektin johto: Senior geologist Teemu Lindqvist [email protected] +358 29 503 2171

Jaa
Pasi Valkokari
Pasi Valkokari
Jutta Nyblom
Jutta Nyblom
Business Development Manager
Visiomme tulevaisuudesta

Green hydrogen can be used for emission-free storage and carrier of energy. It offers possibilities to shift to the global use and recycling of clean energy.