Polttokennot ja vety

Vetyteknologialla on yhä tärkeämpi rooli ilmastonmuutoksen hillitsemisessä. VTT Fuel Cellsilla on maailmanluokan osaamista, ja se kehittää jatkuvasti tutkimuslaitoksia tarkoituksenaan palvella polttokennostojen ja oheisjärjestelmien (balance-of-plant) komponenttien kehittäjiä, järjestelmäintegraattoreita sekä vihreän sähköteknologian loppukäyttäjiä.

Lyhyesti

VTT:n polttokenno- ja vetypalvelut käsittävät laajan valikoiman polttokennojen ja kennostojen sekä järjestelmätason testaus- ja karakterisointipalveluita.

VTT konsultoi polttokennojärjestelmien ja elektrolyysereiden hankkimista suunnittelevia yrityksiä. 

VTT tarjoaa luotettavia, korkean tason kumppanuuksia, ja sen asiantuntijoilla on laajat kansainväliset verkostot. 

Pasi Kokko

Pasi Kokko

Solution Sales Lead