VTT:ltä ponnistava startup-yritys eniferBio keräsi yli miljoonan euron rahoituskokonaisuuden ja tuottaa biojalostamoiden sivuvirroista proteiinia

Uutiset, Lehdistötiedote

Ruoan riittävyys ja kestävä tuotanto ovat globaaleja haasteita. Merkittävä osa ongelmaa on kestävästi tuotetun proteiinirehun heikko saatavuus. eniferBio on kehittänyt uuden, kestävän tuotantoprosessin laadukkaan kalanrehun raaka-aineelle. Yritys on saanut ratkaisulleen rahoitusta Nordic FoodTech VC:ltä ja Voima Venturesilta.

Kala on lihaa ekologisempi ja terveellisempi proteiinin lähde ja sen kulutus on jatkuvassa kasvussa. Kalakantojen pienentyminen on lisännyt kalanviljelyä, jota puolestaan rajoittaa kestävästi tuotetun rehun saatavuus. eniferBion kehittämän menetelmän avulla teollisuuden sivuvirroista voidaan pekilosienen avulla tuottaa tehokkaasti kalanrehun raaka-aineeksi soveltuvaa yksisoluproteiinia. Proteiinilla voidaan korvata kalanrehussa yleisesti käytettävä soija, jonka kasvatukseen liittyy ekologisia haasteita, kuten metsäkatoa Etelä-Amerikassa. 

Yksisoluproteiinin tuotantomenetelmä on kehitetty Suomessa alun perin metsäteollisuuden toimesta jo 1970- luvulla. Selluteollisuuden kehittyessä valmistuksessa tarvittavat sivuvirrat ehtyivät, mutta muilla teollisuudenaloilla vastaavia sivuvirtoja syntyy edelleen. eniferBio on uudistanut proteiinin valmistusmenetelmän modernin biotekniikan keinoin ja soveltaa sitä nyt kalanrehun tuotantoon. Teknologia on testattu ja optimoitu VTT:n yrityshautomossa, VTT LaunchPadissä

”Olemme osoittaneet yksisoluproteiinin valmistusprosessin toimivaksi erilaisilla teollisuuden sivuvirroilla. Lisäksi olemme uudistaneet prosessia niin, että tuotettu proteiini täyttää kalanrehun korkeat laatuvaatimukset. Tuotantomenetelmä on kestävä ja se mahdollistaa proteiiniomavaraisuuden. Tulokset osoittavat, että menetelmän avulla voimme rakentaa kannattavaa bisnestä”, kertoo eniferBion perustaja Simo Ellilä.

VTT LaunchPadin tuella eniferBio on rakentanut verkostoja teollisuuteen ja kalanrehun tuottajiin. Molemmat tahot ovat kiinnostuneet ratkaisusta. Seuraavaksi on vuorossa pilot-tuotannon valmistelu. 

”Neuvottelemme sivuvirtojen tuottajien kanssa ja optimoimme prosessimme valitulle sivuvirralle. Maailmalla biojalostamojen määrä on kasvussa, ja ne haluavat tuotannon sivuvirrat hyötykäyttöön, sillä se on biojalostamoille uusi tulonlähde. Suomessa uudenlaisten biojalostamojen sivuvirrat ovat meille hyvin mielenkiintoisia raaka-aineita. Tavoitteemme on käynnistää yksisoluproteiinin pilot-tuotanto vuoden 2021 alussa ja tuottaa nopealla aikataululla riittävästi proteiinia kalanrehutuottajien testattavaksi”, Ellilä toteaa. 

eniferBion teknologia on ajan hermolla, koska nyt haetaan resurssitehokkaita ratkaisuja merkittäviin globaaleihin ongelmiin. Koronakriisi on nostanut omavaraisuuden ja turvallisuuden entistäkin vahvemmin esille. Kriisistä noustessa investoinnit kohdistuvat erityisesti kestäviin ratkaisuihin. 

Sijoittajina Nordic FoodTech VC ja Voima Ventures

eniferBion liiketoiminnan käynnistämistä rahoittavat ruokateknologiaan sijoittava Nordic FoodTech VC, ja tiedelähtöisiin startup-yrityksiin sijoittava Voima Ventures. Pääsijoittajana toimivalle Nordic FoodTech VC:lle kyseessä on ensimmäinen sijoitus Suomessa ja molemmat sijoittavat nyt ensimmäistä kertaa VTT:n spin-off-yritykseen. 

”Pohjoismainen huippututkimus tuottaa merkittäviä ratkaisuja ruokasysteemin globaaleihin haasteisiin. Maailman muutos näkyy eniferBion ratkaisussa konkreettisesti; 90-luvun alussa alasajetulle Pekilo-proteiinin tuotannolle ei yltäkylläisyyden ajassa nähty tarvetta, mutta nyt tämä historiallinen suomalaiskeksintö kehitetyssä muodossaan on ajankohtaisempi kuin koskaan. Nordic FoodTech VC:n sijoitusstrategiaan sopii erinomaisesti sijoitus teknologiaan, jolla tuotetaan hyödyntämättömistä sivuvirroista proteiinia kasvavaan ruokatuotannon osa-alueeseen”, toteaa Mika Kukkurainen Nordic FoodTech VC:stä. 

"eniferBiossa yhdistyy erittäin hienosti hyvän startupin elementit. Suomalaista kestävän kehityksen innovaatiota on jatkojalostettu tieteellisesti, ja nyt sitä lähtee kaupallistamaan yrittäjähenkinen tutkijatiimi. eniferBion tiimillä on kaikki eväät saavuttaa merkittävä taloudellinen ja ympäristöllinen vaikuttavuus Pekilon kaupallistamisella", lisää Pontus Stråhlman Voima Venturesilta.

VTT LaunchPadin ensimmäinen spin-off

VTT LaunchPad on toiminut reilun vuoden ja hautomossa on yhdeksän tiimiä, joiden tavoitteena on kaupallistaa VTT:n tutkimusta ja teknologiaa spin-off-yrityksiksi. eniferBio on ensimmäinen yrityshautomosta spinnaava yritys. Kyseessä on tärkeä merkkipaalu myös VTT LaunchPadin kannalta. 

"eniferBio on näyttänyt teknologiansa toteen ja tiimi on osoittanut kykynsä mukautua muutoksiin ja pyrkiä määrätietoisesti eteenpäin. Tämä on kannustava esimerkki siitä, kuinka uusi teknologia voidaan viedä startup-yritykseksi saakka, iloitsee VTT LaunchPadin vetäjä Lotta Partanen.

Yhteystiedot:

eniferBio: Simo Ellilä
+358405675786

[email protected]
www.eniferbio.fi                      

VTT LaunchPad: Lotta Partanen
+358504802706

[email protected]             
www.vttresearch.com            

Nordic FoodTech VC: Mika Kukkurainen
+358 50 572 3817
[email protected]
www.nft.vc

Voima Ventures: Pontus Stråhlman
+358 40 558 5647
[email protected]
www.voimaventures.com

Jaa
Visiomme tulevaisuudesta

Ruoan kysyntä kasvaa samaa vauhtia kuin maailman väestömäärä. Ruoantuotannon on oltava paitsi tarpeeksi tehokasta myös ympäristöä vähemmän kuormittavaa. Haaste on valtava, mutta harppauksia oikeaan suuntaan on jo otettu.